Poll of polls

Vedum – hva nå?

Publisert 19. august 2021. Sist endret 19. august 2021.

Stortinget – nasjonalt – Respons for VG og Bergens Tidende – opptatt 13–18 august – 1.001 spurte – publisert 19. august 2021.

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen (VG) og journalist Kjetil Gillesvik (BT) for bakgrunnstall.

Vi viser til:

VGs reportasje.

VGs kommentar.

BTs reportasje I.

BTs reportasje II.

BTs kommentar.

1) Netto overganger iht. målingen (snittmatrisen første del av august i parentes):

a. Over blokkene: 131.000 fra borgerlige til opposisjonen (171.000).

b. Fra H til Ap: 36.000 (35.000).

c. Fra Frp til Sp: 32.000 (40.000).

d. Fra H til Sp: 12.000 (45.000).

e. Sp taper 8.000 til både SV og Rødt, som samlet svarer til rundt et halvt prosentpoeng.

f. Fra Ap til SV: 43.000 (35.000).

g. Fra Ap til MDG: 26.000 (12.000).

h. Fra Ap til Sp: 19.000 (42.000).

i. Fra Ap til Rødt: 15.000 (22.000).

j. Støre henter netto 48.000 fra borgerlige, men sender 84.000 til sum SV+MDG+R.

k. Takk til Gabriel Steinsbekk som regner velgeroverganger i lys av bakgrunnstall.

2) Senterpartiet ble målt til 11,3. Vi har så langt ingen fylkesmåling med en landstendens for Sp på 11. De relativt sett svakeste fylkene for Sp er f.t. Hedmark (!), Hordaland og Finnmark; alle med landstendens 12 pluss.

3) Tabellen under gjelder Senterpartiet iht siste måling i landets 19 valgkretser.

a. «Landsresultatet» er 15,3.

b. Ser vi på de tolv fylkesmålingene publisert 12. august, gir disse samlet en landstendens på 15,9 for Senterpartiet.

c. Ser vi på de syv ferskeste fylkesmålingene, publisert fra og med 14. august, gir disse samlet en landstendens på 14,4 for Sp.

d. Takk til Jon Aabye for tabellen.

4) Senterpartiets ukes-snitt på landsmålingene (antall målinger i parentes):

a. Uke 30: 15,0 (1)

b. Uke 31: 15,8 (1)

c. Uke 32: 16,15 (6)

d. Uke 33: 14,2 (2)

5) Om Respons/VG/BT med 11 pst er «riktig» for Sp, er ikke et treffende spørsmål. Vi kan uten videre legge til grunn at målingen er «riktig», i den forstand at den er utført i samsvar med god faglig skikk.

6) Spørsmålet bør heller være om målingen er bekreftet av andre målinger. Der er svaret f.t. nei, heller ikke av fylkesmålinger. Så vil de nærmeste dagene antyde om vi får – eller ikke får ¬– bekreftet om Sp er i bratt nedkjøling.

Senterpartiet fylkesmålinger

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Sogn og Fjordane 22909 18111 13,05 Norstat/NRK 12.aug
Rogaland 24609 18897 13,44 Norstat/NRK 12.aug
Telemark 15886 12457 13,16 Norstat/NRK 12.aug
Aust-Agder 10040 5385 19,24 Norstat/NRK 12.aug
Vest-Agder 16456 6542 25,96 Norstat/NRK 12.aug
Nordland 34279 25132 14,08 Norstat/NRK 12.aug
Troms 23512 13714 17,69 Norstat/NRK 12.aug
Nord-Trøndelag 25145 18675 13,90 Norstat/NRK 12.aug
Sør-Trøndelag 32724 20658 16,35 Norstat/NRK 12.aug
Buskerud 26803 16281 16,99 Norstat/NRK 12.aug
Møre og Romsdal 35072 18612 19,45 Norstat/NRK 12.aug
Oslo 13583 7778 18,02 Norstat/NRK 12.aug
Hedmark 30459 25296 12,43 Respons/VG 14.aug
Østfold 24702 13832 18,43 Sentio/Amedia 14.aug
Hordaland 27471 22594 12,55 Respons/BT 14.aug
Akershus 32069 21923 15,10 Sentio/RB/Budst./ØB 15.aug
Oppland 29181 21842 13,79 Respons/VG 17.aug
Finnmark 7198 5790 12,83 Respons/VG 17.aug
Vestfold 15949 8497 19,37 Sentio/TB 18.aug
Godkjente stemmer 448047 302016 15,31

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp