Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

SV valgkamp-vinner i Trøndelag

Publisert 28. august 2021. Sist endret 28. august 2021.

Sør- og Nord-Trøndelag – Respons for VG – publisert 24. august (nord) og 27. august (sør).

1) Sum Sør- og Nord-Trøndelag iht Respons for VG, forutsatt samme godkjente antall stemmer i kretsene som i 2017, justert for kommune-endringer (NRK super primo august i parentes):

a. Ap 29,1 (28,5)

b. H 16,7 (14,9)

c. Frp 7,7 (7,5)

d. SV 10,7 (7,4)

e. Sp 16,7 (22,1)

f. KrF 2,5 (2,3)

g. V 2,4 (2,7)

h. MDG 5,8 (4,3)

i. R 5,3 (5,8)

j. Andre 3,2 (4,5)

k. SV er mest opp i valgkampen i Trøndelag med +3,3 pp regnet fra NRK super til Respons for VG, som særlig skyldes sterke tall i Sør-Trøndelag med 12,0 (7,7 i 2017).

2) Landstendens gitt sum Sør- og Nord-Trøndelag:

a. Ap 24,0

b. H 22,1

c. Frp 10,0

d. SV 9,4

e. Sp 11,5

f. KrF 3,8

g. V 3,0

h. MDG 5,8

i. R 5,0

3) Mandater i nord iht Respons for VG:

a. Ap er favoritt til å beholde to av fire distriktsmandater, Sp ett.

b. Sp og H er i kamp om det fjerde mandatet. VG tildeler f.t. mandatet til Høyre.

c. Utjhevningsmandatet iht fylkesmålingene vinnes f.t. av Rødt.

4) Mandater i sør iht Respons for VG:

a. Ap er favoritt til å hente tre av ni distriktsmandater (-1).

b. Høyre beholder ifølge VG sine to.

c. Frp og Sp og SV beholder sitt ene.

d. MDG vinner mandat.

e. Marginene er små mellom sistemandatet til MDG og utfordrerne Sp og Rødt.

f. Utjevningsmandatet tilfaller f.t. Rødt.

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / VG 34/21 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 32/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 31/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Frp 25/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 24/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 16/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 15/21 3 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2
Norstat / Adressa / NRK 6/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 48/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 38/20 2 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 37/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nid./T-A 14/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 10/20 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 8/20 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 14/18 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 36/17 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 35/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 25/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 10/17 5 6 6 6 6 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/16 5 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/13 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 6 4
Sentio / LO 35/13 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 33/13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
Respons / Adressa 25/13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 10/13 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Frp 25/21 Sentio / T-A 31/21 Norstat / NRK 32/21 Respons / VG 34/21
Ap 38,7 38,7 29,8 28,5 25,7 27,1 28,5
Høyre 25,5 29,3 16,5 17,7 15,1 17,1 17,8
Frp 1,0 3,0 8,6 9,3 7,8 7,8 8,2
SV 4,5 6,3 9,1 9,6 11,3 8,6 12,0
Sp 10,7 8,1 15,1 16,2 20,1 17,6 13,1
KrF 7,9 7,4 2,2 2,2 2,5 2,4 2,2
Venstre 5,1 5,0 4,4 2,3 3,3 3,0 2,7
MDG 0,0 0,0 4,8 4,6 4,6 5,3 6,6
Rødt 1,1 1,0 5,6 7,1 6,5 6,6 5,9
Andre 5,4 1,1 3,9 2,4 3,2 4,5 3,0
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 61,4 63,6 59,9 59,5
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 31,5 28,7 30,3 30,9
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 20,7 25,9 23,0 18,0
| Last ned

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / VG 34/21 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / NRK 32/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 31/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Frp 25/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 24/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 16/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Nid./T-A 15/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 6/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 48/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 38/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 37/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Nid./T-A 14/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 10/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 8/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 49/19 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 14/18 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 36/17 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 36/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/17 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 32/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa / NRK 25/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/17 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Frp 25/21 Sentio / T-A 31/21 Norstat / NRK 32/21 Respons / VG 34/21
Ap 40,1 42,7 33,6 28,7 29,1 32,0 30,7
Høyre 12,5 17,8 10,6 11,9 11,9 9,4 13,9
Frp 0,5 2,0 8,0 8,2 6,8 6,7 6,4
SV 3,0 4,5 5,7 7,0 5,6 4,5 7,5
Sp 21,0 0,0 28,8 33,8 34,0 32,9 25,4
KrF 6,4 0,0 2,3 2,2 1,8 2,1 3,1
Venstre 10,0 8,5 2,0 1,5 2,3 2,0 1,7
MDG 0,0 0,0 1,9 0,8 1,4 1,8 3,7
Rødt 0,1 0,6 4,0 3,2 4,8 4,0 3,8
Andre 6,4 24,0 3,2 2,8 2,4 4,7 3,8
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 72,7 73,5 73,4 67,4
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 23,8 22,8 20,2 25,1
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 37,5 38,1 37,0 30,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner