Poll of polls

Rysare i Bergen

illustrasjon

Publisert 23. februar 2022. Sist endret 23. februar 2022.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen (1000 spurte, opptatt 15–17 febr) og Respons for Bergens Tidende (600 spurte, opptatt 14–18 febr).

All ære til Bergensavisen som har 1.000 spurte i sine lokale målinger.

Vi viser til:

Bergensavisens reportasje.

Bergens Tidendes reportasje.

Takk til journalistene Geir Kvile (BA) og Kjetil Gillesvik (BT) for innsyn i bakgrunnstall.

1) Respons for BT (Sentio for BA):

a. R 9,0 (11,46)

b. SV 14,1 (12,27)

c. MDG 4,7 (8,57)

d. Ap 20,1 (18,38)

e. Sp 3,7 (3,67)

f. V 5,0 (4,34)

g. KrF 1,8 (2,88)

h. H 30,5 (26,9)

i. Frp 6,9 (6,29)

j. FNB 1,6 (0,6) – 16,7 i 2019

k. PDK 1,1 (0,3)

l. INP 0,7 (1,2)

m. Pp 0,4 (1,9)

n. Demokratene 0,4 (-)

o. Sentrum - (0,6)

p. Piratp - (0,3)

q. Bergenslisten - (0,6)

2) Mandater iht snittet av målingene – Bergen bystyre 67 repr – 34 gir flertall (2019):

a. R 7 (3)

b. SV 9 (6)

c. MDG 5 (7)

d. Ap 13 (13)

e. Sp 2 (4)

f. V 3 (3)

g. KrF 2 (2)

h. H 20 (14)

i. Frp 4 (3)

j. FNB 1 (1)

k. Pp 1 (1)

l. Mandatfordelingen er her.

m. FNB+Pp+KrF+MDG+H har utsatte mandater, med en syltynn margin til Frp+Sp som er de nærmeste utfordrerne.

n. Bergen styres parlamentarisk av et byråd (Ap+MDG+KrF+V) som vant 25 mandater i 2019. Snittet av målingene i februar 2022 gir 23 mnd til partiene i byrådet.

3) «Oslo-modellen» med Ap+MDG+SV i et mindretallsbyråd, med en forståelse med Rødt, har flertall med 34 mandater iht snittet av målingene i februar 2022 (29 mnd i kvlg 2019 for sum disse fire partiene).

a. Dette flertallet er hårfint. Snittet gir MDG 9,971 stemmer og Frp 9.911 (MDG 6,635 vs Frp 6,595, Bergen 150.274 stemmer i k-19).

b. Øker Frp med 61 (!) stemmer, er Oslo-koalisjonen i mindretall.

c. Sentio/BA har flertall med 35 mnd for Ap+MDG+SV+R.

d. Respons/BT har Ap+MDG+SV+R i mindretall med 32 mnd.

4) Veien mot 2023:

a. Snittet av målingene gir flertall for Ap+SV+R+MDG+Sp med 36 mandater. Disse fem partiene er samlet opp 4,4 prosentpoeng mot 2019 (fra 48,5 til 52,9). Tas Sp bort, er summen av Ap+SV+R+MDG opp 6 pp (fra 43,2 til 49,2).

b. Det er R+SV som så langt står for veksten i oppslutning for rødgrønn side.

c. H+Frp+KrF+V er samlet frem 10,7 prosentpoeng mot 2019 (fra 31,6 til 42,3).

d. FNB er på den andre siden ned 15–16 pp. Sum H+Frp+KrF+V+FNB+Pp fikk 49,8 i valget 2019 mot 44,6 i snittet av målingene i februar 2022.

e. Et spørsmål blir også om valget 2023 kan gi Bergen en ny og i dag ukjent styringskoalisjon.

f. Senterpartiet i Bergen er i strid med seg selv. Skulle Sp i Bergen se mot borgerlig side etter valget neste år, gir snittet av målingene i februar 2022 en gruppering Frp+FNB+H+KrF+Pp+Sp+V en oppslutning på 48,1 pst og 33 mnd. Skulle en slik gruppe få et maktgrunnlag (som krever minst 34 mnd), vil det trolig bli et mindretallsbyråd med noen av disse partiene (så fremt Sp ser mot Høyre mfl).

5) Lojalitet Respons mot kvlg 2019 (Sentio mot 2019):

a. Ap 64 (63)

b. H 78 (82)

c. Frp 54 (81)

d. Sp 49 (42)

e. SV 76 (70)

f. KrF 50 (65)

g. V 42 (71)

h. MDG 30 (56)

i. R 75 (86)

j. FNB 9 (uoppgitt hos Sentio, men «andre» har der lojalitet 22)

k. Sentio/BA oppfordres til å inkludere FNB i overgangsmatrisene i fremtidige målinger i Bergen, slik Respons/BT. Hos Sentio inngår FNB i «Andre».

l. Det er store forskjeller i lojalitet spesielt for Frp, V, MDG og KrF. Det er ingen åpenbare grunner til dette, da både «valgdeltakelse» (hhv. 71,5 og 72,8) og andel aktiviserte hjemmesittere (hhv. 57,3 og 55,7) er svært like.

m. En mulig forklaring på den klart lavere lojaliteten for noen partier hos Respons er at dette byrået har fanget opp flere velgere i bevegelse mellom partiene. Antallet brutto overganger mellom partiene er 41.000 (Respons) vs. 32.000 (Sentio).

6) Uvektete råtall Respons (Sentio):

a. Ap 20,5 (20,7)

b. H 34,0 (30,5)

c. Frp 6,1 (6,0)

d. Sp 3,6 (2,7)

e. SV 15,5 (14,4)

f. KrF 1,0 (2,3)

g. V 5,0 (4,8)

h. MDG 3,6 (6,7)

i. R 9,2 (10,2)

j. FNB 0,2 (-)

k. Andre 1,3 (1,7)

l. Nedvektingen av Høyre er i prosentpoeng omtrent den samme hos begge byråene; minus 3,5 hos Respons og minus 3,6 hos Sentio.

7) MDG, Høyre, Rødt og Andre er partiene med størst forskjell i oppslutning mellom Respons/BT og Sentio/BA:

a. For MDG handler dette om klart lavere lojalitet og høyere tap til SV hos Respons enn hos Sentio (netto -2.600 mot -1.200), men også markant større tap til R og H.

b. Høyre henter 5.000 flere velgere fra Andre+FNB hos Respons enn Sentio (7.200 mot 2.300). Dette utgjør over 3 prosentpoeng i rene stemmetall. Fordi Sentio ikke har en overgangsmatrise for FNB, er det vanskelig å vurdere denne forskjellen.

c. Rødt henter klart flere velgere fra Andre-gruppen hos Sentio enn Respons (5.200 mot 0). Dette er et voldsomt utslag, og forklarer så godt som hele differansen i oppslutning mellom BT og BA for Rødt. Har Sentio truffet, henter Rødt FNB-velgere fra 2019.

8) Vektingsutslag for Høyre: H fikk 20 pst i kommunevalget i Bergen 2019. I Respons for BT opplyste hele 32 pst av respondentene som oppga partivalg i 2019, at de stemte Høyre. Dermed vektes Høyre kraftig ned. Motsatt får Høyre «betalt» +3 pp i oppslutning for å ha hentet 19 pst av FNBs 2019-velgere (FNB 16,7 pst i Bergen i kvlg 2019), som gir en gevinst til Høyre på +3 pp, til tross for at det kun var 2 – to –respondenter som sa at de stemte FNB i 2019, men som i februar 2022 oppga Høyre som partivalg.

9) Bakgrunnen for at bare to respondenter kunne gi Høyre en så stor «gevinst», var at Respons bare fant 10 – ti – respondenter om opplyste at de stemte FNB i 2019. Disse ti respondentene representerer et parti som hver sjette velger i Bergen stemte på i 2019. Fordi Sentio ikke registrerte FNB i sin overgangsmatrise, har vi bare tall som nevnt for Respons.

10) Et spørsmål er om det kan bli en innebygget usikkerhet i målingene i Bergen fordi noen respondenter som stemte FNB i 2019, kanskje kan komme til å opplyse (uriktig) til meningsmålerne at de stemte Høyre i 2019. Bevisste eller ubevisste feilerindringer om stemmegivning i forrige valg er en kilde til usikkerhet. Respons for BT i Bergen i februar 2022 antyder at det ikke kan utelukkes.

11) Et alternativ for byråene er å vekte målingene om kommunevalg i Bergen mot stortingsvalget 2021. Dette blir ganske sikkert et tema for debatt blant politiske tallnerder i landets nest største by frem mot valget neste år.

12) Spørsmålet om FNB-velgerne i Bergen i 2019 vil bruke stemmeretten i kommunevalget 2023, og hvis ja på hvilket parti, kan bli avgjørende i en mulig jevn kamp mellom blokkene.

a. I Respons/BT februar 2022 svarte 62 pst av FNB-velgerne i 2019 «ikke sikker» = på gjerdet.

b. I målingen fra samme kilde i november 2021 var denne andelen på 57 pst.

c. Hvis Respons har truffet med gjerdesitter-andelen hos FNB, har dette partiet den desidert høyeste gjerdesitter-andelen i Bergen. Så blir spørsmålet om FNB-velgerne i 2019 lar seg mobilisere i 2023.

13) Ett er sikkert i landets vakreste by: Bergen 2023 blir en rysare.

14) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner og dels tekst i pkt 4 flg og Steinar Nørstebø i pkt 8 flg.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33
Respons / BT 22/11-21 24 26 25 29 29 33 32 36
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33
Respons / BT 18/12-20 27 30 28 33 26 30 29 33
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34
Sentio / BA 11/9-20 23 25 25 28 27 30 30 33
Respons / BT 18/5-20 28 29 27 31 26 29 28 31

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 22/11-21 Sentio / BA 8/12-21 Sentio / BA 21/2-22 Respons / BT 22/2-22
Ap 23,6 18,5 17,5 22,7 22,0 18,4 20,1
Høyre 26,5 26,5 27,1 29,1 30,6 26,9 30,5
Frp 9,4 10,5 10,8 5,6 6,6 6,3 6,9
SV 11,4 10,0 10,4 14,4 12,2 12,3 14,1
Sp 5,4 2,3 4,2 4,3 4,1 3,7 3,7
KrF 3,5 3,4 3,5 3,0 2,6 2,9 1,8
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,8 3,3 4,3 5,0
MDG 5,3 5,2 5,5 6,2 6,5 8,6 4,7
Rødt 5,8 4,0 3,9 6,3 7,5 11,5 9,0
Andre 3,2 14,6 12,1 3,6 4,6 5,3 4,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 53,9 52,3 54,5 51,6
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 42,5 43,1 40,4 44,2
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 12,1 10,0 10,9 10,5

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner