Poll of polls

KrF-pluss i Vest-Agder

Publisert 21. november 2021. Sist endret 21. november 2021.

1) Kristelig Folkeparti gjorde det, relativt sett, skarpt i Vest-Agder med en landstendens på 4,6.

2) KrF var i pluss mot 2017 på Ropstads hjemmebane i det vestlige Agder, i motsetning til minus i Aust-Agder og landet ellers.

3) Høyre forble størst i Vest-Agder, og kjempet mot Senterpartiet om det siste distriktsmandatet. Vedums partifeller i sør vant dette oppgjøret.

4) Mandatene ble fordelt slik:

H 1 (-1)

Ap, KrF, Frp, Sp (alle 1)

Venstre (utjevning)

5) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Vest-Agder valgkrets

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 21 845 20,78 21 238 21,04 27,03
H 22 359 21,26 28 146 27,88 19,10
Frp 13 821 13,14 17 284 17,12 11,66
SV 5 615 5,34 4 333 4,29 7,49
Sp 10 859 10,33 6 542 6,48 16,45
KrF 14 598 13,88 12 747 12,63 4,62
V 3 834 3,65 3 654 3,62 4,40
MDG 3 330 3,17 2 911 2,88 3,56
R 3 355 3,19 1 376 1,36 5,64
Andre 5 532 5,26 2 724 2,70
SUM 105148 100955

Kristiansand

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 13967 22,5 13257 22,5 27,30
H 14489 23,3 17675 30,0 19,44
Frp 6109 9,8 8238 14,0 10,67
SV 4102 6,6 3153 5,4 7,42
Sp 4209 6,8 2360 4,0 17,43
KrF 8097 13,0 6737 11,4 4,78
V 2858 4,6 2633 4,5 4,49
MDG 2530 4,1 2174 3,7 3,57
R 2384 3,8 980 1,7 5,55
Andre 3429 5,5 1663 2,8
SUM 62174 58870

Kysten

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 5898 18,2 5861 18,5 26,97
H 6417 19,8 8312 26,2 18,93
Frp 6203 19,2 7045 22,2 13,10
SV 1142 3,5 922 2,9 7,30
Sp 4642 14,4 2981 9,4 15,74
KrF 4276 13,2 4113 13,0 4,28
V 811 2,5 804 2,5 4,32
MDG 661 2,0 584 1,8 3,59
R 756 2,3 329 1,0 5,42
Andre 1537 4,8 720 2,3
SUM 32343 31671

Kysten omfatter disse 5 kommunene: Farsund, Flekkefjord, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal.

Indre

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 1980 18,6 2120 20,4 25,04
H 1453 13,7 2159 20,7 16,51
Frp 1509 14,2 2001 19,2 11,22
SV 371 3,5 258 2,5 8,48
Sp 2008 18,9 1201 11,5 16,90
KrF 2225 20,9 1897 18,2 4,83
V 165 1,6 217 2,1 3,25
MDG 139 1,3 153 1,5 2,88
R 215 2,0 67 0,6 7,58
Andre 566 5,3 341 3,3
SUM 10631 10414

Indre omfatter disse 4 kommunene: Hægebostad, Sirdal, Vennesla, Åseral.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner