Poll of polls

Terje Sørensen slo Valgdirektoratet

Publisert 14. september 2021. Sist endret 14. september 2021.

1) Tabellen viser startprognosene til TV2 og Valgdirektoratet mandag 13. september kl. 2100. Direktoratets prognose ble brukt av NRK og en rekke andre medier.

2) TV2s startprognose var nærmere fasiten enn Valgdirektoratet. TV2s prognose ble utarbeidet av Terje Sørensen.

3) Terje Sørensen har en unik kompetanse, basert på (i) en sjelden base med paratkunnskap om tidligere valgresultater og partimålinger, (ii) en sjelden kunnskap om velgerstrukturer som kobles med informasjon om (u)opptalte stemmer, og (iii) en sjelden evne til å analysere denne informasjonen.

4) Denne kompetansen har TV2 brukt i valg i bl.a. Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og USA.

5) Avstanden mellom Valgdirektoratets prognose valgkvelden kl. 21 og sluttresultatet kan ikke ha vært tilfredsstillende for de mange medier som la ut og kommenterte denne prognosen.

6) Et spørsmål er om det er nødvendig med prognoser når rundt 50 pst av stemmene er levert på forhånd, slik tilfellet var i dette valget. Et altrernativ er å legge ut opptalte stemmer, og i stedet kommentere usikkerheten i dette matrerialet.

7) Prognoser må også legges ut med angivelse av usikkerheten, og det kan være mer forvirrende enn oppklarende når publikum må forholde seg til to tallrekker, opptalte stemmer og prognose.

8) Både reportasjer og kommentarer kan bli mer ryddige og oversiktlige hvis mediene konsentrerer seg om utviklingen i opptalte stemmer. Så kan medier som ønsker prognoser utarbeide disse selv.

TV2 vs Valgdirektoratet – prognoser mandag 13. sep kl. 21

vs valgresultatet tirsdag 14. sep kl. 21

Valget TV2 Valgdir Avvik TV2 Avvik Valgdir
Ap 26,3 26 26,5 0,3 0,2
H 20,4 20,4 18,7 0 1,7
Frp 11,6 10,9 11,4 0,7 0,2
SV 7,6 7,9 7,7 0,3 0,1
Sp 13,5 13,3 14,7 0,2 1,2
KrF 3,8 3,9 3,9 0,1 0,1
V 4,6 4,4 3,5 0,2 1,1
R 4,7 4,7 5 0 0,3
MDG 3,9 4,3 4,1 0,4 0,2
Sum avvik 2,2 5,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode