Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

VG: Ap størst i N-Trøndelag – Sp ned

Publisert 25. august 2021. Sist endret 25. august 2021.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEV
Ap30,7-2,9
H13,93,3
Frp6,4-1,6
SV7,51,8
Sp25,4-3,4
KrF3,10,8
V1,7-0,3
MDG3,71,8
R3,8-0,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Nord-Trøndelag – Respons for VG – opptatt 19–23 august – publisert 25. august.

Tusen takk til VG for innsyn i bakgrunnstall.

1) Målingen (NRK super primo august i parentes):

a. Ap 30,7 (32,0)

b. Sp 25,4 (32,9)

c. SV 7,5 (4,5)

d. R 3,8 (4,0)

e. MDG 3,7 (1,8)

f. Ap+Sp+SV: 63,6 (69,4)

g. H 13,9

h. Frp 6,4

i. KrF 3,1

j. Demokratene 2,0

k. V 1,7

l. Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet begge 0,6

m. Sentrum og Helsepartiet begge 0,3

2) Ap måles størst, for første gang siden 2018.

a. Høyre må med 13,9 tilbake til februar for å finne en sterkere måling (14,0 hos Norstat/Adressa/NRK).

b. Mandatene fordeles til Ap (2) – Sp og H (begge 1).

c. Sp har hatt to mandater i Nord-Trøndelag på alle målinger siden april 2018, men må i denne undersøkelsen «avgi» et mandat til Høyre, slik at distriktsmandatene fordeles som i valget 2017.

3) For det nasjonale spørsmålet om Ap+Sp+SV kan vinne flertall, kan vi i Nord-Trøndelag notere at disse tre partiene samlet er ned 5,8 prosentpoeng mot NRK super den 13. august. Sammenlignes sum disse tre med Sentio for Trønder-Avisa den 4. august, er minuset for sum for disse tre på 5,1 pp.

4) Målingen (stortingsvalget 2017 i parentes):

a. Ap 30,7 (34,2)

b. Sp 25,4 (24,4)

c. SV 7,5 (5,0)

d. R 3,8 (1,6)

e. MDG 3,7 (1,8)

f. Ap+Sp+SV: 63,6 (63,6)

g. H 13,9 (14,8)

h. Frp 6,4 (11,5)

i. KrF 3,1 (2,7)

j. V 1,7 (2,2)

k. Sum Ap+Sp+SV uendret mot valget for fire år siden.

5) Senterpartiets fall i Arnstads hjemfylke er markert. Sp måles med 25,4 kun ett prosentpoeng høyere enn valget 2017. Sp har i alle målinger i Nord-Trøndelag fra 2019 vært målt over 30 pst, med 40,2 hos InFact mars 2020 som sterkest.

6) Årsbeste for Sp i 2021 er Sentio for Trønder-Avisa og Nidaros i april og NRK super i juni, begge med 36+. Fallet fra Sentio i april er tolv prosentpoeng.

7) Brutto lekkasje til Senterpartiet i prosent av partienes 2017-velgere iht Respons for VG 25. august (i parentes Sentio for Trønder-Avisa 4. august da Sp ble målt til 34,0):

a. R 0 (6)

b. SV 6 (4)

c. MDG 7 (18)

d. Ap 12 (13)

e. V 11 (13)

f. H 5 (16)

g. Frp 14 (7)

h. KrF 0 (8)

8) Lojalitet mot stv 2017 (i parentes Sentio for Trønder-Avisa 4. august):

a. R 70 (50)

b. SV 56 (52)

c. MDG 57 (36) – har et ikke utnyttet potensiale for vekst pga. lav lojalitet, ikke bare i Nord-Trøndelag

d. Ap 72 (62)

e. Sp 66 (82) – bratt lojalitetsfall på få uker

f. V 40 (13)

g. KrF 72 (39)

h. H 70 (61)

i. Frp 31 (37)

j. Tusen takk til redaktør Rossing i Trønder-Avisa for bakgrunnstall i Sentios målinger i Trøndelag.

9) Høyre leverer i Nord-Trøndelag iht Respons fire respondenter til Sp og får fire tilbake, netto null i respondenter. Slik utveksling Sp vs Høyre kan undertegnede knapt huske å ha sett i noe fylke i år. Så vil den nære fremtid gi oss mer kunnskap om Senterpartiets utveksling både med Høyre og andre partier.

10) Dette er kritisk både for Sp og H i kampen om sistemandatet. Skal Sp vinne to mandater i Arnstads hjemfylke og hente distriktsmandatet Høyre har nå, bør hentingen av velgere fra Høyre opp, sammenlignet med denne målingen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner