Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkesmålingene – KrF 3,98 (!)

Publisert 5. september 2021. Sist endret 5. september 2021.

1) Landsresultatet hvis siste måling i de 19 valgkretsene blir resultatet, og kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, korrigert for kommuner som er flyttet mellom kretsene (parentes 2. juli 2021):

a. Ap 24,4 (24,6)

b. H 20,4 (22,0)

c. Frp 10,8 (10,6)

d. SV 8,7 (7,8)

e. Sp 13,2 (16,8)

f. KrF 3,98 (3,6)

g. V 4,8 (2,8) – valgkampens vinner med +2 pp

h. MDG 5,3 (3,9)

i. R 4,6 (4,8)

j. Merk Kristelig Folkeparti. Denne beregningen gir søndag formiddag 5. september partiet 116.526 stemmer. Sperregrensen gikk i 2017 på 117.074. KrF mangler 528 stemmer. Ingen beregning bygget på målinger kan ha slik nøyaktighet, men dette viser at Ropstads kamp mot sperren kan bli kronet med fire pluss på valgnatten.

k. Fylkesmålingene må vurderes i lys av at flere av disse er eldre enn landsmålingene, og at de fleste har færre spurte enn nasjonale målinger.

2) Etter NRK super primo august har vi målinger i 17 av 19 valgkretser med 94 pst av stemmene i 2017 (alle minus A- og V-Agder). Partienes oppslutning i sum disse 17 valgkretsene iht målingene som er ferskere enn super (sum disse 17 kretsene i super):

a. Ap 24,6 (25,6)

b. H 20,1 (21,1)

c. Frp 10,8 (10,9)

d. SV 8,8 (7,0)

e. Sp 13,1 (16,0)

f. KrF 3,7 (2,7) – Agder er ikke målt etter super

g. V 4,8 (3,2)

h. MDG 5,5 (4,4)

i. R 4,7 (5,1) – Rødt ser nå flere minustall når det sammenlignes med forrige måling

j. Andre 4,0 (3,8)

k. Pluss mot super: SV+KrF+V+MDG+Andre.

3) Landstendens iht sum 17 valgkretser med ferskere målinger enn NRK super:

a. Ap 24,4

b. H 20,2

c. Frp 10,9

d. SV 8,6

e. Sp 12,9

f. KrF 4,1 – over sperren, på vei oppover

g. V 4,7

h. MDG 5,4

i. R 4,6 – for Moxnes blir siste uke en intens kamp mot sperregrensen

4) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

5) Stortingets sammensetning hvis valget svarer til siste måling i de 19 kretsene er her.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF