Poll of polls

Torbjørn Vereide vant i fjordfylket

Publisert 9. oktober 2021. Sist endret 12. oktober 2021.

1) Arbeiderpartiet ved førstekandidat Torbjørn Vereide ble vinneren i Sogn og Fjordane med fremgang på knapt to prosentpoeng mot 2017, mot ned ett poeng nasjonalt. Arbeiderpartiet fikk for første gang et sterkere fylkesresultat i Sogn og Fjordane (26,5) enn landsresultatet (26,3).

2) Motsatsen til Arbeiderpartiets pluss i Sogn og Fjordane var at Senterpartiet gikk ned ett prosentpoeng mot 2017.

3) Senterpartiet i Sogn og Fjordane hadde målinger på 35–40 prosent i valgårets åtte første måneder, gikk ned i valgkampen, og resultatet ble 28,4. Det som lenge så ut til å bli to av fjordfylkets tre distriktsmandater, ble til slutt ett fordi Høyre maktet å forsvare sitt mandat.

4) Sp fikk 17.634 stemmer i Sogn og Fjordane, og manglet 643 stemmer på å hente Høyres mandat. Høyre fikk 8.529 stemmer, og ville tapt mandatet med 300 færre stemmer.

5) Venstres Alfred Bjørlo vant utjevningsmandatet. Han må som sin partifelle Rotevatn reise Vestlandet på kryss og tvers i fire år for å bidra til at landets eldste parti kan få et bredere fundament i vest.

6) MDG så landstendens på 3-tallet i alle fylkets regioner. MDGs pluss var marginalt også i delvis urbaniserte Sunnfjord med bl.a. Førde.

7) KrF hadde landstendens så vidt over fire i Indre Sogn, men ellers var KrFs valg i Sogn og Fjordane preget av en landstendens på 3-tallet.

8) Fremskrittspartiet gjorde det sterkere i Sogn og Fjordane enn sin landstedens.

9) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Sogn og Fjordane

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 16426 26,46 15138 24,65 29,38
H 8529 13,74 11449 18,64 18,45
Frp 5771 9,30 6107 9,94 14,20
SV 3675 5,92 2770 4,51 7,90
Sp 17634 28,40 18111 29,49 9,94
KrF 2389 3,85 2676 4,36 3,71
V 2135 3,44 2485 4,05 3,71
MDG 1542 2,48 1397 2,27 3,54
R 2489 4,01 785 1,28 7,56
Andre 1492 2,40 501 0,82
SUM 62082 61419

Indre Sogn

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 5681 33,5 5358 31,7 28,94
H 1734 10,2 2174 12,9 19,92
Frp 1053 6,2 1348 8,0 11,83
SV 1026 6,1 838 5,0 7,35
Sp 5261 31,1 5532 32,8 9,79
KrF 531 3,1 543 3,2 4,10
V 399 2,4 437 2,6 3,98
MDG 447 2,6 375 2,2 3,85
R 527 3,1 178 1,1 7,11
Andre 274 1,6 102 0,6
SUM 16933 16885

Indre Sogn omfatter disse 6 kommunene: Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal.

Sunnfjord

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 6505 25,7 6043 23,9 29,40
H 4299 17,0 5795 22,9 18,54
Frp 2545 10,0 2610 10,3 14,78
SV 1733 6,8 1297 5,1 8,03
Sp 5886 23,2 6208 24,5 9,76
KrF 953 3,8 1053 4,2 3,79
V 881 3,5 1037 4,1 3,70
MDG 724 2,9 651 2,6 3,60
R 1179 4,6 368 1,5 7,71
Andre 654 2,6 245 1,0
SUM 25359 25307

Sunnfjord omfatter disse 4 kommunene: Askvoll, Kinn, Sunnfjord, Fjaler.

Nordfjord

S-2021 % S-2017 % Landstend.
Ap 2808 19,0 2266 15,9 32,57
H 1887 12,7 2469 17,4 18,38
Frp 1729 11,7 1714 12,1 14,71
SV 698 4,7 500 3,5 8,07
Sp 4935 33,3 4924 34,6 9,93
KrF 754 5,1 901 6,3 3,38
V 788 5,3 916 6,4 3,61
MDG 304 2,1 284 2,0 3,33
R 487 3,3 119 0,8 9,47
Andre 412 2,8 121 0,9
SUM 14802 14214

Nordfjord omfatter disse 4 kommunene: Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn.

Ytre Sogn

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 1432 28,7 1471 29,3 26,78
H 609 12,2 1011 20,2 15,16
Frp 444 8,9 435 8,7 15,58
SV 218 4,4 135 2,7 9,77
Sp 1552 31,1 1447 28,9 11,12
KrF 151 3,0 179 3,6 3,56
V 67 1,3 95 1,9 3,10
MDG 67 1,3 87 1,7 2,51
R 296 5,9 120 2,4 5,97
Andre 152 3,0 33 0,7
SUM 4988 5013

Ytre Sogn omfatter disse 4 kommunene: Gulen, Hyllestad, Høyanger, Solund.

Johan Giertsen

Del på Facebook