Poll of polls

Fylkesmålingene – MDG mest opp

Publisert 30. august 2021. Sist endret 30. august 2021.

1) Landsresultatet hvis siste måling i de 19 valgkretsene blir resultatet, og kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, korrigert for kommuner som er flyttet mellom kretsene (parentes nivåene 2. juli 2021):

a. Ap 24,8 (24,6)

b. H 21,2 (22,0)

c. Frp 10,5 (10,6)

d. SV 8,3 (7,8)

e. Sp 13,6 (16,8)

f. KrF 3,4 (3,6)

g. V 3,9 (2,8)

h. MDG 5,3 (3,9) – mest opp i valgkampen

i. R 5,1 (4,8)

j. Endringene for flere partier er marginale, sammenlignet med starten av valgkampen. Bare Sp+V+MDG har endringer på +1 pp.

k. Fylkesmålingene må vurderes i lys av at flere av disse er eldre enn landsmålingene, og at de fleste har færre spurte enn nasjonale målinger.

2) Etter NRK super fra primo august har vi målinger i 14 av 19 valgkretser med 78 pst av stemmene i 2017. Partienes oppslutning i sum disse 14 valgkretsene iht målingene som er ferskere enn super (sum disse 14 kretsene i super):

a. Ap 25,1 (25,7)

b. H 20,6 (20,8)

c. Frp 9,5 (10,1)

d. SV 9,0 (7,4)

e. Sp 13,5 (16,5)

f. KrF 2,9 (2,5) – Agder og Rogaland er ennå ikke målt etter super

g. V 4,2 (3,4)

h. MDG 5,8 (4,6)

i. R 5,6 (5,4)

j. Andre 3,8 (3,6)

k. Pluss mot super: SV+KrF+V+MDG+R+Andre.

3) Landstendens iht sum 14 valgkretser med ferskere målinger enn NRK super:

a. Ap 24,6

b. H 21,0

c. Frp 10,1

d. SV 8,4

e. Sp 13,1

f. KrF 3,7

g. V 3,9

h. MDG 5,5

i. R 5,0 – forsvarer ikke høye nivåer hos TV2

4) Landstendens iht sum tre ferskeste valgkrets-målinger; Sør-Trøndelag og Hordaland og Vestfold:

a. Ap 25,9

b. H 21,3

c. Frp 11,4

d. SV 8,1

e. Sp 11,2

f. KrF 3,9

g. V 4,0 (3,98)

h. MDG 5,5

i. R 5,2

j. Alle tre målinger fra Respons for VG (Sør-Trøndelag og Vestfold) og BT (Hordaland), opptatt:

i. Sør-Trøndelag: 23–25 aug.

ii. Hordaland: 23–26 aug.

iii. Vestfold: 23–26 aug.

5) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

6) Stortingets sammensetning hvis valget svarer til siste måling i de 19 kretsene er her.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG