Poll of polls

Valgnatten – på pollofpolls.no

Publisert 12. september 2021. Sist endret 12. september 2021.

Valgnatten vil pollofpolls.no legge ut valgresultater etterhvert som stemmene blir rapportert inn fra kommunene. Oppdaterte tall vil fremkomme sammen med vårt øvrige stoff om valgkretser, kommuner og partier.

Tusen takk til nyhetsredaktør Sarah Sørheim i NTB som har gitt oss tilgang til data.

På forsiden vil søylediagrammet fortløpende vise prosentfordelingen mellom partiene basert på opptalte stemmer i stortingsvalget, i tillegg til søylene for stortingsvalget 2017 og siste poll of polls basert på summen av fylkesmålingene.

På stortingsforsiden vil vi legge ut tabell med landsoversikt. På denne siden vil en også finne fortløpende oppdaterte tabeller som viser hvilke meningsmålinger som traff best fylkesvis og nasjonalt, om valgresultatet innebærer historisk stor frem- eller tilbakegang for noen av partiene og hvordan partienes oppslutning utvikler seg utover valgnatten.

Våre sider for hvert fylke vil ha en tabell over opptalte stemmer øverst – bruk som vanlig nedtrekksmenyen på stortingsforsiden. Det vil være mulig å studere detaljene i mandatberegningen, og partienes marginer for å vinne eller tape mandat med utgangspunkt i opptalte stemmer vil fremgå.

På partiprofilene for de ulike partiene vil vi ta inn tabeller som viser partiets oppslutning, med endring i prosentpoeng og relative endringer i fylkene. Det vil være mulig å sortere tabellene etter eget ønske. Det vil også være figurer som viser hvordan partiets oppslutning og prognose utvikler seg valgnatten, og sammenligning med utviklingen under valgnatten ved fylkestingsvalget 2019.

Vi vil også legge ut en tabell over de siste hundre oppdaterte resultatene.

Bilder av kandidater som til en hver tid er inne basert på opptalte stemmer, vil også bli lagt ut i tilknytning itl landsoversikten.

Tiden har ikke tillatt omfattende testing verken av måten data gjengis på, eller hvordan data overføres til våre systemer. Vi må derfor ta visse forbehold og henvise til blant andre www.valgresultat.no som en av andre mulige kilder til offisielle resultater valgnatten.

Skulle det oppstå alvorlige feil på pollofpolls.no i gjengivelse eller overføring av valgresultater, vil disse tabellene bli tatt bort fra nettsidene våre.

Skulle stor trafikk gjøre at sidene laster sakte, forsøk igjen noe senere.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no