Poll of polls

KrF 45 stemmer over sperren (!)

Publisert 8. september 2021. Sist endret 8. september 2021.

1) I pollofpolls er vi i stortingsvalg spesielt glad i fylkesmålinger.

2) Fylkesmålingene gir en følelse av å være tettere på velgerne, og dramaturgien trer skarpere frem i fylkesmålingene. Kristelig Folkepartis kamp mot sperregrensen er illustrerende.

3) Fylkesmålingene viser at Ropstads kamp for å vinne fire prosent av stemmene er en thriller. KrF er i det ene øyeblikket under – og i det neste over – sperregrensen.

4) KrF vs sperregrensen får ikke bare betydning for Ropstads parti. Kommer KrF over sperren, synker sjansen for at Ap+Sp+SV vinner flertall – og motsatt.

5) Vi meldte søndag 5. september at KrF hadde 3,98 på vår beregning av «landsresultatet» iht siste måling i de 19 kretsene. Forutsetningene er (i) kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, og (ii) valgresultatet i kretsene svarer til siste måling. KrF «manglet» søndag 528 stemmer på sperregrensen, som i 2017 var på 117.074 stemmer (2.926.843 x 0,04).

6) Thrilleren har fortsatt denne uken:

a. Mandag 6. september fikk vi målinger i Buskerud, Nordland og Hordaland. KrF gikk da opp til 4,01.

b. Tirsdag 7. september fikk vi målinger i Sogn og Fjordane (Respons), Hordaland og Akershus. KrF gikk ned til 3,95. «Stemmetallet» var 115.666. KrF «manglet» 1.407 stemmer.

c. Onsdag 8. september midt på dagen hadde vi mottatt målingene i Vestfold, Møre og Romsdal og Hordaland. Disse brakte KrF opp til 116.997 stemmer. Avstanden til sperren var 77 stemmer. KrFs stemmeandel var 3,997. KrF fikk tre mandater. Ap+Sp+SV fikk 84.

d. Onsdag 8. september om ettermiddagen ble vi kjent med InFacts måling i Sogn og Fjordane for Firda, Firdaposten og Sogn Avis. KrF fikk der 3,9 pst – mot 3,7 hos Respons i fjordfylket dagen før.

e. InFacts måling i Sogn og Fjordane brakte KrF til 117.119 stemmer = 4,0015 pst av 2.926.843 godkjente stemmer i 2017. Ropstads parti gikk fra tre til syv mandater. Ap+Sp+SV gikk fra 84 til 83.

f. KrFs avstand til sperregrensen er derfor 45 stemmer iht denne beregningen (117.119 minus 117.074).

7) Ingen beregning bygget på målinger kan ha slik nøyaktighet, men dette illustrerer neglebitingen vi kan få valgnatten; dels i Ropstads leir om KrF kommer over fire prosent, og dels hos Støre om hans alternativ Ap+Sp+SV vinner flertall (hvis flertallet beror på KrF under eller over sperren).

8) Kommunevalget i 2019 er en parallell. KrF fikk 107.185 av 2.682.605 godkjente stemmer. Stemmeandelen var 3,9956. Hadde kommunevalget 2019 vært et stortingsvalg, ville KrF manglet 120 stemmer på sperregrensen (!)

9) Skulle Kristelig Folkeparti komme så tett på sperren i stortingsvalget, kan det bli et mareritt for valgmyndighetene. Stortinget er øverste valgmyndighet. Marerittet består i problemene med å fastslå stemmetallet 100 prosent nøyaktig, fordi hver gang man teller har det en tendens til å bli marginale forskjeller. Valgmyndighetene må i så fall klarlegge nøyaktig antall stemmer for partiet og antall godkjente stemmer totalt.

10) Spørsmålet om KrF (eller et annet parti) i en slik situasjon ville vært over eller under fire prosent vil påvirke ikke bare KrFs antall mandater, men også antall mandater for andre partier og fordelingen av disse på kretsene.

11) Mandag kveld vet om valget blir en slik thriller.

12) «Landsresultatet» iht summen av fylkesmålingene onsdag 8. september kl. 18 (parentes nivåene 1. september):

a. Ap 23,86 (24,77)

b. H 20,11 (21,11)

c. Frp 10,66 (10,66)

d. SV 9,17 (8,43)

e. Sp 13,44 (13,09)

f. KrF 4,00 (3,47)

g. V 4,86 (4,31)

h. MDG 5,23 (5,15)

i. R 4,93 (5,02)

j. Andre 3,75

13) Mandater onsdag 8. september:

a. Ap 43

b. H 36

c. Frp 18

d. SV 15

e. Sp 25

f. KrF 7

g. V 8

h. MDG 9

i. R 8

14) Denne fordelingen beror på nedbryting av de nasjonale tallene. Det gir en marginalt annen fordeling enn beregningen vi har lagt ut her.

15) Fylkesmålingene er gjennomgående noe «eldre» enn de ferskeste landsmålingene, og flere av fylkesmålingene har 600 spurte mot normalt 1.000 på nasjonale målinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF