Poll of polls

Sterkt Sp + svakt Ap

Publisert 29. september 2021. Sist endret 29. september 2021.

1) Arbeiderpartiet går om få uker inn i sin første mindretallskoalisjon i regjering – med sitt nest svakeste valg siden 1924. Arbeiderpartiet skal også regjere i en koalisjon med tyngdepunktet til høyre for seg, i motsetning til Stoltenberg II 2005–2013.

2) Den øverste tabellen viser hvordan Senterpartiet er styrket vs Arbeiderpartiet i stortingsvalget 2021:

(i) De to øverste linjene viser oppslutningen for Ap og Sp.

(ii) Den tredje linjen viser forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i prosentpoeng. Denne differansen var i årets valg på 12,8. Det er den laveste i de ti stortingsvalgene fra 1985. Så sent som i 2009 var den 29,2 pp.

(iii) Den fjerde linjen viser Senterpartiets andel i prosent av summen av oppslutningen til Ap+Sp. Denne summen var i årets valg på 39,8.

Senterpartiet fikk 13,5. Vedums andel av sum Ap+Sp i 2021 blir da 33,9 pst, som også er høyere enn i Senterpartiets rekordvalg i 1993 da den var 31,2 pst.

3) Ap+Sp blir en topartiregjering i mindretall, i likhet med H+Frp etter valget i 2013. Den nederste tabellen viser sum Ap+Sp i de 19 valgkretsene i 2021 og sum H+Frp i kretsene i 2013.

(i) Valgkretsene er rangert etter sum størrelse Ap+Sp i 2021. Denne koalisjonen hadde sin høyeste oppslutning i Nord-Trøndelag og sin laveste i Oslo.

(ii) Kolonnen differanse til høyre angir forskjellen mellom sum Ap+Sp i de 19 kretsene i 2021 vs sum H+Frp i 2013.

(iii) Vi ser da at 2021-utgaven av Ap+Sp er større enn 2013-utgaven av H+Frp i Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nordland, Finnmark, Telemark, Troms og Sør-Trøndelag.

(iv) Vi ser også at 2021-utgaven av Ap+Sp er mindre enn 2013-utgaven av H+Frp i Østfold, Buskerud, Møre og Romsdal, Aust-Agder, Vestfold, Akershus, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Oslo.

4) Takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet den øverste tabellen og Jon Aabye for den nederste.

Sterkt Sp vs svakt Ap

2021 2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985
Ap 26,3 27,4 30,8 35,4 32,7 24,3 35 37 34,3 40,8
Sp 13,5 10,3 5,5 6,2 6,5 5,6 7,9 16,8 6,5 6,6
Differanse Ap vs Sp 12,8 17,1 25,3 29,2 26,2 18,7 27,1 20,2 27,8 34,2
Sp's andel 33,9 27,3 15,2 14,9 16,6 18,7 18,4 31,2 15,9 13,9

Topartiregjeringer i mindretall – Ap+Sp 2021 vs H+Frp 2013

Ap+Sp 2021 H+Frp 2013 Diff
Nord-Trøndelag 62,4 27,4 35,0
Hedmark 61,1 31,9 29,2
Oppland 61,0 31,8 29,2
Sogn og Fjordane 54,9 29,8 25,1
Nordland 50,0 40,0 10,0
Finnmark 49,8 37,3 12,5
Telemark 47,3 40,8 6,5
Troms 46,2 41,9 4,3
Sør-Trøndelag 44,9 35,8 9,1
Østfold 44,6 44,8 -0,2
Buskerud 44,5 47,6 -3,1
Møre og Romsdal 39,6 46,3 -6,7
Aust-Agder 38,0 43,8 -5,8
Vestfold 36,9 49,5 -12,6
Akershus 34,6 50,9 -16,3
Hordaland 34,4 46,4 -12,0
Rogaland 32,8 48,8 -16,0
Vest-Agder 31,1 45,8 -14,7
Oslo 26,1 41,5 -15,4
Sum 39,8 43,2 -3,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap