Poll of polls

Valgkretsene – III

Publisert 22. august 2021. Sist endret 22. august 2021.

1) Vi legger med dette frem nøkkeltall i målingene i valgkretsene. Vi har begrenset oss til målinger i august publisert etter NRK super. Vi har to ganger tidligere lagt ut slike nøkkeltall, 7. juni og 4. juli.

2) Tabell 1 er en oversikt over partienes lojalitet, der summen av valgkrets-målingene (vektet etter fylkenes stemmetall i 2017) er koblet mot snitt lojalitet på alle landsmålinger i august der vi kjenner bakgrunnstall.

3) Tabell 2 gir tre mål på overganger mellom partiene: (i) Overgang mellom blokkene er en beregning av prosentandelen av H+Frp+KrF+V’s 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R. Dette er netto-tall. Overgangene fra (ii) Høyre til Sp og fra (iii) Frp til Sp er beregnet på tilsvarende måte. Overgangene i summen av valgkrets-målingene er stilt sammen med snitt bakgrunnstall for landsmålingene i august.

4) Tabell 3 viser de samme overgangene som tabell 2, men for hver valgkrets. Vi ser her noen av de regionale variasjonene vi kan få i valget. Se særlig variasjonene i lekkasjen fra borgerlige til Senterpartiet.

5) Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

6) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som følger velgernes vandringer dag for dag landet rundt, og som har utarbeidet tabellene.

7) Hjertelig takk også til de mange redaktører og journalister som svarer med entusiasme når vi tillater oss å spørre om innsyn i bakgrunnstall.

Lojalitet

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger
Ap 61,6 64,1
H 61,0 65,0
Frp 50,5 55,1
Sp 71,3 67,1
SV 67,3 61,6
KrF 56,3 54,2
V 39,4 38,7
MDG 57,6 58,3
R 74,6 64,7

Overganger nasjonalt

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto).

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger
Overgang mellom blokkene -11,6 -11,5
Overgang fra H til Sp -5,5 -5,0
Overgang fra Frp til Sp -9,6 -7,1

Overganger i valgkretsene

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto)

21.08.21 21.08.21 20.08.21 20.08.21 18.08.21 17.08.21 17.08.21 15.08.21 14.08.21 14.08.21
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Oslo Vestfold Finnmark Oppland Akershus Hedmark Østfold
Overgang mellom blokkene -28,5% -28,3% -14,2% -21,9% -9,1% -38,9% -35,3% -16,8% -31,3% -22,0%
Overgang fra H til Sp -14,1% -36,8% -3,1% -4,5% -5,5% -25,2% -18,3% -6,2% -24,8% -13,5%
Overgang fra Frp til Sp -10,6% -13,8% -11,3% -3,8% -8,4% -20,8% -38,9% -12,0% -29,9% -18,6%

Johan Giertsen

Del på Facebook