Poll of polls

Rødt tredoblet i Aust-Agder

Publisert 25. oktober 2021. Sist endret 25. oktober 2021.

1) I vår gjennomgang av valgkretsene er vi nå kommet til Aust-Agder.

Rødt ble tredoblet i denne valgkretsen med 1,25 pst i 2017 og 3,73 i 2021.

2) Dette er ett av mange fylker som viser at Rødts fremgang var bred og solid, og at partiet nå har fotfeste i alle landsdeler.

3) Aust-Agder illustrerer MDGs problem. Tross visse likheter med velgerstrukturen til Rødt, var MDGs vekst marginal på Sørlandet.

4) Senterpartiet vant i Aust-Agder en hårfin kamp mot Fremskrittspartiet om det tredje og siste distriktsmandatet. Frp ble kompensert med utjevningsmandatet. KrF ble urepresentert.

5) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Aust-Agder

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 16 147 24,53 16 481 25,44 26,38
H 13 305 20,21 16 614 25,65 19,73
Frp 8 728 13,26 11 195 17,28 11,65
SV 3 644 5,54 2 562 3,96 8,42
Sp 8 907 13,53 5 385 8,31 16,80
KrF 5 749 8,73 6 352 9,81 3,74
V 2 136 3,24 2 121 3,27 4,33
MDG 1 976 3,00 1 676 2,59 3,76
R 2 456 3,73 807 1,25 7,22
Andre 2 787 4,23 1 583 2,44
SUM 65835 64776

Arendal

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 6970 27,9 7231 29,2 26,15
H 5172 20,7 6413 25,9 20,02
Frp 3718 14,9 4488 18,1 12,47
SV 1635 6,5 1149 4,6 8,49
Sp 2492 10,0 1396 5,6 18,26
KrF 1399 5,6 1681 6,8 3,46
V 826 3,3 763 3,1 4,69
MDG 765 3,1 640 2,6 3,84
R 1016 4,1 346 1,4 7,01
Andre 1025 4,1 692 2,8
SUM 25018 24799

Kysten

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 6123 23,1 6004 23,2 27,30
H 6156 23,2 7478 28,8 20,16
Frp 3117 11,8 4255 16,4 10,88
SV 1522 5,7 1046 4,0 8,57
Sp 2824 10,7 1674 6,5 17,03
KrF 2630 9,9 2654 10,2 4,07
V 1058 4,0 1086 4,2 4,16
MDG 989 3,7 840 3,2 3,73
R 1009 3,8 325 1,3 7,32
Andre 1082 4,1 564 2,2
SUM 26510 25926

Kysten omfatter disse 4 kommunene: Grimstad, Lillesand, Tvedestrand, Risør.

Indre

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 3054 21,3 3246 23,1 25,29
H 1977 13,8 2723 19,4 17,85
Frp 1893 13,2 2452 17,5 11,52
SV 487 3,4 367 2,6 7,85
Sp 3591 25,1 2315 16,5 15,72
KrF 1720 12,0 2017 14,4 3,52
V 252 1,8 272 1,9 3,98
MDG 222 1,6 196 1,4 3,60
R 431 3,0 136 1,0 7,50
Andre 680 4,8 327 2,3
SUM 14307 14051

Indre omfatter disse 10 kommunene: Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornes, Froland, Gjerstad, Iveland, Valle, Vegårdshei, Åmli.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner