Poll of polls

Kommunevalget: 23 pst er «opptalt»

Publisert 24. november 2021. Sist endret 24. november 2021.

1) Vi har i andre halvår målinger i fire kommuner som samlet leverte

609.389 stemmer i kommunevalget 2019 = 23 pst av 2.682.605 godkjente stemmer (Oslo, Kristiansand, Bergen, Tromsø).

2) Etter målingene i Bergen (Respons/BT) og Tromsø (InFact/Nordlys) begge 22. november, er landstendensen (parentes landstendens 15. november) – til høyre landsresultatet i kvlg 2019:

Ap 25,5 (25,0) – 24,8

H 23,9 (23,8) – 20,1

Frp 8,5 (8,6) – 8,2

SV 8,0 (7,7) – 6,1

Sp 13,2 (13,6) – 14,4

KrF 3,6 (3,8) – 4,0

V 5,3 (5,4) – 3,9

MDG 6,0 (6,4) – 6,8

R 4,6 (4,3) – 3,8

3) Partier i pluss med mer enn ett prosentpoeng mot kvlg 2019 er f.t. H+SV+V.

4) Takk til Jon Aabye som med stor nøyaktighet beregner landstendens i kommunevalget, som forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2019.

Johan Giertsen

Del på Facebook