Poll of polls

Borgerlige opp – svekker Støres flertalls-sjanse

Publisert 9. september 2021. Sist endret 9. september 2021.

1) Syv fylkesmålinger er publisert torsdag 9. september 2021: Østfold (Sentio/Amedia) – Telemark (Sentio/Telemarksavisa) – Sør- og Nord-Trøndelag (Sentio/Trønder-Avisa) – Hordaland (Sentio/Bergensavisen) – Aust- og Vest-Agder (Respons for Fædrelandsvennen og VG). Disse syv fylkene leverte 34 pst av stemmene i valget 2017.

2) Sum 19 fylker (parentes landstendens iht syv fylker med målinger torsd 9. sept):

a. Ap: 23,6 (23,5)

b. Sp: 13,0 (12,9)

c. SV: 9,1 (9,1)

d. MDG: 5,1 (5,3)

e. R: 5,1 (5,0)

f. Frp: 11,1 (11,6)

g. H: 19,9 (19,8)

h. V: 5,1 (5,5)

i. KrF; 4,2 (4,2)

j. Sum Ap+Sp+SV: 45,7 (45,5)

3) Mandater iht nedbryting av landstallene:

a. Ap: 42 (42)

b. Sp: 24 (22)

c. SV: 15 (15)

d. MDG: 9 (9)

e. R: 5,1 8 (9)

f. Frp: 19 (20)

g. H: 36 (36)

h. V: 9 (9)

i. KrF: 7 (7)

j. Sum Ap+Sp+SV: 81 (79)

4) Blokkforskjell i prosentpoeng – sum Ap+Sp+SV+MDG+R vs sum Frp+H+KrF+V – iht summen av 19 fylkesmålinger:

a. 9. september: 55,8 vs 40,2 = 15,6

b. 8. september: 56,6 vs 39,6 = 17,0

c. 7. september: 56,8 vs 39,4 = 17,4

d. 7. august: 58,3 vs 38,4 = 19,9

e. Den (svake) borgerlige vekst i sluttfasen svekker sjansene for at Støres alternativ – Ap+Sp+SV – vinner flertall.

5) Norstat / NRK super – sum målinger i alle 19 valgkretser:

a. Ap: 24,7

b. Sp: 11,9

c. SV: 8,9

d. R: 4,9

e. MDG: 4,9

f. Sum rødgrønne: 55,3 (Ap+Sp+SV: 45,5)

g. Frp: 12,0

h. H: 20,4

i. V: 4,9

j. KrF: 4,2

k. Sum borgerlige: 41,5

l. Blokkforskjell iht super: 13,8 pp – mot 15,6 på summen av fylkesmålingene publisert inntil 9. september.

m. Fylkesmålingene i NRK super legges ut fredag 10. september 2021.

6) Kristelig Folkepartis kamp mot sperren:

a. Landstendens iht sum siste måling i Aust- og Vest-Agder + Rogaland + Hordaland + Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal: 4,52 pst.

b. «Stemmetall» i sum disse seks fylkene: 73.600 (68.341 i 2017) – KrF er i pluss mot 2017 i sine kjerneområder.

c. «Stemmetall» KrF i landet ellers: 48.477 (54.455 i 2017).

d. Sum «stemmetall» KrF iht fylkesmålingene: 122.077 (122.796 i 2017) – landstendens iht fylkesmålingene 4,18 (4,19 i 2017).

7) TV2 landsmåling 9. september («landsresultatet» iht fylkesmålingene) – små forskjeller TV2 vs fylkesmålingene, størst avvik for Rødt:

a. Ap: 23,9 (23,6)

b. Sp 12,7 (13,0)

c. SV: 9,2 (9,1)

d. MDG: 4,7 (4,7)

e. R: 6,7 (5,1)

f. Frp: 10,9 (11,1)

g. H: 19,1 (19,9)

h. KrF: 4,9 (4,2)

i. V: 4,8 (5,1)

8) TV2 vs NRK – TV2 landsmåling 9. sept (parentes NRK super):

a. Ap: 23,9 (24,7)

b. Sp 12,7 (11,9)

c. SV: 9,2 (8,9)

d. MDG: 4,7 (4,9)

e. R: 6,7 (4,9)

f. Frp: 10,9 (12,0)

g. H: 19,1 (20,4)

h. KrF: 4,9 (4,2)

i. V: 4,8 (4,9)

Johan Giertsen

Del på Facebook