Poll of polls

Opp mot super i nord: Ap+H+V+MDG+R

Publisert 24. august 2021. Sist endret 24. august 2021.

Stortinget – InFact for NRK i Nordland, Troms og Finnmark – opptatt 23. august 2021 – publisert 24. august.

1) Ser vi på sum i landsdelen samlet med vår beregningsmåte (fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017), blir resultatet (parentes landsdelen samlet iht NRK super primo august):

a. Ap 24,7 (24,0)

b. H 15,6 (14,4)

c. Frp 10,8 (12,3)

d. SV 7,5 (8,9)

e. Sp 20,2 (25,5)

f. KrF 1,9 (1,9)

g. V 2,7 (2,2)

h. MDG 4,0 (2,0)

i. R 6,3 (5,4)

j. Andre 6,3 (3,2)

2) Partier i pluss mot Norstat/NRK super primo august er Ap+H+V+MDG+R+Andre, sistnevnte særlig Pasientfokus i Finnmark som InFact har tildelt mandat.

3) Partier i pluss mot stv 2017 i landsdelen samlet er Sp+MDG+R+Andre.

4) For det nasjonale spørsmålet om Ap+Sp+SV kan vinne stortingsflertall, er det ikke uinteressant at summen av disse tre partiene i landsdelen samlet er ned seks prosentpoeng mot NRK super primo august.

5) Takk til Jon Aabye for beregningen.

Nord-Norge iht InFact/NRK 24. august 2021

InFact/NRK i aug % NRK super aug % S-2017 % Landstend.aug
Ap 65588 24,7 63715 24,0 69515 26,2 25,82
H 41405 15,6 38261 14,4 51587 19,5 20,10
Frp 28757 10,8 32709 12,3 45849 17,3 9,53
SV 19852 7,5 23717 8,9 22113 8,3 5,40
Sp 53467 20,2 67713 25,5 44636 16,8 12,36
KrF 5119 1,9 5136 1,9 6499 2,5 3,31
V 7045 2,7 5756 2,2 7828 3,0 3,93
MDG 10687 4,0 5221 2,0 6358 2,4 5,45
R 16623 6,3 14414 5,4 6589 2,5 6,08
A 16638 6,3 8539 3,2 4207 1,6
Sum 265181 265181 265181
Ap+Sp+SV+MDG+R 62,7 65,9 56,3
H+Frp+V+KrF 31,0 30,9 42,1
Ap+SV+MDG+R 42,5 40,4 39,4
Ap+Sp+SV 52,4 58,5 51,4
Ap+SV 32,2 33,0 34,6
Ap+Sp 44,9 49,6 43,0
H+Frp 26,5 26,8 36,7
H+V+KrF 20,2 18,5 24,9
SV+MDG+R 17,8 16,3 13,2
MDG+R 10,3 7,4 4,9
V+KrF 4,6 4,1 5,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner