Poll of polls

Oppland – fra syv til seks mandater

Publisert 30. oktober 2021. Sist endret 30. oktober 2021.

1) Oppland har nå fem distriktsmandater mot seks i 2017 etter at Lunner og Jevnaker ble overført til Akershus og Buskerud. Utjevningsmandatet kommer i tillegg.

2) De fem distriktsmandatene i 2021 ble fordelt til Ap+Sp (begge to) og Høyre (ett), som i 2017.

3) Hadde Oppland hatt seks distriktsmandater som for fire år siden, ville Arbeiderpartiet vunnet ytterligere ett mandat.

4) Fremskrittspartiet tapte distriktsmandatet i årets valg, men ble kompensert ved utjevning (Carl I. Hagen).

5) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Oppland valgkrets

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 34 552 35,02 34 960 35,22 27,21
H 12 323 12,49 16 179 16,30 19,19
Frp 8 459 8,57 11 757 11,85 10,99
SV 5 508 5,58 4 587 4,62 7,27
Sp 25 619 25,97 21 842 22,01 12,18
KrF 1 537 1,56 2 084 2,10 3,12
V 2 370 2,40 2 504 2,52 4,16
MDG 2 289 2,32 2 335 2,35 3,20
R 3 534 3,58 1 627 1,64 5,27
Andre 2 470 2,50 1 381 1,39
SUM 98661 99256

Mjøsaregionen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 18272 37,0 17976 36,5 27,76
H 7353 14,9 9386 19,1 19,58
Frp 4096 8,3 5645 11,5 11,00
SV 3339 6,8 2814 5,7 7,13
Sp 8828 17,9 7231 14,7 12,57
KrF 960 1,9 1243 2,5 3,24
V 1609 3,3 1670 3,4 4,20
MDG 1542 3,1 1455 3,0 3,43
R 2105 4,3 1078 2,2 4,70
Andre 1263 2,6 767 1,6
SUM 49367 49265

Mjøsaregionen har disse 4 kommunene: Vestre Toten, Østre Toten, Lillehammer, Gjøvik.

Hadeland

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 5084 34,2 5398 36,2 25,91
H 2040 13,7 2496 16,7 20,57
Frp 1623 10,9 2230 14,9 11,11
SV 699 4,7 617 4,1 6,86
Sp 3810 25,7 2927 19,6 13,50
KrF 191 1,3 278 1,9 2,90
V 310 2,1 293 2,0 4,65
MDG 219 1,5 255 1,7 2,80
R 484 3,3 214 1,4 5,48
Andre 390 2,6 219 1,5
SUM 14850 14927

Hadeland har disse 3 kommunene: Gran, Søndre Land, Nordre Land.

Valdres

S-2021 %-vis S-2017 %-vis Landstend
Ap 2472 24,7 2667 26,5 25,57
H 1243 12,4 1555 15,4 20,17
Frp 1002 10,0 1448 14,4 10,59
SV 416 4,2 307 3,0 8,22
Sp 3800 38,0 3255 32,3 12,14
KrF 166 1,7 206 2,0 3,41
V 183 1,8 227 2,3 3,55
MDG 200 2,0 213 2,1 3,07
R 238 2,4 92 0,9 6,28
Andre 279 2,8 108 1,1
SUM 9999 10078

Valdres har disse 6 kommunene: Vestre Slidre, Etnedal, Vang, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Aurdal.

Gudbrandsdalen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 8724 35,7 8919 35,7 27,36
H 1687 6,9 2742 11,0 15,75
Frp 1738 7,1 2434 9,7 11,09
SV 1054 4,3 849 3,4 7,64
Sp 9181 37,6 8429 33,7 11,49
KrF 220 0,9 357 1,4 2,65
V 268 1,1 314 1,3 3,81
MDG 328 1,3 412 1,6 2,64
R 707 2,9 243 1,0 7,17
Andre 538 2,2 287 1,1
SUM 24445 24986

Gudbrandsdalen har disse 11 kommunene: Dovre, Lom, Ringebu, Lesja, Sel, Øyer, Skjåk, Sør-Fron, Nord-Fron, Vågå, Gausdal.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner