Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Blir «andre» vinnere i 2023?

illustrasjon

Publisert 22. mars 2022. Sist endret 22. mars 2022.

Fakta om målingen
Sentio for S. T. Marthinsen.
OEV
Ap24,1-0,7
H22,01,9
Frp7,3-0,9
SV7,41,3
Sp11,2-3,2
KrF3,2-0,8
V3,3-0,6
MDG4,7-2,1
R6,42,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Nasjonal måling kommunevalg – Sentio for Svein Tore Marthinsen – 18. mars 2022.

Sentios respondenter i landsmålingen 8–14 mars ble spurt om stemmegivning i både stortingsvalg (Nettavisen/Amedia) og kommunevalg (Marthinsen).

1) All ære til statsviter Svein Tore Marthinsen, som er oppdragsgiver for 2023-valgkampens første nasjonale måling kommunevalg.

2) Marthinsen har redegjort for målingen i sine nyhetsbrev 18. og 22. mars. Disse nyhetsbrevene er kilder for denne teksten pkt 4–6.

3) Vi anbefaler hans nyhetsbrev, spesielt 22. mars der han redegjør for hvorfor et antall av partienes respondenter på stortingsspørsmål forlater partiet på spørsmål om kommunevalg. Partiledere og -sekretærer vil her finne høyrelevant stoff.

4) Målingen (uvektete råtall):

a. R 6,4 (8,9)

b. SV 7,4 (7,5)

c. Ap 24,1 (25,0)

d. Sp 11,2 (10,7)

e. MDG 4,7 (5,0)

f. KrF 3,2 (3,2)

g. V 3,3 (3,8)

h. H 22,0 (25,8)

i. Frp 7,3 (6,5)

j. Andre 10,5 (3,7)

5) Barometertall «andre»:

a. Pp 2,7

b. Demokratene 2,3

c. PDK 1,6

d. INP 0,4

e. Lokale lister 3,5

f. Oppvektingen av «andre» viser problemene med å måle disse partiene.

g. «Andre» blir ofte undervurdert på dette tidlige tidspunktet i en lokalvalgkamp. I Sentios undersøkelse er spørsmålet snarere om disse er overvurdert.

h. I bompengevalget 2019 fikk «andre» 7,9 pst. I K-2015 ble det 4,6.

6) Sentio vekter kommunemålingene mot 2019, også denne nasjonale undersøkelsen.

7) Vekting mot 2019 eller 2021 vil nok bli et tema frem mot valget neste år.

8) Vi har f.t. lokale målinger i ti kommuner som leverte 30 pst av stemmene i kommunevalget 2019 (Kr.sand, Tromsø, Oslo, Austevoll, Stvgr, Moss, Drammen, Bergen, Sarpsborg, Fr.stad).

9) Skulle summen av disse målingene angi en landstendens, blir resultatet i kommunevalget 2023:

a. Ap 23,7

b. H 24,7

c. Frp 8,5

d. SV 9,7

e. Sp 10,5

f. KrF 3,8

g. V 5,4

h. MDG 4,4

i. R 5,4

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

10) I sum disse ti kommunene fikk «andre» 12,2 pst i K-2019. Målingene i disse ti kommunene gir «andre» 4,3. Fallet er da 65 pst, som særlig må sees i lys av FNBs sammenbrudd i disse kommunene.

11) Lokale målinger kan derfor så langt ikke bekrefte Sentios nasjonale kommunevalgmåling med «andre» på 10,5 pst.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode