Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høyre øker mest i Bergen

Publisert 15. november 2021. Sist endret 15. november 2021.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEV
Ap22,02,2
H28,38,3
Frp7,32,6
SV11,32,7
Sp4,9-0,4
KrF3,80,7
V4,60,8
MDG8,2-1,7
R5,20,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – 1.000 spurte – opptatt 2–8 november 2021.

Bergensavisen fortjener honnør for å ta opp målinger med 1.000 spurte. BA gjorde det samme med sine fylkesmålinger i Hordaland i valgkampen. Tusen takk til journalist Geir Kvile for innsyn i bakgrunnstall.

Vi anbefaler BAs grundige dekning av målingen.

1) Målingen – med to desimaler for nerdene (kvlg 2019 i parentes):

a. Ap 21,97 (19,8)

b. Frp 7,31 (4,7)

c. H 28,25 (20,0)

d. KrF 3,78 (3,1)

e. R 5,23 (4,9)

f. Sp 4,91 (5,3)

g. SV 11,26 (8,6)

h. V 4,64 (3,8)

i. Pp 0,80 (1,5)

j. PDK 0,14 (0,7)

k. MDG 8,24 (9,9)

l. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 1,76 (16,7)

m. Andre 1,69 (1,0)

n. Høyre har størst pluss mot kommunevalget 2019, fulgt av SV og Frp.

2) Representanter Bergen bystyre iht målingen (kvlg 2019):

a. Ap 15 (13)

b. Frp 5 (3)

c. H 19 (14)

d. KrF 3 (2)

e. Sp 3 (4)

f. SV 8 (6)

g. V 3 (3)

h. Pp 0 (1)

i. PDK 0 (0)

j. MDG 6 (7)

k. FNB 1 (11)

l. Mandatberegning og mandatrekkefølge iht målingen med to desimaler er her.

3) KrF+SV+MDG+R har i målingen utsatte mandater. H+Sp+V er nærmest til å hente mandater.

4) Av FNBs fall på 15 pp går ca 80 pst til Frp+H, men det har ikke ført til noen vridning i borgerlig retning:

a. Sum Ap+SV+Sp+MDG+R iht målingen: 51,6 (48,5 i 2019)

b. Sum Frp+H+KrF+FNB+Pp: 46,7 (50,5)

5) Bergen styres parlamentarisk med et byråd i mindretall av Ap+MDG+V+KrF. Disse vinner 27 mandater i målingen mot 25 i valget 2019.

6) Sentio har vektet mot kommunevalget 2019. Lojalitet mot kvlg 2019:

a. Ap 74

b. Frp 77

c. H 80

d. KrF 75

e. R 67

f. Sp 61

g. V 58

h. Pp 50

i. MDG 62

j. FNB 11

k. Senterpartiet har lavest lojalitet av partiene som er representert på Stortinget.

7) I målingen er 56 pst av velgerne som satt hjemme i kvlg 2019 aktivisert, dvs at disse har opplyst til Sentio at de ville ha stemt hvis kommunevalg i november 2021. Bergen hadde høy deltakelse i kommunevalget 2019 (67 pst). Om det da er sannsynlig at over halvparten av hjemmesitterne i 2019 vil stemme i lokalvalget 2023, vet vi valgnatten om mindre enn to år.

8) Tas hjemmesitterne ut av denne målingen, blir nivåene (barometeret):

a. Ap 20,6 (22,0)

b. Frp 7,3 (7,3)

c. H 28,9 (28,3)

d. KrF 3,8 (3,8)

e. R 6,3 (5,2)

f. Sp 5,3 (4,9)

g. SV 10,7 (11,3)

h. V 4,1 (4,6)

i. Pp 1,1 (0,8)

j. PDK 0,2 (0,1)

k. MDG 8,2 (8,2)

l. FNB 2,3 (1,8)

9) Fordi Sentio har vektet mot 2019, har byrået tatt utgangspunkt i stemmetallene i Bergen i 2019. Tas utgangspunkt i stemmetallene i stortingsvalget 2021, blir nivåene (barometeret):

a. Ap 22,9 (22,0)

b. Frp 8,9 (7,3)

c. H 28,2 (28,3)

d. KrF 3,6 (3,8)

e. R 6,3 (5,2)

f. Sp 4,4 (4,9)

g. SV 12,7 (11,3)

h. V 5,5 (4,6)

i. Pp 0,6 (0,8)

j. PDK 0,3 (0,1)

k. MDG 5,2 (8,2)

l. FNB 0,1 (1,8)

m. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 4 og 8 og 9.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2019 17 19 19 22 23 26 26 29
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33
Respons / BT 18/12-20 27 30 28 33 26 30 29 33
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34
Sentio / BA 11/9-20 23 25 25 28 27 30 30 33
Respons / BT 18/5-20 28 29 27 31 26 29 28 31
Respons / BT 14/2-20 25 27 23 29 27 30 29 32
Sentio / BA 8/2-20 23 26 22 28 23 26 25 28
Respons / BT 17/12-19 24 25 21 27 24 28 26 30

Bergen 1979-2021

Oppslutning i prosent.

K 2019 F 2019 S 2021 Sentio / BA 11/9-20 Respons / BT 10/10-20 Respons / BT 18/12-20 Sentio / BA 15/11-21
Posisjon (Ap+V+KrF+MDG) 36,6 36,9 38,3 36,3 35,3 33,9 38,6
Ap 19,8 20,4 23,6 20,9 22,9 19,9 22,0
Høyre 20,0 20,4 26,5 29,0 32,2 32,9 28,3
Frp 4,7 6,3 9,4 5,2 6,5 7,8 7,3
SV 8,6 8,5 11,4 11,5 12,5 10,1 11,3
Sp 5,3 7,3 5,4 7,0 5,7 6,8 4,9
KrF 3,1 3,1 3,5 3,0 2,7 4,0 3,8
Venstre 3,8 3,7 5,9 4,4 3,3 4,7 4,6
MDG 9,9 9,8 5,3 8,0 6,4 5,3 8,2
Rødt 4,9 4,4 5,8 4,5 4,7 6,3 5,2
Andre 19,9 16,1 3,2 5,8 3,1 2,2 2,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 48,5 50,3 51,5 51,9 52,2 48,4 51,6
Frp + H + KrF + V 31,6 33,5 45,2 41,6 44,7 49,4 44,0
Sp + KrF + V 12,2 14,1 14,8 14,4 11,7 15,5 13,3

Bergen leverte ved kommunevalget 2019 150 274 stemmer, tilsvarende 45,3 pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner