Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Venstre hentet 27.000 fra Høyre

Publisert 16. oktober 2021. Sist endret 16. oktober 2021.

1) Venstre gjorde et – relativt sett – bra valg i Buskerud med 3,64 pst mot 3,40 i 2017. Landstendensen ble da 4,68.

2) Venstres resultat i Drammen var solid med 4,4 mot 3,6 i 2017. Det gir en landstendens på 5,3. Partiets svakeste region i Buskerud både absolutt og relativt var ikke uventet dalførene – Hallingdal og Numedal.

3) Guri Melby og hennes syv kolleger i Venstres stortingsgruppe har én altoverskyggende oppgave frem mot lokalvalget 2023 og stortingsvalget 2025: Velgerlojaliteten må opp.

4) Landsmålingene siste valgkampuke antydet en lojalitet for Venstre på lav 40 (mot 2017).

5) I sluttmålingen fra Respons (for den gang Adressa/Aftp/BT) i 2017 var Venstres lojalitet også lav 40 (mot 2013).

6) En lojalitet på lav 40 vil normalt lede til et nederlag. At Venstre tross dette maktet 4 pluss i 2021, skyldtes i hovedsak (i) henting fra Høyre og (ii) en for Melby hyggelig andel av velgerne som ikke stemte i 2017.

7) Venstres sterke skolevalg i år kan skimtes i partiets – relativt sett – solide mobilisering av velgere som ikke stemte for fire år siden.

8) I 2017 hentet Venstre ifølge Respons brutto 39.000 høyrevelgere, og leverte 12.000 tilbake. Netto henting ble 27.000 som ble avgjørende for å bringe Venstre over sperren for fire år siden.

9) Venstres brutto henting av Høyres 2017-velgere i årets valg var på 33.000. Melbys parti leverte 6.000 tilbake. Netto henting blir 27.000 – det samme som iht Respons i 2017 (!) Vi har lagt til grunn snittet av de to målingene som i siste valgkampuke kom nærmest valgresultatet (Opinion og Norstat «super»).

10) Skal Venstre etablere seg langsiktig med avstand til sperregrensen, må lojaliteten opp. Det er over tid ikke bærekraftig med lojalitet på 40-tallet.

11) Foruten høyere lojalitet, må Venstre bredde ut partiet geografisk. Partiet fikk 137.433 stemmer, av disse:

a. Oslo: 38.142 (10,0 pst).

b. Bergen: 9.619 (5,9 pst).

c. Bærum: 8.511 (11,8 pst).

d. Trondheim: 6.786 (5,7 pst).

e. Asker: 4.907 (9,3 pst).

f. Sum Oslo+Bergen+Bærum+Trondheim+Asker = 67.965 = 49 pst av Venstres velgere nasjonalt.

12) Ingen må bli overrasket om Venstres åtte stortingsrepresentanter kopierer Vedums «kaffekopp-strategi», og reiser intenst landet rundt de neste fire årene for å skaffe sitt parti en bredere basis.

13) Etter splittelsen på Røros i 1972 har Venstre i fem stortingsvalg vært over fire prosentpoeng: 1997, 2005, 2013, 2017, 2021.

14) Valgene 2013–2021 har derfor vært en suksess for Venstre, sett i lys av de nesten femti årene siden Røros.

15) Takk til Jon Aabye for tabellene om Buskerud. Tallene for 2017 er korrigert iht kommune-endringene før årets valg.

Buskerud

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 40 575 28,36 41 053 28,80 26,96
H 31 544 22,05 37 500 26,30 20,99
Frp 17 509 12,24 24 572 17,24 10,79
SV 8 062 5,64 7 072 4,96 6,84
Sp 23 068 16,12 16 281 11,42 14,57
KrF 3 319 2,32 3 663 2,57 3,79
V 5 207 3,64 4 845 3,40 4,68
MDG 4 251 2,97 3 674 2,58 3,74
R 4 941 3,45 2 036 1,43 5,83
Andre 4 594 3,21 1 871 1,31
SUM 143070 142567

Drammen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 15523 30,1 16321 31,1 26,47
H 12703 24,6 15220 29,0 21,25
Frp 6420 12,4 9224 17,6 10,75
SV 3357 6,5 2820 5,4 7,29
Sp 4343 8,4 2508 4,8 18,17
KrF 1346 2,6 1376 2,6 4,18
V 2273 4,4 1902 3,6 5,31
MDG 1765 3,4 1506 2,9 3,86
R 2086 4,0 849 1,6 6,02
Andre 1758 3,4 724 1,4
SUM 51574 52450

Drammens - regionen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 7543 26,1 7358 26,2 27,34
H 7598 26,3 8387 29,8 22,10
Frp 3572 12,4 4816 17,1 10,98
SV 1469 5,1 1376 4,9 6,26
Sp 4092 14,2 2874 10,2 14,32
KrF 773 2,7 731 2,6 4,33
V 1161 4,0 1150 4,1 4,30
MDG 900 3,1 713 2,5 3,98
R 821 2,8 317 1,1 6,08
Andre 927 3,2 393 1,4
SUM 28856 28115

Drammensregionen har disse 3 kommunene: Hole, Øvre Eiker, Lier.

Midt - Buskerud

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 14064 29,7 14060 30,1 27,04
H 8709 18,4 10709 22,9 20,11
Frp 5909 12,5 8345 17,9 10,62
SV 2580 5,5 2367 5,1 6,48
Sp 9363 19,8 6387 13,7 21,99
KrF 766 1,6 994 2,1 3,20
V 1443 3,0 1383 3,0 4,50
MDG 1268 2,7 1153 2,5 3,52
R 1642 3,5 722 1,5 5,41
Andre 1569 3,3 605 1,3
SUM 47313 46725

Midt-Buskerud har disse 6 kommunene: Ringerike, Kongsberg, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker.

Hallingdal og Numedal

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 3445 22,5 3314 21,7 28,36
H 2534 16,5 3184 20,8 19,86
Frp 1608 10,5 2187 14,3 11,13
SV 656 4,3 509 3,3 7,73
Sp 5270 34,4 4512 29,5 12,01
KrF 434 2,8 562 3,7 3,23
V 330 2,2 410 2,7 3,51
MDG 318 2,1 302 2,0 3,40
R 392 2,6 148 1,0 6,36
Andre 340 2,2 149 1,0
SUM 15327 15277

Hallingdal og Numedal har disse 9 kommunene: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner