Poll of polls

H pluss 34.000 mot Ap

Publisert 27. desember 2021. Sist endret 27. desember 2021.

1) Vi legger nå frem stortingsperiodens tredje samlematrise, bygget på snittet av åtte av julemånedens ni nasjonale målinger. Gabriel Steinsbekk skal med stor takk krediteres observasjoner, tekst og tabeller.

2) Største endring i snittet fra november er H +3,0, Ap -3,0, Sp -1,8 og SV +0,8. Regjeringspartiene er senhøstenes tapere. H og SV er vinnerne.

3) Nedgangen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet henger tett sammen med fallet i lojalitet fra november, hhv. -12,7 prosentpoeng og -15,3 prosentpoeng (som er de klart største lojalitetsfallene fra forrige måned). For Støre utgjør dette fallet 99.000 velgere, mens det for Vedum utgjør 62.000 velgere (ca 30.000 = ett prosentpoeng).

4) På den andre siden har SV det minste fallet i lojalitet fra november til desember med minus 1,1 prosentpoeng.

5) Arbeiderpartiet taper 27.000 flere velgere til Høyre enn i november, som utgjør i underkant av ett prosentpoeng i oppslutning. Tapet på 34.000 til Høyre i desember er det største for Støre siden disse samlematrisene begynte i november 2019.

6) Arbeiderpartiets tap til SV er større enn i november, og er nå tilbake på ca. ett prosentpoeng (30.000 velgere). Arbeiderpartiets overganger til hhv Høyre og SV er de største mellom partiene, og tyder på at Støre to måneder ut i statsministergjerningen står i en utfordrende skvis mellom Lysbakken og Solberg.

7) Senterpartiet taper velgere eller er i null mot sine tre største konkurrenter Ap, H og Frp. Netto minus 24.000 til sum Ap+H er over dobbelt så mye som i november. Hele økningen har kommet i tap til H (fra -2 000 til -16 000).

8) Overgangene mellom blokkene har gått klart opp fra november, fra netto 10.000 til 59.000 i borgerlig favør.

9) Veksten i blokkoverganger kommer først og fremst fra 32.000 tidligere Ap-velgere, men også 20.000 tidligere Sp-velgere har tatt turen over til borgerlige side sammenlignet med november.

10) På snittet av målingene som samlematrisen baserer seg på, har H+Frp+KrF+V økt oppslutning med 3,7 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet 13. september. De 59.000 velgerne i blokkoverganger i desember utgjør ca. to prosentpoeng.

11) Både KrF og MDG har store problemer med å tiltrekke seg velgere fra andre partier.

12) Dette er en kjent utfordring for KrF, men i denne samlematrisen har MDG bare positiv netto utveksling med 1.000 velgere fra Ap og Frp (!), mens Bastholms parti taper i underkant av et halvt prosentpoeng til miljøkonkurrentene i SV og V (-14 000).

13) Holdes velgere som ikke stemte i valget 2021 utenfor samlematrisen, blir utslagene ikke store, men det er verdt å merke seg at SV uvanlig nok skiller seg ut ved å ha størst positiv endring når hjemmesitterne holdes utenfor sammen med Sp.

14) Brutto overganger mellom alle partier har gjort et klart hopp fra november (260.000) til desember (410.000).

Snitt av åtte målinger i desember der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 22,9
H 24,1
Frp 11,9
Sp 10,9
SV 9,4
KrF 3,2
V 4,9
MDG 3,4
R 6,0

Lojalitet mot stv 2021

Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 72,4 1,6 1,2 3,2 2,4 0,6 1,7 2,9 0,8 2,4 10,1
H 5,6 87,7 7,5 4,2 0,6 8,8 9,2 2,0 0,9 1,7 8,9
Frp 0,9 2,7 77,4 2,5 0,4 1,4 0,7 0,0 1,1 8,6 5,1
Sp 0,7 0,1 2,4 68,6 0,2 1,2 0,6 0,3 0,7 1,8 3,8
SV 4,5 0,1 0,8 2,3 82,0 0,5 0,9 9,0 8,3 1,6 2,7
KrF 0,2 0,2 0,8 0,4 0,2 70,4 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5
V 0,5 1,3 0,3 0,4 1,0 1,2 71,2 6,8 0,7 1,6 2,6
MDG 0,6 0,3 0,4 0,1 1,8 0,0 0,7 67,4 0,5 0,0 0,8
R 1,9 0,4 1,2 2,4 3,7 0,5 1,2 2,0 79,4 0,4 3,2
Andre 0,1 0,5 1,4 1,0 0,2 0,8 0,1 0,7 0,6 72,4 0,9
Gjerdesittere 12,7 5,2 6,8 14,5 7,8 14,5 13,6 8,5 7,2 9,6 59,7

Netto overganger, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 34 000 3 000 -8 000 30 000 1 000 2 000 1 000 13 000 -2 000
H -34 000 -9 000 -16 000 0 -9 000 -5 000 -1 000 1 000 1 000
Frp -3 000 9 000 -2 000 2 000 1 000 0 1 000 3 000 -4 000
Sp 8 000 16 000 2 000 9 000 0 1 000 0 9 000 2 000
SV -30 000 0 -2 000 -9 000 0 1 000 -7 000 -3 000 -1 000
KrF -1 000 9 000 -1 000 0 0 1 000 0 1 000 1 000
V -2 000 5 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -7 000 1 000 -2 000
MDG -1 000 1 000 -1 000 0 7 000 0 7 000 2 000 1 000
R -13 000 -1 000 -3 000 -9 000 3 000 -1 000 -1 000 -2 000 0
Andre 2 000 -1 000 4 000 -2 000 1 000 -1 000 2 000 -1 000 0
Gjerdesittere -99 000 -32 000 -23 000 -58 000 -18 000 -16 000 -19 000 -10 000 -10 000 -10 000
Stemte ikke sist 90 000 79 000 45 000 34 000 24 000 13 000 23 000 7 000 28 000 8 000
Total -83 000 119 000 15 000 -71 000 57 000 -13 000 12 000 -19 000 45 000 -6 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Til/Fra Høyre 50 000
Til/Fra Frp -1 000
Til/Fra KrF 0
Til/Fra V 10 000
SUM 59 000
Til/Fra Ap -40 000
Til/Fra Sp -19 000
Til/Fra SV 1 000
Til/Fra MDG -7 000
Til/Fra R 6 000
SUM -59 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H