Poll of polls

«Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget»

Publisert 13. september 2021. Sist endret 13. september 2021.

Sitatet er fra Grunnloven § 49, som gir uttrykk for folkesuverenitetsprinsippet: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg.»

Grunnloven § 49 gir også i fortettet form uttrykk for alvoret i den handling som vi alle – «Folket» – kan utøve i dag, å avgi stemme i stortingsvalg.

Stemmeretten gir også uttrykk for det privilegium det er å bo i et land der folkets representanter velges ved frie og hemmelige valg.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg sa det slik i sin tale på Rådhusplassen i Oslo 25. juli 2011: «Frie valg er juvelen i demokratiets krone».

Godt valg !

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook