Poll of polls

Valgkretsene – regionale variasjoner

Publisert 8. september 2021. Sist endret 8. september 2021.

1) Vi legger med dette frem nøkkeltall for valgkretsene i september.

Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres både tabellen og observasjonene.

2) For å antyde regionale forskjeller har vi – sammenlignet med de forrige tabellene om målinger i valgkretsene – tatt med kolonner for lojaliteten regionvis. Regionene er gruppert slik: Vestlandet = Hordaland, Rogaland. Østlandet = Buskerud, Oslo, Vestfold, Østfold. Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark. Trøndelag = Nord- og Sør-Trøndelag. Innlandet = Hedmark, Oppland.

3) Regionale forskjeller:

(i) Senterpartiet har klart høyest lojalitet i Innlandet, og klart lavest i Nord-Norge.

(ii) Arbeiderpartiet har kun under 60 i lojalitet på Vestlandet, ellers over.

(iii) Høyre har sin laveste lojalitet i Nord-Norge.

(iv) Venstre har så vidt over 50 i lojalitet i en region (Østlandet), ellers under 50.

Lojalitet

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger nasjonalt Vestlandet Østlandet Nord-Norge Trøndelag Innlandet
Ap 63,1 62,8 57,5 62,3 64,8 64,0 69,8
H 61,9 60,4 63,3 59,0 55,8 62,4 60,5
Frp 58,9 51,8 59,7 43,7 60,4 47,5 48,5
Sp 69,3 64,7 65,8 62,7 56,1 64,0 74,3
SV 64,5 63,1 67,2 61,6 69,9 58,7 53,8
KrF 62,3 70,7 81,2 63,5 46,0 67,5 61,9
V 38,4 46,6 46,5 50,9 32,9 43,6 35,9
MDG 56,4 56,4 66,1 53,3 52,8 61,3 40,5
R 72,0 65,1 57,6 63,7 80,9 72,7 52,5

Overganger nasjonalt

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto).

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger
Overgang mellom blokkene -11,2 -9,7
Overgang fra H til Sp -4,9 -4,3
Overgang fra Frp til Sp -8,1 -6,5

Overganger i valgkretsene

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto)

06.09.21 06.09.21 06.09.21 06.09.21 06.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 30.08.21 27.08.21 24.08.21 24.08.21
Hordaland Buskerud Nordland Rogaland Hedmark Troms Finnmark Oppland Oslo Vestfold Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Østfold
Overgang mellom blokkene -13,8% -22,9% -15,7% -12,8% -26,1% -23,8% -38,8% -17,8% -11,9% -12,7% -28,1% -13,7% -24,1%
Overgang fra H til Sp -6,3% -15,1% -7,3% -9,0% -16,6% -16,5% -15,6% -11,3% -3,5% -1,8% -6,9% 1,3% -5,4%
Overgang fra Frp til Sp -16,3% -9,8% -7,3% -7,7% -23,1% -12,4% -21,0% -18,7% -6,7% -4,8% -12,0% -19,8% -31,2%

Johan Giertsen

Del på Facebook