Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høyre og Rødt – høyest lojalitet

Publisert 30. januar 2022. Sist endret 6. februar 2022.

1) Årets første samlematrise bygger på snittet av bakgrunnstallene i syv av åtte målinger i januar. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som følger velgernes vandringer. Gabriel skal krediteres observasjoner, tabeller og tekst.

2) Størst endring i oppslutning fra desember har Høyre (+1,4), Sp (-1,3), Rødt (+1,0) og Ap (-1,0).

3) Regjeringspartienes fall på 2,3 prosentpoeng kommer først og fremst av 30.000 (eller ca. et prosentpoeng oppslutning) færre lojale velgere for både Sp og Ap.

4) Vedum taper i tillegg flere velgere til Listhaug (opp 13.000 til 15.000) og Moxnes (opp 6.000 til 15.000). Støre beholder de store tapene til Solberg (37.000) og Lysbakken (35.000).

5) Ap og Sp taper i januar samlet 75.000 velgere netto til borgerlig side, som er en økning på 16.000, eller ca. et halvt prosentpoeng, fra desember. Mesteparten av dette går til Høyre, som inneværende måned henter ca. to prosentpoeng oppslutning fra velgere som stemte rødgrønt i stortingsvalget (59.000 velgere netto).

6) Både Rødt og MDG har klar lojalitetsøkning fra julemåneden, opp over fem prosentpoeng for begge. Dette underbygger Rødt sin generelle vekst de siste månedene, mens MDG nok håper dette betyr at partiet er på vei opp (januar er den første måneden siden valget hvor MDG ser 4-tallet i gjennomsnitt).

7) KrFs samlematrise viser at Bollestad har arvet tidligere KrF-lederes hovedutfordring: Hvordan tiltrekke seg velgere fra andre partier?

8) KrF henter kun 1-2 respondenter fra Ap og 2-3 respondenter fra Høyre i alle syv målinger som inngår i samlematrisen (altså ingen respondenter fra noen andre partier i hele januar). Da hjelper det lite at lojaliteten har tikket opp til 73 % denne måneden.

9) Rødts økning fra desember skyldes økt henting fra Ap (opp fra 13.000 til 17.000), fra Sp (opp fra 9.000 til 15.000) og SV (fra -3.000 til +8.000).

10) Moxnes konkurrerer også med Solberg om å ha den høyeste lojaliteten blant stortingspartiene. Rødt henter 52.000 velgere netto fra andre partier i januar, og 32.000 (eller i overkant av ett prosentpoeng) av disse kommer fra regjeringspartiene.

11) Bruttoovergangene mellom alle partier har fortsatt å øke fra 410.000 i desember til 425.000 i januar. Det vil si at i overkant av 14 pst av alle som stemte ved valget i 2021 nå oppgir at de vil stemme på et annet parti enn de gjorde den gang.

12) Hvis vi holder velgere som ikke stemte i stortingsvalget utenfor samlematrisen, er det stadig Sp og SV som øker mest. Det tyder på at disse partiene ikke får like godt betalt – relativt sett – som andre partier i denne velgergruppen.

Snitt av syv målinger i januar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 21,9
H 25,5
Frp 12,0
Sp 9,6
SV 9,2
KrF 3,4
V 4,2
MDG 3,9
R 7,0

Lojalitet mot forrige st.valg

Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 68,5 1,1 0,1 3,1 1,7 2,3 1,8 1,4 1,5 2,2 10,3
H 5,6 87,8 7,4 4,8 2,1 9,8 13,9 2,4 0,5 2,8 11,8
Frp 0,9 2,5 77,6 4,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,3 5,5 5,3
Sp 1,6 0,3 0,5 60,6 1,0 0,6 1,2 0,0 0,6 0,0 2,3
SV 5,0 0,2 0,0 1,8 80,2 0,0 1,2 10,2 3,6 0,0 2,9
KrF 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,8
V 0,5 1,1 0,2 0,5 1,2 0,4 66,5 1,7 0,2 0,0 1,8
MDG 0,5 0,0 0,5 0,7 1,0 1,2 1,0 72,6 0,6 0,0 2,2
R 2,4 0,5 1,3 3,9 5,6 0,8 0,3 4,2 84,8 6,0 2,8
Andre 0,2 0,2 3,1 1,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 65,2 1,4
Gjerdesittere 14,8 6,3 9,2 19,5 6,9 11,1 13,7 6,7 7,7 16,1 57,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 37 000 6 000 0 35 000 -2 000 2 000 3 000 17 000 -1 000
H -37 000 -11 000 -18 000 -4 000 -10 000 -13 000 -3 000 3 000 -2 000
Frp -6 000 11 000 -15 000 -1 000 -1 000 0 1 000 4 000 5 000
Sp 0 18 000 15 000 5 000 -1 000 0 3 000 15 000 5 000
SV -35 000 4 000 1 000 -5 000 0 1 000 -10 000 8 000 0
KrF 2 000 10 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 -3 000
V -2 000 13 000 0 0 -1 000 0 -1 000 0 0
MDG -3 000 3 000 -1 000 -3 000 10 000 -1 000 1 000 4 000 0
R -17 000 -3 000 -4 000 -15 000 -8 000 -1 000 0 -4 000 -6 000
Andre 1 000 2 000 -5 000 -5 000 0 3 000 0 0 6 000
Gjerdesittere -116 000 -38 000 -32 000 -79 000 -16 000 -13 000 -19 000 -8 000 -11 000 -17 000
Stemte ikke sist 92 000 105 000 47 000 21 000 26 000 16 000 16 000 20 000 25 000 13 000
Total -121 000 162 000 17 000 -118 000 46 000 -10 000 -12 000 2 000 72 000 -6 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 59 000
Til/Fra Frp 17 000
Til/Fra KrF -5 000
Til/Fra V 4 000
SUM 75 000
Til/Fra Ap -43 000
Til/Fra Sp -32 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -2 000
Til/Fra R 8 000
SUM -75 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H