Poll of polls

VG+Nettavisen: Borgerlig vekst

illustrasjon

Publisert 15. mars 2022. Sist endret 15. mars 2022.

To nasjonale stortingsmålinger 15. mars 2022: Sentio for Nettavisen og Respons for VG.

Tusen takk til journalist Jørgen Berge (Nettavisen) og kommentator Tone Sofie Aglen (VG) for innsyn i bakgrunnstall.

1) Sum mandater for Frp+H+KrF+V (februar):

Sentio for Nettavisen: 80 (78)

Respons for VG: 79 (76)

2) Sentio for Nettavisen, uten velgere som ikke stemte i stortingsvalget (barometertallene):

Ap 22,9 (22,5)

Frp 11,1 (10,4)

H 27,3 (27,5)

KrF 3,1 (2,5)

R 8,0 (7,2)

Sp 7,8 (9,2)

SV 8,3 (8,7)

V 4,5 (4,9)

MDG 3,1 (2,9)

Merk Senterpartiets (uforholdsmessige ?) mobilisering av hjemmesittere fra valget i fjor.

3) Respons for VG, uten velgere som ikke stemte i stortingsvalget (barometertallene):

Ap 22,3 (23,0)

H 25,6 (25,5)

Frp 13,5 (13,3)

Sp 8,3 (8,0)

SV 7,6 (7,4)

KrF 3,8 (3,6)

V 4,9 (4,9)

MDG 3,7 (4,2)

R 6,4 (6,5)

4) Respons for VG, uvektete råtall:

Ap 20,6 - oppvekting 2,4 pp

H 26,2

Frp 9,6 - oppvekting 3,7 pp

Sp 8,6

SV 9,6 - nedvekting 2,2 pp

KrF 3,7

V 6,0 - nedvekting 1,1 pp

MDG 5,7 - nedvekting 1,5 pp

R 6,9

Merk at (høy) oppvekting av Frp er vanlig, fordi byråene som regel finner relativt få Frp-velgere.

5) Snitt lojalitet Sentio for Nettavisen og Respons for VG (samlematrisen februar):

Ap 66 (65)

H 88 (89)

Frp 77 (73)

SV 67 (75) - lojalitetsfall 8 pp

KrF 68 (71)

V 68 (66)

MDG 57 (61)

R 79 (89) - lojalitetsfall 10 pp

Sp 48 (51)

6) Senterpartiets lojalitet er 49,1 hos Sentio og 46,6 hos Respons. Det betyr at Vedum mobiliserer færre enn halvparten av sine 2021-velgere. Uten en markert lojalitetsøkning, vil Sp få vedvarende svake tall.

7) Overgangene mellom blokkene er på snittet av Sentio og Respons opp til 104.000 i borgerlig favør i mars, mot 78.000 iht samlematrisen i februar. Dette skjer først og fremst fordi Fremskrittspartiet henter flere velgere fra Arbeiderpartiet, og Frp taper langt mindre til Rødt enn i februar.

8) Arbeiderpartiets tap til SV+R er halvert mot februar, fra netto minus 48.000 i samlematrisen i februar til -24.000 på snittet mellom Sentio og Respons i mars.

9) Arbeiderpartiets netto tap til Høyre har økt fra 30.000 (samlematrisen februar) til 38.000 (snitt Sentio og Respons i mars).

10) Senterpartiets netto tap til sum H+Frp er stabilt på minus 46.000.

11) Et nytt trekk er at Arbeiderpartiet i mars hos snitt Sentio / Respons henter 19.000 velgere som stemte Senterpartiet i 2021. I samlematrisen for februar var det bare 2.000 i favør Ap.

12) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

13) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger og tekst i pkt 2-11.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger