Poll of polls

VG med exit poll

Publisert 12. september 2021. Sist endret 12. september 2021.

1) Respons stiller dette spørsmålet til respondentene på partimålinger: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

2) På landsmålingene i valgkampen stilte Respons på bestilling fra VG også dette spørsmålet: «Det er åpnet for forhåndsstemmegivning til stortingsvalget. Har du forhåndsstemt? I tilfelle, hvilket parti stemte du på?»

3) Vi viser til VGs reportasje.

4) Av 4.002 respondenter opplyste 824 at de hadde forhåndsstemt. Respons har blant disse oppgitt slik fordeling (andel forhåndsstemmer 2017):

a. Ap 24,4 (27,7)

b. H 19,8 (25,3)

c. Frp 10,9 (15,3)

d. SV 10,3 (6,2)

e. Sp 9,6 (8,8)

f. R 6,6 (3,0)

g. MDG 5,3 (4,1)

h. V 4,4 (4,1)

i. KrF 3,3 (3,9)

5) Valgdirektoratet har opplyst at per 10. september 2021 var 1.645.913 forhåndsstemmer mottatt.

a. Antall stemmeberettigete er (rundt) 3.876.200. Blir deltakelsen som i 2017 (78 pst), vil 3.015.000 stemmer bli avgitt. Andelen forhåndsstemmer blir da 55 pst.

b. Skulle valgdeltakelsen bli 81 pst – som bl.a. TV2s Terje Sørensen antar – vil andelen forhåndsstemmer bli 53 pst.

c. Det høye antallet forhåndsstemmer kan føre til at forhåndsstemme-resultatet kommer nærmere det endelige valgresultatet enn det som har vært tilfellet tidligere.

d. I 2017 ble 36,1 pst av antall godkjente stemmer avgitt på forhånd.

Johan Giertsen

Del på Facebook