Poll of polls

Hva skjedde med Frp i mai?

Publisert 6. juni 2011. Sist endret 6. juni 2011.

Snittet av de fire først publiserte nasjonale kommunevalgmålingene i mai 2011 var 17,8 for Fremskrittspartiet (17,5 i 2007). Partiet har deretter vært i nedkjøling. NRK / Norstat publiserte nasjonal kommunevalgmåling 29. mai med 13,6 pst for Frp. Landslaget for lokalaviser / Norfakta publiserte 6. juni nasjonal kommunevalgmåling med 16,0 pst for Frp.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt april: 14,9 %
Kommune 2023: 11,3 %

Kan lokale målinger bekrefte at Frp har falt i annen halvdel av mai?

Såvidt pollofpolls.no kan se, ble det publisert målinger i 38 kommuner i perioden 28. april - 4. juni 2011. Vi har inndelt disse målingene i tre grovt sett like store grupper etter antall målinger, basert på publiseringstidspunkt. Vi har beregnet Frp's landstendens innenfor disse gruppene:

(1) Målte kommuner publisert 28. april - 13. mai: Landstendens Frp 17,3.

(2) Målte kommuner publisert 19. mai - 31. mai: Landstendens Frp 15,8.

(3) Målte kommuner publisert 31. mai - 4. juni: Landstendens Frp 14,8.

Grunnlaget for beregningene fremgår av tabellen nedenfor.

Det eneste vi kan slutte på bakgrunn av disse beregningene er landstendens - basert på våre stramme forutsetninger - i lys av kommunene som er målt, med den større eller mindre representativitet de målte kommuner har for landet som helhet. Andre slutninger kan ikke trekkes.

Med disse forbehold, synes utviklingen for Frp på lokale målinger å ha noen likhetstrekk med utviklingen på landsmålingene.

Målingen i Bergen publisert 30. mai (Bergens Tidende/Respons) er holdt utenfor fordi Bergen veier uforholdsmessig tungt i forhold til andre kommuner som er målt i denne perioden. Tabellen nedenfor viser at nivået for Frp ville vært svakere enn nevnt foran hvis målingen i Bergen tas med.

Snittet av de to sist publiserte nasjonale kommunevalgmålingene - NRK / Norstat og Landslaget for lokalaviser / Norfakta - viser Ap på 28,4 vs Høyre 29,3. Landslaget for lokalaviser skal ha takk for - i motsetning til NRK - å ha lagt ut bakgrunnstall.

At Høyre skal ha gått forbi Arbeiderpartiet, kan (ennå) ikke bekreftes av et større antall lokale målinger. Ser vi på de 14 målte kommunene publisert 31. mai - 4. juni, er Arbeiderpartiets landstendens 28,7 mot Høyre 27,7.

Tar vi med målingen i Bergen publisert 30. mai, har vi 15 kommuner publisert uke 22 hvor Bergen veier uforholdsmessig tungt. Ap's landstendens blir da 30,6 vs Høyre 26,3.

Enkelte målinger publisert i forrige uke kan antyde at Høyre har klatret til et (enda) høyere nivå enn hovedtendensen av lokale målinger så langt (bl.a. Oppland, Flora, Bremanger, Vågsøy, Stokke, Re, Tjøme). Landsmålinger vil alltid være ferskere enn poll of polls basert på lokale målinger. Landsmålinger vil også ha et bredere grunnlag, fordi disse dekker i prinsippet 100 pst av velgerne.

Det kan derfor ikke utelukkes at Høyre f.t. kan være rundt og over sitt rekordresultat fra K-1979 på 29,2. Vi må ha flere lokale målinger før pollofpolls.no vil antyde et så høyt nivå.

Frp - landstendens etter tidspunkt publisert

Medium og byrå for de 38 kommunemålingene fremgår av poll of polls kommunevalget uke 22.

Målinger publisert Frp 2007 Frp 2011 Forholdstall Valg 2007 Landstendens
28/4 - 13/5 21340 21000 0,98 17,5 17,3
19/5 - 31/5 8614 7767 0,9 17,5 15,8
31/5 - 4/6 13451 11318 0,85 17,5 14,8
30/5 (Bergen) 23819 18350 0,77 17,5 13,5

Publisert 28/4-13/5: Drangedal, Frøya, Voss, Sarpsborg, Hitra, Eidsvoll, Hurdal, Etne, Førde, Nannestad, Ullensaker, Vindafjord, Tromsø.
Publisert 19/5-31/5: Fauske, Saltdal, Hamar, Ringsaker, Sørfold, Stange, Løten, Beiarn (ikke Frp-liste), Roan (ikke Frp-liste), Rissa, Bergen (holdt utenfor - vil få uforholdsmessig tyngde), Birkenes, Nøtterøy, Tjøme.
Publisert 31/5-4/6: Lillesand, Åfjord, Re, Eigersund, Stokke, Tønsberg, Leksvik. Vågsøy, Bremanger, Os, Flora.
Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i de aktuelle kommuner, forutsatt (1) sist publiserte måling i kommunene blir valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp