Poll of polls

Valgdeltakelsen mest ned i Akershus

Publisert 8. oktober 2021. Sist endret 8. oktober 2021.

1) Et rekordhøyt antall forhåndsstemmer ledet ikke til høyere valgdeltakelse. Tvert om, deltakelsen nasjonalt gikk ned rundt ett prosentpoeng mot 2017.

2) Hordaland hadde høyest deltakelse, knapt foran Sogn og Fjordane.

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var de eneste kretsene der valgdeltakelsen gikk opp fra 2017 til 2021.

3) Akershus hadde høyest deltakelse i 2017, med Hordaland tett bak. Akershus var i 2021 kretsen med størst fall i valgdeltakelse med mer enn to prosentpoeng.

4) De tre kretsene der Høyre hadde over 30 pst i 2017 (Akershus, Hordaland, Vestfold) var alle blant kretsene med større fall i valgdeltakelsen enn snittet, se tabellen. Spørsmålet blir da om det kan settes i sammenheng med en viss borgerlig demobilisering.

5) Tabellen bygger på antall godkjente stemmer i prosent av antall stemmeberettigete.

6) Takk til Jon Aabye for tabellen. Tallene for 2017 er korrigert for kommuner som er flyttet mellom valgkretsene.

Valgdeltakelsen

St.berett. 21 Godkj.stemmer 21 S-2021 S-2017 St.berett. 17 Godkj.stemmer 17 Endr i pp 17–21
Sogn og Fjordane 78282 62082 79,31 78,94 77809 61419 0,37
Møre og Romsdal 192394 148410 77,14 77,00 188988 145528 0,14
Vest-Agder 137466 105148 76,49 76,66 131684 100955 -0,17
Sør-Trøndelag 247553 193237 78,06 78,31 237422 185933 -0,25
Hedmark 152228 115131 75,63 76,09 149920 114080 -0,46
Finnmark 54608 38983 71,39 71,92 54099 38909 -0,53
Rogaland 333475 258868 77,63 78,19 321163 251108 -0,56
Troms 124771 92710 74,30 74,93 122571 91844 -0,63
Telemark 130953 96910 74,00 74,68 129712 96867 -0,68
Nord-Trøndelag 100638 76643 76,16 76,84 99459 76429 -0,68
Nordland 182075 134228 73,72 74,55 180313 134428 -0,83
Oppland 132383 98661 74,53 75,41 131625 99256 -0,88
Vestfold 182961 139037 75,99 77,13 176739 136314 -1,14
Hordaland 382305 303472 79,38 80,57 370584 298597 -1,19
Aust-Agder 87300 65835 75,41 76,73 84426 64776 -1,32
Oslo 485656 379565 78,16 79,79 460108 367101 -1,63
Buskerud 191637 143070 74,66 76,30 186858 142567 -1,64
Østfold 223945 161896 72,29 74,34 215782 160402 -2,05
Akershus 471106 370301 78,60 80,79 445983 360330 -2,19
SUM 3891736 2984187 76,68 77,73 3765245 2926843 -1,05

Johan Giertsen

Del på Facebook