Poll of polls

Rødt og Høyre opp i Trøndelag

illustrasjon

Publisert 15. februar 2022. Sist endret 15. februar 2022.

Stortinget – Trøndelag – Norstat for NRK og Adresseavisen.

Vi viser til:

NRKs reportasje.

Adresseavisens reportasje.

1) Sammenlignet med stortingsvalget, er Rødt mest opp i prosent. Høyre er mest opp i prosentpoeng.

2) Se tabell om sum Sør- og Nord-Trøndelag:

(i) Rødt er 11-doblet fra stortingsvalget 2013 til februar 2022, fra 0,8 til 8,9.

(ii) Arbeiderpartiet er ned 5,5 prosentpoeng i landsdelen mot stortingsvalget = 18 prosent = landstendens 21,6.

(iii) Senterpartiet gjør det relativt sett bedre enn landstendensen, er ned tre prosentpoeng i landsdelen mot stortingsvalget = 16 prosent = landstendens 11,4.

(iv) Høyre er iht målingen marginalt sterkere i landsdelen enn partiets resultat i stortingsvalget 2017.

3) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Sum Sør- og Nord-Trøndelag

Feb 22: Norstat/NRK/Adresseavisen

feb.22 % S-2021 % S-2017 % S-2013 %
Ap 68676 25,4 83351 30,9 86432 33,2 96405 38,3
H 51656 19,1 39958 14,8 49287 18,9 50058 19,9
Frp 22220 8,2 22796 8,4 30262 11,6 33740 13,4
SV 25261 9,4 22024 8,2 17959 6,9 12588 5,0
Sp 43119 16,0 51270 19,0 38564 14,8 24147 9,6
KrF 6324 2,3 5937 2,2 7089 2,7 9269 3,7
V 9572 3,5 9992 3,7 9143 3,5 12618 5,0
MDG 9575 3,5 10692 4,0 8468 3,3 6591 2,6
R 23993 8,9 13887 5,1 6626 2,5 2090 0,8
A 9484 3,5 9973 3,7 6384 2,5 4360 1,7
SUM 269880 269880 260214 251866
Ap+Sp+SV+MDG+R 63,2 67,1 60,7 56,3
H+Frp+V+KrF 33,3 29,2 36,8 42,0
Ap+Sp+SV+R 59,7 63,2 57,5 53,7
H+Frp+V 30,9 27,0 34,1 38,3
Ap+Sp+SV 50,8 58,0 54,9 52,9
Ap+SV 34,8 39,0 40,1 43,3
Ap+Sp 41,4 49,9 48,0 47,9
H+Frp 27,4 23,3 30,6 33,3
H+V+KrF 25,0 20,7 25,2 28,6
SV+MDG+R 21,8 17,3 12,7 8,4

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 7/22 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / NRK 36/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 36/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Respons / VG 34/21 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / NRK 32/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 31/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Frp 25/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 24/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 16/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Nid./T-A 15/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 6/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 48/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 38/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 37/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Nid./T-A 14/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 10/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 8/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 49/19 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 14/18 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / VG 34/21 Sentio / T-A 36/21 Norstat / NRK 36/21 Norstat / Adressa / NRK 7/22
Ap 40,1 42,7 33,6 30,7 27,0 29,1 29,6
Høyre 12,5 17,8 10,6 13,9 12,2 10,5 14,2
Frp 0,5 2,0 8,0 6,4 9,3 10,3 6,3
SV 3,0 4,5 5,7 7,5 8,7 8,4 8,0
Sp 21,0 0,0 28,8 25,4 27,5 26,9 25,5
KrF 6,4 0,0 2,3 3,1 1,7 2,3 2,2
Venstre 10,0 8,5 2,0 1,7 2,9 2,4 1,9
MDG 0,0 0,0 1,9 3,7 3,3 2,7 1,4
Rødt 0,1 0,6 4,0 3,8 3,6 4,8 7,1
Andre 6,4 24,0 3,2 3,8 3,9 2,5 3,8
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 67,4 66,8 69,2 70,2
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 25,1 26,1 25,5 24,6
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 30,2 32,1 31,6 29,6
| Last ned

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 7/22 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 36/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 36/21 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Respons / VG 34/21 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 32/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 31/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Frp 25/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 24/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 16/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 15/21 3 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2
Norstat / Adressa / NRK 6/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 48/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 38/20 2 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 37/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nid./T-A 14/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 10/20 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 8/20 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 14/18 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / VG 34/21 Sentio / T-A 36/21 Norstat / NRK 36/21 Norstat / Adressa / NRK 7/22
Ap 38,7 38,7 29,8 28,5 28,3 24,3 23,8
Høyre 25,5 29,3 16,5 17,8 17,0 19,7 21,1
Frp 1,0 3,0 8,6 8,2 7,5 7,9 9,0
SV 4,5 6,3 9,1 12,0 10,4 10,9 9,9
Sp 10,7 8,1 15,1 13,1 13,5 14,0 12,2
KrF 7,9 7,4 2,2 2,2 2,2 2,7 2,4
Venstre 5,1 5,0 4,4 2,7 4,1 3,2 4,2
MDG 0,0 0,0 4,8 6,6 6,8 5,7 4,4
Rødt 1,1 1,0 5,6 5,9 6,1 5,9 9,6
Andre 5,4 1,1 3,9 3,0 4,1 5,7 3,3
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 59,5 58,3 55,1 55,5
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 30,9 30,8 33,5 36,7
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 18,0 19,8 19,9 18,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner