Poll of polls

Valget i ulike kommunestørrelser

Publisert 6. oktober 2021. Sist endret 6. oktober 2021.

1) Tabellen angir valget i ulike kommunestørrelser. Innbyggertallene beror på SSB per 31. desember 2020.

2) Observasjoner:

(i) Arbeiderpartiet har landstendens rundt 27 pst i både kommuner under 5.000 innbyggere, i kommuner med 5.000–9.999 innbyggere og med

10.000–49.999 innbyggere. Motsatsen er kommuner med over 50.000 innbyggere, der Ap hadde en landstendens på 25 pluss. Resultatet i Oslo spiller der tungt inn.

(ii) Høyres landstendens er – ikke uventet – høyere jo større kommunene er. Lekkasjen til Sp var trolig relativt sett høyest i de mindre kommunene.

(iii) MDG hadde landstendens 4 pluss i de største kommunene (50.000 pluss). Bastholms parti hadde landstendens fire minus i de øvrige kommunegruppene. MDG var relativt sett svakest i kommunene med under 5.000 innbyggere, der landstendensen var under tre pst.

(iv) Kristelig Folkeparti hadde landstendens under fire i alle kommunegruppene.

(v) Venstre gikk frem 0,2 pst nasjonalt, fra 4,4 i 2017 til 4,6 i 2021. Bak denne fremgangen skjuler det seg minus mot 2017 og en landstendens på 3-tallet i kommuner med under 10.000 innbyggere. I kommuner med mellom 10.000 og 50.000 innbyggere gikk Venstre marginalt tilbake, men landstendensen var over fire. Kommunene med over 50.000 innbyggere, ikke minst Oslo, ble avgjørende. Landstendensen i denne gruppen ble 4,9 for Melbys parti.

3) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.

Hele landet

S-2021 % S-2017 % 2021–2017 i %
Ap 783394 26,3 800949 27,4 -4
H 607316 20,4 732897 25,0 -19
Frp 346474 11,6 444683 15,2 -24
SV 228063 7,6 176222 6,0 27
Sp 402961 13,5 302017 10,3 31
KrF 113344 3,8 122797 4,2 -9
V 137433 4,6 127911 4,4 5
MDG 117647 3,9 94788 3,2 22
R 140931 4,7 70522 2,4 96
Andre 106624 3,6 54057 1,8
Godkjente stemmer 2984187 2926843

Kommuner under 5.000 innbyggere

Omfatter 174 kommuner = 49% av 356 kommuner. 226.305 stemmer = 8% av 2.984.187 stemmer

S-2021 % S-2017 % Landstend. 2021–2017 i %
Ap 58883 26,0 60082 26,4 26,99 -1
H 24928 11,0 36640 16,1 17,14 -32
Frp 26371 11,7 32265 14,2 12,49 -18
SV 11522 5,1 10077 4,4 6,93 15
Sp 73553 32,5 64164 28,2 11,90 15
KrF 8407 3,7 9650 4,2 3,68 -12
V 3470 1,5 4498 2,0 3,39 -22
MDG 3573 1,6 3988 1,8 2,92 -10
R 7911 3,5 2709 1,2 7,08 194
Andre 7687 3,4 3638 1,6
Godkjente stemmer 226305 227711

Kommuner 5.000–9.999 innbyggere

Omfatter 70 kommuner = 20% av 356 kommuner. 273.109 stemmer = 9% av 2.984.187 stemmer

S-2021 % S-2017 % Landstend. 2021–2017 i %
Ap 72177 26,4 72881 26,9 26,91 -2
H 38713 14,2 52676 19,4 18,27 -27
Frp 38822 14,2 45849 16,9 12,77 -16
SV 14339 5,3 11831 4,4 7,24 20
Sp 66647 24,4 54040 19,9 12,63 22
KrF 11481 4,2 13178 4,9 3,63 -14
V 6356 2,3 7173 2,6 3,84 -12
MDG 5347 2,0 5124 1,9 3,36 4
R 9104 3,3 3577 1,3 6,09 153
Andre 10123 3,7 4788 1,8
Godkjente stemmer 273109 271117

Kommuner 10.000–49.999 innbyggere

Omfatter 93 kommuner = 26% av 356 kommuner. 1.103.182 stemmer = 37% av 2.984.187 stemmer

S-2021 % S-2017 % Landstend. 2021–2017 i %
Ap 303345 27,5 302213 27,9 27,00 -1
H 208127 18,9 259688 24,0 19,72 -21
Frp 146232 13,3 186004 17,2 11,74 -23
SV 68947 6,2 54458 5,0 7,49 24
Sp 174928 15,9 125950 11,6 14,09 36
KrF 47799 4,3 51336 4,7 3,84 -8
V 34483 3,1 35461 3,3 4,18 -4
MDG 31584 2,9 27905 2,6 3,60 11
R 44361 4,0 19206 1,8 5,47 127
Andre 43376 3,9 21894 2,0
Godkjente stemmer 1103182 1084115

Kommuner 50.000 + innbyggere

Omfatter 19 kommuner = 5% av 356 kommuner. 1.381.591 stemmer = 46% av 2.984.187 stemmer

S-2021 % S-2017 % Landstend. 2021–2017 i %
Ap 348989 25,3 365773 27,2 25,40 -7
H 335548 24,3 383893 28,6 21,29 -15
Frp 135049 9,8 180565 13,4 11,05 -27
SV 133255 9,6 99856 7,4 7,81 30
Sp 87833 6,4 57863 4,3 15,24 48
KrF 45657 3,3 48633 3,6 3,84 -9
V 93124 6,7 80779 6,0 4,90 12
MDG 77143 5,6 57771 4,3 4,21 30
R 79555 5,8 45030 3,4 4,14 72
Andre 45438 3,3 23737 1,8
Godkjente stemmer 1381591 1343900

Johan Giertsen

Del på Facebook