Poll of polls

730.000 vandrer mellom partiene

Publisert 22. august 2021. Sist endret 22. august 2021.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for snitt bakgrunnstall i landsmålinger i uke 33. Vi har denne gang to målinger inne i beregningen; Norstat for NRK og Aftenposten og Respons for BT og VG. Fordi vi bare har to målinger inne, er feilkildene større enn i f.eks. samlematrisen for ukene 31 og 32 som ble lagt ut søndag 15. august. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som holder styr på velgernes vandringer. Både tekst og tabeller i denne kommentaren skal krediteres Gabriel.

2) Senterpartiet er mest ned mot forrige samlematrise med minus -2,3 pp. MDG er mest opp med pluss +1,6 pp.

3) For Senterpartiet må denne ukens minus sees i lys av et fall i lojalitet på 10 prosentpoeng, som utgjør ca. 30.000 velgere eller ett prosentpoeng i oppslutning for Vedum. Sp henter også ca. 0,5 prosentpoeng mindre fra både Ap og H (hhv. 14.000 og 17.000 færre velgere). På den andre siden øker Sp hentingen fra Frp med 8.000 velgere til 48.000.

4) MDG øker netto henting av velgere fra Ap med 15.000 eller 0,5 prosentpoeng. Totalt øker Bastholm nettohentingen fra andre partier fra 22.000 til 61.000. Tross dette øker ikke MDG egen lojalitet, den synker faktisk litt.

5) Venstre kommer på snittet av de to målingene i uke 33 hvor pollofpolls kjenner bakgrunnstallene klart over sperregrensen. Det skyldes at Melby har snudd et tap til sofagruppen på 5.000 i forrige samlematrise til å hente 15.000 netto fra denne gruppen. Holdes velgere som ikke stemte sist utenfor, får Venstre en oppslutning på 3,9 pst.

6) "Valgdeltakelsen" for samlematrisen er 77,8 pst. I samlematrisen for første del av august var den 76,5. Valgdeltakelsen i stortingsvalget 2017 målt i andel godkjente stemmer vs antall stemmeberettigete var 77,7.

7) Brutto overganger for sum alle partier er 730.000. Dette er velgere som stemte i 2017, og som opplyser til meningsmålerne hvilket parti de da stemte på, men som oppgir et annet parti når meningsmålerne spør om "stemmegivning hvis stortingsvalg i morgen". At 730.000 velgere er på vandring mot et annet parti enn for fire år siden, betyr at en fjerdedel av de 2.926.000 velgerne som stemte i 2017 f.t. ser seg om etter et annet parti. Dette antallet synes økende:

(i) Det var 710.000 i samlematrisen i ukene 31 og 32.

(ii) 660.000 i juni.

(iii) 620.000 i mai.

8) Blokkovergangene fra borgerlig til rødgrønn side har sunket fra 171.000 i uke 31+32 til 156.000 i uke 33. Senterpartiets andel av overgangene har gått fra 56 pst til 53 pst.

9) Nedgangen i blokkovergangene på 15.000 velgere, eller ca. 0,5 prosentpoeng, skyldes at både Ap og Sp henter færre tidligere Høyre-velgere. Samtidig dobles overgangene fra borgerlig side til MDG og SV, fra 19.000 til 41.000.

10) Partienes oppslutning iht samlematrisen hvis velgere som ikke stemte i 2017 tas bort. Det er i hovedsak fire årskull førstegangsvelgere og hjemmesittere i 2017 som opplyser til meningsmålerne at de vil stemme hvis "stortingsvalg i morgen". I parentes snitt barometertall i målingene som inngår i denne samlematrisen: Ap 23,7 (23,5) – H 22,0 (21,1) – Frp 10,4 (10,1) – Sp 14,3 (14,3) – SV 8,5 (8,5) – KrF 3,7 (3,5) – V 3,9 (4,7) – MDG 5,8 (6,3) – R 3,6 (4,0). Merk partier som er sårbare hvis velgere som ikke stemte i 2017, deltar mindre i valget enn de har opplyst til meningsmålerne; særlig V+MDG+R. For H+Frp+KrF ser vi en mulig motsatt effekt.

Snitt av to målinger i uke 33 i august der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 23,5
H 21,1
Frp 10,1
Sp 14,2
SV 8,7
KrF 3,6
V 4,6
MDG 6,3
R 4,0

Lojalitet mot stv 2017

August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 60,8 3,9 1,5 9,7 10,8 4,0 8,4 5,7 0,0 0,0 11,5
H 1,5 64,7 8,8 2,7 0,0 4,0 7,5 1,3 0,0 0,0 8,0
Frp 0,9 3,8 49,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 4,2
Sp 7,2 5,0 11,3 63,9 0,9 7,9 1,4 3,4 1,4 4,8 7,3
SV 5,8 1,1 0,0 2,3 65,6 1,5 8,1 10,5 15,2 5,0 4,5
KrF 0,3 0,7 1,5 1,2 0,0 59,5 1,1 0,0 0,0 0,0 1,3
V 1,1 1,8 1,6 0,7 2,2 0,0 42,2 8,6 0,0 0,0 4,8
MDG 4,1 1,6 0,8 2,2 7,1 3,6 11,6 55,9 4,8 4,8 4,8
R 1,6 0,0 1,7 1,9 5,3 2,4 0,0 1,2 71,0 0,0 3,3
Andre 0,7 0,9 10,1 0,7 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 74,7 1,7
Gjerdesittere 15,3 16,7 13,5 14,3 8,3 15,1 19,9 12,5 7,7 5,2 48,8

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -17 000 0 28 000 28 000 -3 000 -2 000 27 000 13 000 6 000
H 17 000 -11 000 28 000 8 000 0 4 000 10 000 0 7 000
Frp 0 11 000 48 000 0 7 000 7 000 3 000 8 000 42 000
Sp -29 000 -28 000 -48 000 5 000 -6 000 0 3 000 5 000 -1 000
SV -28 000 -8 000 0 -5 000 -2 000 -7 000 3 000 -1 000 -3 000
KrF 3 000 0 -7 000 6 000 2 000 -1 000 4 000 3 000 1 000
V 2 000 -4 000 -7 000 0 7 000 1 000 7 000 0 0
MDG -27 000 -10 000 -3 000 -3 000 -3 000 -4 000 -7 000 -2 000 -2 000
R -13 000 0 -8 000 -5 000 1 000 -3 000 0 2 000 0
Andre -6 000 -7 000 -42 000 1 000 3 000 -1 000 0 2 000 0
Gjerdesittere -122 000 -122 000 -60 000 -43 000 -15 000 -18 000 -25 000 -12 000 -5 000 -3 000
Stemte ikke sist 96 000 67 000 35 000 61 000 37 000 11 000 40 000 40 000 28 000 14 000
Total -107 000 -118 000 -151 000 116 000 73 000 -18 000 9 000 89 000 49 000 61 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -63 000
Fra Frp -59 000
Fra KrF -18 000
Fra V -16 000
SUM -156 000
Til Ap 22 000
Til Sp 82 000
Til SV 17 000
Til MDG 24 000
Til R 11 000
SUM 156 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook