Poll of polls

Troms – Støres sterkeste

Publisert 21. november 2021. Sist endret 21. november 2021.

1) Troms ble Arbeiderpartiets relativt sett sterkeste valgkrets i stortingsvalget, med landstendens på knapt 31 pst.

2) Distriktsmandatene ble fordelt som i 2017:

Ap (2)

Sp, H og Frp (alle 1)

SV (utjevningsmandatet)

Troms valgkrets

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 25 168 27,15 22 086 24,05 30,90
H 12 493 13,48 18 939 20,62 16,36
Frp 12 998 14,02 16 788 18,28 11,65
SV 10 029 10,82 9 240 10,06 6,47
Sp 17 698 19,09 13 714 14,93 13,19
KrF 2 062 2,22 2 424 2,64 3,54
V 2 298 2,48 2 688 2,93 3,70
MDG 2 768 2,99 2 596 2,83 3,42
R 4 455 4,81 2 087 2,27 5,10
Andre 2 741 2,96 1 282 1,40
SUM 92710 91844

Tromsø og Harstad

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 15150 27,0 13099 23,9 30,96
H 8560 15,3 12508 22,8 16,76
Frp 7394 13,2 9480 17,3 11,59
SV 7519 13,4 7003 12,8 6,32
Sp 7407 13,2 4971 9,1 15,04
KrF 1112 2,0 1285 2,3 3,55
V 1839 3,3 2050 3,7 3,83
MDG 2217 4,0 1943 3,5 3,62
R 3249 5,8 1638 3,0 4,68
Andre 1563 2,8 802 1,5
SUM 56010 54779

«Forsvarskommuner»

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 2517 30,9 1851 22,9 36,88
H 792 9,7 1161 14,4 16,93
Frp 837 10,3 1101 13,6 11,44
SV 468 5,7 420 5,2 6,65
Sp 2745 33,7 2945 36,5 9,53
KrF 82 1,0 113 1,4 3,02
V 159 2,0 186 2,3 3,70
MDG 121 1,5 115 1,4 3,38
R 237 2,9 89 1,1 6,36
Andre 192 2,4 95 1,2
SUM 8150 8076

«Forsvarskommuner» omfatter disse 3 kommunene: Bardu, Målselv, Sørreisa.

Kysten

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 7501 26,3 7136 24,6 29,21
H 3141 11,0 5270 18,2 15,15
Frp 4767 16,7 6207 21,4 11,85
SV 2042 7,2 1817 6,3 6,87
Sp 7546 26,4 5798 20,0 13,64
KrF 868 3,0 1026 3,5 3,61
V 300 1,1 452 1,6 2,95
MDG 430 1,5 538 1,9 2,63
R 969 3,4 360 1,2 6,59
Andre 986 3,5 385 1,3
SUM 28550 28989

Kysten omfatter disse 16 kommunene: Balsfjord, Dyrøy, Kåfjord, Gratangen, Tjeldsund, Storfjord, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Senja, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner