Poll of polls

Rødt all time high i Bergen – H 30,6

Publisert 8. desember 2021. Sist endret 8. desember 2021.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap22,00,03,5
H30,62,34,1
Frp6,6-0,7-3,9
SV12,20,92,2
Sp4,1-0,81,8
KrF2,6-1,2-0,8
V3,3-1,3-1,7
MDG6,5-1,71,3
R7,52,33,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – 1.000 spurte – opptatt 30. nov – 2. desember.

Tusen takk til journalist Geir Kvile for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til Bergensavisens reportasje.

All ære til Bergensavisen som har 1.000 spurte i sine lokale målinger. Konkurrenten Bergens Tidende har 800 spurte i sine lokale målinger.

1) Målingen, med to desimaler for nerdene (målingen fra samme kilde november 2021):

a. Ap 22,02 (21,97)

b. Frp 6,63 (7,31)

c. H 30,59 (28,25)

d. KrF 2,59 (3,78)

e. R 7,49 (5,23)

f. Sp 4,10 (4,91)

g. SV 12,16 (11,26)

h. V 3,34 (4,64)

i. Pp 1,09 (0,80)

j. PDK 0,67 (0,14)

k. MDG 6,54 (8,24)

l. FNB 1,50 (1,76)

2) Bergen bystyre iht målingen – 67 representanter – 34 gir flertall – Bergen styres f.t. av et mindretallsbyråd av Ap+MDG+V+KrF:

a. Ap 15

b. H 21

c. Frp 5

d. SV 8

e. Sp 3

f. KrF 2

g. V 2

h. MDG 4

i. R 5

j. Pp 1

k. FNB 1

l. Ap+MDG+V+KrF: 23 (mindretall) – subsidiær støtte fra SV + Rødt?

m. Ap+MDG+V+KrF+SV: 31 (mindretall) – subsidiær støtte fra Rødt?

n. Ap+MDG+SV: 27 (mindretall)

o. Ap+MDG+SV+R: 32 (mindretall)

p. H+Frp+Pp+FNB+KrF+V: 32 (mindretall)

q. Skulle det etter valget i 2023 fortsatt bli grunnlag for et byråd ledet av Arbeiderpartiet, er det stadig vanskeligere å se at SV kan holdes utenfor byrådet (slik det ble etter valgene i 2015 og 2019) – gitt SVs vekst i Bergen.

3) Mandatfordelingen og -rekkefølgen er her.

4) Sp+Frp+Pp+KrF har etter målingen mandater med knapp margin (et tresifret antall stemmer), og utfordres av i første rekke MDG+SV+R+V.

5) Høyre og Rødt og SV er målingens vinnere.

6) Høyre ble målt til 30,6 pst, som er +10,6 mot kommunevalget 2019 og +2,3 mot forrige måling fra samme kilde.

7) Bergen Høyre har i fire kommunevalg i Bergen etter 1945 vært over 30 pst: 1975 (31,8) – 1979 (39,0) – 1983 (30,4) – 2011 (35,2). Valget i 2011 var senere statsråd Monica Mælands store triumf som byrådsleder.

8) Rødt ble målt til 7,5 pst, som oss bekjent er all time high i målinger for Rødt/RV i Bergen, i hvert fall fra 2009. Sterkeste kommunevalg for Rødt/RV i Bergen er 1999 med 6,4. Resultatet i 2019 ble 4,9 pst.

9) Etter at målingens opptaksperiode var avsluttet, brøt Rødts gruppeleder med sitt parti i saken om bybanen nordover skal gå over Bryggen eller i tunnell. Rødts syn har vært at banen skal bygges i tunnell (som bl.a. Høyre). Om splittelsen i Rødt kan svekke partiet i Bergen, vet vi mer om etter neste måling i Bergen.

10) SV vokser fra 8,6 i kommunevalget 2019 til 12,2 i denne målingen.

11) Sentio vekter mot kommunevalget 2019. Lojalitet mot 2019 (lojalitet målingen fra samme kilde november 2021):

a. Ap 66 (74)

b. Frp 56 (77)

c. H 77 (80)

d. KrF 77 (75)

e. R 56 (67)

f. Sp 62 (61)

g. SV 82 (73)

h. V 59 (58)

i. Pp 67 (50)

j. PDK 100 (0) – ytterst få respondenter

k. MDG 56 (62)

l. FNB 10 (11)

12) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen:

a. De to største endringene fra målingen i november er +2,3 pp for både H og R.

b. For Høyres del kommer det aller meste av dette fra ytterligere henting fra FNB, opp til +10 000 velgere netto fra +7 000 i november.

c. Rødt får blant de laveste lojalitetene av alle stortingspartiene (55 pst sammen med MDG og Frp), men får framgang på grunn av litt økt henting fra Ap og 1.250 tidligere FNB-velgere (overgangen var 0 i november). FNB-velgerne alene utgjør i underkant av ett prosentpoeng.

d. Rødt henter nesten like mange velgere fra FNB som de taper til SV (-1.350) denne måneden. Det er også verdt å merke seg at Rødt er partiet som vinner flest velgere fra MDG.

e. Dersom velgere som ikke stemte i 2019 holdes utenfor, er fallet størst for Ap og H. Uvanlig nok er det MDG (!) som øker med nesten ett prosentpoeng dersom disse velgerne tas bort.

f. Etter bompengevalget i 2019 er det FNB (-15,2 pp) og MDG (-3,4 pp) som er mest ned. Høyre (+10,6 pp) og SV (+3,6 pp) er mest opp.

g. Takk til Gabriel for hans observasjoner.

13) Landsresultatet i kommunevalget 2023 hvis kommunene som er målt i andre halvår 2021 svarer til landstendensen i alle kommunene i valget 2023 (landsresultatet k-2019):

a. Ap 25,24 (24,8)

b. H 24,17 (20,1)

c. Frp 8,85 (8,2)

d. SV 7,60 (6,1)

e. Sp 12,99 (14,4)

f. KrF 3,42 (4,0)

g. V 5,05 (3,9)

h. MDG 6,07 (6,8)

i. R 4,74 (3,8)

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33
Respons / BT 22/11-21 24 26 25 29 29 33 32 36
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33
Respons / BT 18/12-20 27 30 28 33 26 30 29 33
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34
Sentio / BA 11/9-20 23 25 25 28 27 30 30 33
Respons / BT 18/5-20 28 29 27 31 26 29 28 31
Respons / BT 14/2-20 25 27 23 29 27 30 29 32
Sentio / BA 8/2-20 23 26 22 28 23 26 25 28
Respons / BT 17/12-19 24 25 21 27 24 28 26 30

Bergen 1979-2021

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 18/12-20 Sentio / BA 15/11-21 Respons / BT 22/11-21 Sentio / BA 8/12-21
Ap 23,6 18,5 17,5 19,9 22,0 22,7 22,0
Høyre 26,5 26,5 27,1 32,9 28,3 29,1 30,6
Frp 9,4 10,5 10,8 7,8 7,3 5,6 6,6
SV 11,4 10,0 10,4 10,1 11,3 14,4 12,2
Sp 5,4 2,3 4,2 6,8 4,9 4,3 4,1
KrF 3,5 3,4 3,5 4,0 3,8 3,0 2,6
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,7 4,6 4,8 3,3
MDG 5,3 5,2 5,5 5,3 8,2 6,2 6,5
Rødt 5,8 4,0 3,9 6,3 5,2 6,3 7,5
Andre 3,2 14,6 12,1 2,2 2,6 3,6 4,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 48,4 51,6 53,9 52,3
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 49,4 44,0 42,5 43,1
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 15,5 13,3 12,1 10,0

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner