Poll of polls

Ap+H – høyest lojalitet

Publisert 6. november 2021. Sist endret 6. november 2021.

1) Landsmålinger uke 44: Kantar for TV2 (2. nov) og Norstat for NRK og Aftenposten (3. nov) og Norfakta for Nationen og Klassekampen (6. nov).

2) Takk til Terje Sørensen (TV2) for lojalitetstall og Lars Nehru Sand (NRK) for Norstats matrise.

3) Om de små endringene etter valget innevarsler en begynnende trend, vet vi mer om i løpet av de nærmeste månedene.

4) Snittet av de tre målingene primo november:

a. Sammenlignet med valget, er Høyre og Ap mest opp med 1,0 pp og 0,9 pp.

b. Sammenlignet med snittet av disse tre målingene i oktober, har Høyre størst pluss med +1,4 pp, fulgt av Ap med +0,7 pp.

5) Lojalitet mot stv 2021 – Kantar for TV2 (i parentes Norstat for NRK og Aftenposten):

a. Ap 90 (89)

b. Frp 77 (77)

c. H 92 (91)

d. KrF 69 (76)

e. MDG 88 (83)

f. R 94 (80)

g. Sp 82 (89)

h. SV 89 (80)

i. V 83 (76)

j. Landets to største partier – Arbeiderpartiet og Høyre – har høyest lojalitet iht. snittet av Kantar og Norstat.

6) Lojalitet over 90 mot valget kan være i ferd med å bli historie. Norstat målte bare Høyre over 90.

7) Norstats måling uten velgere som ikke stemte i stortingsvalget (barometertallene), takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen – forskjellene er små:

a. Ap 26,2 (26,8)

b. H 21,5 (21,2)

c. Frp 10,3 (9,8)

d. Sp 13,8 (14,0)

e. SV 8,2 (8,2)

f. KrF 3,3 (3,0)

g. V 4,6 (4,4)

h. MDG 4,1 (4,2)

i. R 5,3 (5,9)

8) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Snitt – TV2/Kantar + Norst/NRK/Aftp + Norf/Nat/KK

nov.21 okt.21 S-21
Ap 27,17 26,50 26,25
H 21,40 20,00 20,35
FrP 10,40 11,77 11,61
SV 8,33 8,73 7,64
Sp 12,90 13,27 13,50
KrF 3,17 3,57 3,80
V 4,47 4,37 4,61
MDG 4,00 3,80 3,94
R 5,27 5,00 4,72
Ap+Sp+SV+MDG+R 57,7 57,3 56,1
Frp+H+V+KrF 39,4 39,7 40,4
Ap+Sp+SV 48,4 48,5 47,4
Ap+SV 35,5 35,2 33,9
Ap+Sp 40,1 39,8 39,8
H+Frp 31,8 31,8 32,0
H+V+KrF 29,0 27,9 28,8
SV+MDG+R 17,6 17,5 16,3
MDG+R 9,3 8,8 8,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H