Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

SV øker mest

Publisert 31. oktober 2021. Sist endret 4. november 2021.

1) Vi legger i dag frem den første samlematrisen i stortingsperioden 2021–25. Denne bygger på snittet av bakgrunnstallene i fem av syv landsmålinger i oktober 2021.

2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som med nøyaktighet gransker velgernes vandringer, og som skal krediteres tabellene, observasjonene og teksten under. Tusen takk også til redaktører, kommentatorer og reportere som gir oss innsyn i bakgrunnstall.

3) Endring fra stortingsvalget til denne samlematrisen:

Ap: +0,4

H: +0,7

Frp: -0,5

Sp: -0,6

SV: +1,3

KrF: -0,5

V: +0,2

MDG: -0,1

R: +0,2

4) SV har størst fremgang mot valget, basert på henting av netto over 30.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet. Dette er den største enkeltovergangen mellom partiene i oktober.

5) Arbeiderpartiet holder likevel valgresultatet, og har til og med et mindre pluss, takket være 16.000 i netto overganger fra sum Frp+Sp, samt massiv henting av velgere som satt hjemme i valget med netto 112.000 (!).

6) Høyre og Rødt har høyest lojalitet (92), men her er forskjellene mellom partiene relativt små. KrF skiller seg ut som eneste parti under 80.

7) Frp er i pluss i henting fra Andre-gruppen, med netto 10.000. I valgkampen var det Listhaugs parti som tapte klart flest velgere til Demokratene og øvrige partier i gruppen Andre.

8) MDG er i netto minus til alle partier som det utveksler velgere med. Spesielt urovekkende for Bastholm vil det være dersom MDG fortsetter å hente null (!) respondenter fra Ap.

9) Fire partier har netto gevinst fra andre partier i oktober: SV (42.000), Høyre (15.000), Venstre (7.000) og Rødt (6.000).

10) Sum brutto overganger mellom alle partiene er i oktober 250.000 velgere. I valgkampinnspurten var den over 810.000. Samtidig er overgangene mellom blokkene nær null, med kun 3.000 netto i favør rødgrønn side.

11) Høyre er i praksis i netto null mot Arbeiderpartiet (-1.000), men henter samlet 10.000 velgere fra sine tidligere partnere i Frp og KrF, og er i netto null mot Venstre.

12) Senterpartiet taper nest mest til andre partier etter Ap. Senterpartiets samlete netto minus til Ap+SV+R er 14.000. Samtidig henter Vedum 6.000 velgere som stemte Frp i valget.

13) Hvis vi tar ut velgere som opplyste til byråene at de ikke stemte i stortingsvalget, blir nivåene (i parentes barometertall iht matrisen) – forskjellen er størst for Ap:

Ap 25,7 (26,8)

H 21,0 (21,0)

Frp 11,1 (11,0)

Sp 13,3 (13,0)

SV 9,1 (8,8)

KrF 3,4 (3,2)

V 4,9 (4,7)

MDG 3,6 (3,8)

R 5,1 (4,9)

Andre 2,8 (2,9)

14) Andel aktiviserte hjemmevelgere i oktober er 43 pst. Dette er velgere som opplyste at de satt hjemme i valget i september, men sier til byråene at de vil stemme hvis «stortingsvalg i morgen».

15) Uken før valget 13. september var denne andelen på 62 pst, men da av velgere som sa at de satt hjemme i valget 2017. Hvor mange av disse som faktisk møtte opp og stemte, er uvisst. Antallet velgere som utgjør beregningsgrunnlaget for denne gruppen har økt på grunn av den svakt synkende valgdeltakelsen, fra 838.000 i forrige valgperiode til 888.000 i denne.

16) I tabellen er partienes lojalitet tatt med fra første samlematrise i november 2019. Lojalitet til og med september 2021 svarer til andel av partienes 2017-velgere som ville holde fast ved partiet. Lojalitet fra og med oktober 2021 svarer til andel av partienes 2021-velgere som vil holde fast ved partiet. Lojaliteten er det viktigste tegnet på partienes sunnhet, og lange tidsserier kan derfor være interessante.

Snitt av fem målinger i oktober der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 26,7
H 21,1
Frp 11,1
Sp 12,9
SV 8,9
KrF 3,3
V 4,8
MDG 3,7
R 4,9

Lojalitet

Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 89,7 1,0 2,9 2,9 1,8 2,2 1,6 1,3 0,7 3,2 14,9
H 0,6 92,6 4,5 1,3 0,9 5,7 6,3 0,0 0,0 1,9 9,0
Frp 0,2 1,7 84,9 0,0 0,1 2,0 0,5 0,7 0,5 9,7 4,4
Sp 0,6 0,6 1,7 90,2 0,6 1,1 0,2 0,0 0,0 3,6 4,7
SV 4,7 0,1 0,0 1,0 90,6 0,3 1,7 4,8 4,2 1,2 2,8
KrF 0,4 0,2 0,8 0,6 0,0 78,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
V 0,8 1,4 0,0 0,5 0,0 1,0 86,3 2,5 0,5 1,2 1,4
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,8 83,4 1,0 0,0 2,2
R 0,2 0,0 0,0 1,1 1,9 0,0 0,6 4,5 92,9 0,0 1,5
Andre 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 73,2 1,4
Gjerdesittere 2,7 2,6 5,5 2,3 2,5 7,5 2,2 3,3 0,4 6,0 57,0

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -1 000 -9 000 -7 000 33 000 1 000 4 000 -2 000 0 -3 000
H 1 000 -5 000 -2 000 -1 000 -5 000 0 0 0 -2 000
Frp 9 000 5 000 6 000 0 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -10 000
Sp 7 000 2 000 -6 000 3 000 1 000 2 000 0 4 000 -3 000
SV -33 000 1 000 0 -3 000 0 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000
KrF -1 000 5 000 -1 000 -1 000 0 1 000 0 0 2 000
V -4 000 0 1 000 -2 000 2 000 -1 000 -2 000 0 -1 000
MDG 2 000 0 1 000 0 2 000 0 2 000 4 000 0
R 0 0 1 000 -4 000 2 000 0 0 -4 000 0
Andre 3 000 2 000 10 000 3 000 1 000 -2 000 1 000 0 0
Gjerdesittere -21 000 -16 000 -19 000 -9 000 -6 000 -9 000 -3 000 -4 000 -1 000 -6 000
Stemte ikke sist 133 000 80 000 39 000 42 000 25 000 7 000 13 000 20 000 13 000 12 000
Total 96 000 78 000 12 000 23 000 61 000 -7 000 17 000 5 000 17 000 -12 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre 2 000
Fra Frp -13 000
Fra KrF 2 000
Fra V 6 000
SUM -3 000
Til Ap 5 000
Til Sp 1 000
Til SV 1 000
Til MDG -3 000
Til R -1 000
SUM 3 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV