Poll of polls

Ni partier over sperregrensen?

Publisert 11. september 2021. Sist endret 11. september 2021.

1) Vi legger i dag frem den siste samlematrisen med snitt bakgrunnstall. Samlematrisen for "september II" bygger på snittet av seks nasjonale stortingsmålinger publisert i valgkampens siste uke.

Hjertelig takk til medier som gir oss innsyn i bakgrunnstall. Gabriel Steinsbekk har utarbeidet tabellene, og skal krediteres observasjoner og tekst. Hjertelig takk til Gabriel, som med sine regneark observerer velgernes vandringer med grundighet og presisjon.

2) Vi minner om feilkildene ved målinger og ikke minst bakgrunnstall.

Både den enkelte måling og snittet av flere målinger har feilmarginer.

Vi minner om at ca. 30.000 velgere svarer til rundt ett prosentpoeng.

3) Overgangene mellom blokkene:

(i) Den siste uken i valgkampen har overgangen mellom blokkene vært netto 158.000 fra borgerlig til rødgrønn side (149.000 i uke 35).

(ii) Høyre har de tre siste ukene i valgkampen vært det borgerlige partiet som har lekket flest velgere til rødgrønn side, som henger sammen med at Solbergs overganger til Støre igjen har økt til netto 35.000 i valgkampens siste uke.

(iii) 794.000 velgere var på vandring mellom partiene i uke 35 (brutto overganger mellom alle partier). Dette har økt til 816.000 i uke 36 eller nesten 28 pst av 2017-velgerne.

4) Lojalitet, dvs. andelen av partienes 2017-velgere som vil holde fast på sitt parti:

(i) Sp og KrF har høyest lojalitet i uke 36, med avrundet til hhv. 70 pst og 69 pst.

(ii) I valgkampens to siste uker har Vedum klart å hente tilbake i overkant av 12.000 av sine egne 2017-velgere, som var på vandring i starten av valgkampen.

(iii) Ropstad har økt lojaliteten mest den siste uken, med nesten åtte prosentpoeng eller nesten 10.000 KrF-velgere. Det er avgjørende for KrF å holde på disse til valgdagen for å kjempe seg over sperregrensen.

(iv) Rødt har den største nedgangen i lojalitet fra uke 35 til uke 36 med syv prosentpoeng. Det kan være et varsko for Moxnes.

5) Partiene:

(i) Arbeiderpartiet er i pluss mot alle fire borgerlige partier, med totalt 47.000 netto. I den andre enden lekker partiet 104.000 velgere til andre partier på rødgrønn side, ned fra 122.000 i uke 35, Den største overgangen går fortsatt til SV med 46.000. Støres nettotap til Vedum har holdt seg mellom 19–20 000 i de siste tre ukene i valgkampen, som er en klar nedgang fra nivåene før sommeren med eksempelvis 51.000 i april.

(ii) Høyre har i uke 36 nettotap til alle andre partier, og tapet har økt fra 111.000 i uke 35 til 127.000 i uke 36. Solberg taper med andre ord over fire prosentpoeng i oppslutning i direkte overganger til andre partier. Både tapet til Ap og Sp har økt, med hhv. 18 000 og 11 000 fra uke 35 til 36.

(iii) Fremsklrittspartiet taper også den siste uken av valgkampen flest velgere til gruppen "Andre" med 36.000. Listhaug mister faktisk flere velgere til "Andre" enn til gjerdet. I uke 36 og 35 har Frp lykkes med å snu lekkasjen til Høyre til et lite pluss. Samtidig taper Frp fremdeles 24.000 velgere til Sp.

(iv) Senterpartiet har økt hentingen fra Ap+H+Frp noe fra midten av august til 80.000, eller i overkant av 2,5 prosentpoeng, i uke 36.

(v) SV henter 12.000 færre Ap-velgere i uke 36 enn i uke 35, og taper 14.000 flere til Rødt. Samtidig er SV i null i utvekslingen med MDG. Dersom Lysbakken klarer å øke hentingen fra Ap til nivåene fra tidligere i valgkampen, kan tosifret oppslutning være innenfor rekkevidde for SV.

(vi) Kristelig Folkeparti henter 11.000 velgere fra H og Frp i uke 36, slik at nettotapet til andre partier er senket til 4.000. På snittet av de seks målingene pollofpolls kjenner bakgrunnstallene til i uke 36 har Ropstads parti en oppslutning på 3,95. Hver eneste stemme vil telle for Ropstads parti.

(vii) Venstre ligger på snittet av disse målingene over valgresultatet fra 2017 utelukkende på grunn av klart økende henting fra Høyre, fra 19.000 i slutten av august til 26.000 i valgkampens siste uke. Skulle disse velgerne vende tilbake til Solberg, vil Melby være i problemer med tanke på sperregrensen.

(viii) MDG henter på tampen av valgkampen tre ganger flere velgere fra borgerlig side (27.000) enn fra rødgrønn side (9.000). Om disse velgerne blir værende hos sitt nye parti også i valglokalet, kan i ytterste fall få betydning for MDGs kamp mot sperregrensen.

(ix) Rødt henter 43.000, eller i overkant av 1,5 prosentpoeng, fra sum Ap og SV. Moxnes henter ikke like mange Sp-velgere som han har gjort tidligere i år.

Snitt av seks målinger i uke 36 i september der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 25,0
H 18,7
Frp 12,0
Sp 12,7
SV 9,2
KrF 4,0
V 4,8
MDG 4,8
R 5,3

Lojalitet mot stv 2017

September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 66,2 7,4 2,5 7,8 7,4 3,6 11,2 7,6 4,4 2,0 14,9
H 2,3 60,5 8,7 1,7 0,1 3,4 6,0 0,7 1,9 1,7 8,1
Frp 0,6 5,6 60,4 2,4 1,3 0,1 0,8 0,1 0,2 7,4 7,6
Sp 5,3 5,8 6,9 69,6 2,4 4,7 3,9 1,0 2,8 3,6 7,4
SV 7,4 0,4 0,6 2,2 59,1 3,3 4,3 14,1 12,2 1,9 8,7
KrF 0,2 1,3 1,4 0,8 0,4 69,2 0,6 0,7 0,9 0,9 1,4
V 1,5 4,6 0,8 1,3 0,3 0,3 43,0 4,5 1,3 0,4 2,8
MDG 2,6 1,6 0,4 0,8 6,1 2,5 12,9 56,7 5,5 5,6 4,4
R 3,6 0,4 0,7 2,9 14,9 0,5 3,0 7,9 64,4 3,0 4,7
Andre 0,6 1,0 9,1 2,4 2,1 3,6 0,2 0,7 1,8 59,4 2,3
Gjerdesittere 9,7 11,4 8,8 8,4 6,0 8,5 14,2 5,6 4,4 14,4 37,8

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -35 000 -7 000 19 000 46 000 -3 000 -2 000 14 000 25 000 3 000
H 35 000 2 000 37 000 3 000 5 000 26 000 11 000 2 000 6 000
Frp 7 000 -2 000 24 000 0 6 000 3 000 2 000 3 000 36 000
Sp -19 000 -37 000 -24 000 2 000 -3 000 -1 000 2 000 7 000 5 000
SV -46 000 -3 000 0 -2 000 -3 000 -5 000 -3 000 18 000 3 000
KrF 3 000 -5 000 -6 000 3 000 3 000 0 2 000 0 4 000
V 2 000 -26 000 -3 000 1 000 5 000 0 12 000 3 000 0
MDG -14 000 -11 000 -2 000 -2 000 3 000 -2 000 -12 000 4 000 -2 000
R -25 000 -2 000 -3 000 -7 000 -18 000 0 -3 000 -4 000 0
Andre -3 000 -6 000 -36 000 -5 000 -3 000 -4 000 0 2 000 0
Gjerdesittere -78 000 -83 000 -39 000 -25 000 -11 000 -10 000 -18 000 -5 000 -3 000 -8 000
Stemte ikke sist 125 000 67 000 64 000 62 000 73 000 12 000 23 000 37 000 39 000 19 000
Total -13 000 -143 000 -54 000 105 000 103 000 -2 000 11 000 70 000 98 000 66 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -88 000
Fra Frp -36 000
Fra KrF -11 000
Fra V -23 000
SUM -158 000
Til Ap 47 000
Til Sp 65 000
Til SV 11 000
Til MDG 27 000
Til R 8 000
SUM 158 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook