Poll of polls

Hvor er Vedums januar-velgere?

Publisert 28. august 2021. Sist endret 28. august 2021.

1) I januar 2021 hadde Senterpartiet et snitt på landsmålingene på 20,7. I uke 34 i 2021 er dette snittet falt til 12,3. Hvor er Senterpartiets januar-velgere? Vi har ikke det fullstendige svaret, men kan gi en antydning.

2) Lojalitet: Januar 85 mot 65 i uke 34. Lojalitetsfallet på rundt 20 prosentpoeng gir et tap på rundt 60.000 av Senterpartiets egne 2017-velgere.

3) Lavere netto henting fra Ap+H+Frp:

a. Fra Ap: 70.000 i januar mot 19.000 i uke 34, gir et tap på rundt 50.000.

b. Fra H: 55.000 i januar mot 28.000 i uke 34, gir et tap på rundt 27.000.

c. Fra Frp: 57.000 i januar mot 18.000 i uke 34, gir et tap på nesten 40.000.

d. Sum mindre netto henting fra Ap+H+Frp: Nesten 120.000.

4) Lavere henting fra velgere som ikke stemte i 2017: Fra 54.000 i januar til 27.000 i uke 34, gir et tap på rundt 27.000.

5) Samlet netto tap for Vedum mht egen lojalitet og lavere henting fra Ap+H+Frp+velgere som ikke stemte i 2017: Over 200.000 velgere, som svarer til nesten 7 prosentpoeng i tap i disse segmentene.

6) Lojalitetsfallet er trolig det som i størst grad overrasker ledelsen i Senterpartiet. At partiets egne 2017-velgere i så store skarer skulle forlate Vedums parti – ved å sette seg på gjerdet eller gå til andre partier – var det i januar vanskelig å se for seg.

7) Kan Sp falle videre nedover fra snittet på rundt 12 pst på landsmålingene i uke 34?

a. Det er vanskelig å falle mye mer, hvis lojaliteten forblir rundt 65 og hentingen fra Ap+H+Frp vedblir på nivået i uke 34.

b. Denne netto hentingen var på over 60.000.

c. Skulle Ap+H+Frp stanse også denne lekkasjen til Vedum, kan Senterpartiet risikere nedkjøling mot 2017-nivået på 10,3.

8) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen, som bygger på bakgrunnstall i landsmålinger som pollofpolls har fått tilgang til.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp