Poll of polls

Rødt og Høyre lojalitet 89

illustrasjon

Publisert 16. februar 2022. Sist endret 16. februar 2022.

Nasjonale stortingsmålinger 15. februar 2022 – Respons for VG og Sentio for Nettavisen.

Vi viser til:

VGs reportasje.

Nettavisens reportasje.

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen (VG) og journalist Jørgen Berge (Nettavisen) for innsyn i bakgrunnstall.

1) Snitt lojalitet mot stv 2021 i målinger i februar der pollofpolls kjenner bakgrunnstallene (snitt januar), avrundet til nærmeste hele prosentpoeng:

a. Ap 65 (69)

b. H 89 (88)

c. Frp 74 (78)

d. Sp 51 (61)

e. SV 74 (80)

f. KrF 72 (73)

g. V 67 (67)

h. MDG 61 (73)

i. R 89 (85)

j. Tas en desimal med, er Rødt foran Høyre med 89,4 vs H 88,6.

2) Respons for VG uvektet (barometertallene):

a. Ap 21,5 (22,0)

b. H 27,9 (25,3)

c. Frp 8,4 (12,5)

d. Sp 7,4 (8,2)

e. SV 12,1 (8,9)

f. KrF 3,4 (3,0)

g. V 4,0 (3,5)

h. MDG 3,0 (3,3)

i. R 10,1 (9,4)

3) Respons for VG uten velgere som ikke stemte i 2021 (barometertallene):

a. Ap 21,9 (22,0)

b. H 25,7 (25,3)

c. Frp 12,1 (12,5)

d. Sp 8,3 (8,2)

e. SV 9,0 (8,9)

f. KrF 3,2 (3,0)

g. V 3,4 (3,5)

h. MDG 3,4 (3,3)

i. R 9,4 (9,4)

j. Sammenlignet med barometertallet, er Rødt uendret når velgere som ikke stemte i 2021 tas bort. Det kan være et styrketegn for Moxnes og hans partifeller.

k. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 1–3.

4) Rødts netto henting av velgere i Respons/VG (Sentio for Nettavisen):

a. 71.000 fra sum Ap+Sp (57.000)

b. 19.000 fra SV (16.000)

c. 16.000 fra H (0)

d. Frp pluss 3.000 mot Rødt (Rødt pluss 12.000)

5) Snitt seks første målinger i februar (snitt samme seks i januar):

a. Ap 21,7 (22,0)

b. H 25,6 (25,2)

c. Frp 11,6 (11,9)

d. SV 9,4 (9,2)

e. Sp 8,4 (9,8)

f. KrF 3,4 (3,4)

g. V 4,4 (4,5)

h. MDG 3,1 (4,0)

i. R 8,8 (6,6)

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Sum Troms + Finnmark + Sør- og Nord-Trøndelag

Feb 22: InFact/NRK/Polaris Media + Norstat/NRK/Adresseavisen. Tabell ved Jon Aabye.

feb.22 % S-2021 %
Ap 97543 24,3 120747 30,1
H 78258 19,5 55115 13,7
Frp 44288 11,0 40014 10,0
SV 37046 9,2 34468 8,6
Sp 54229 13,5 76125 19,0
KrF 9266 2,3 8647 2,2
V 12406 3,1 12854 3,2
MDG 13771 3,4 14352 3,6
R 37790 9,4 20301 5,1
PF 4288 1,1 4950 1,2
A 12688 3,2 14000 3,5
SUM 401573 401573
Ap+Sp+SV+MDG+R 59,9 66,2
H+Frp+V+KrF 35,9 29,0
Ap+Sp+SV+R 56,4 62,7
H+Frp+V 33,6 26,9
Ap+Sp+SV 47,0 57,6
Ap+SV 33,5 38,7
Ap+Sp 37,8 49,0
H+Frp 30,5 23,7
H+V+KrF 24,9 19,1
SV+MDG+R 22,1 17,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H