Poll of polls

Hvilke målinger bør vi stole på?

Publisert 18. august 2021. Sist endret 18. august 2021.

1) Det er nyanser mellom målingene, i noen tilfeller mer enn nyanser. Hvilke tall bør vi stole på?

2) Mitt (altfor enkle) svar etter tyve år som målingsnerd, er at vi så langt inn i valgkampen først og fremst bør se på retningen for partiene i summen av fylkesmålingene. Ikke nivåene, men retningen. Retningen iht et antall ferske fylkesmålinger kan så suppleres med den kunnskap som ferske landsmålinger kan gi.

3) Etter NRK super er det publisert målinger i seks fylker; Hordaland, Hedmark, Akershus, Østfold, Oppland og Finnmark. Disse leverte 37 pst av stemmene i 2017. Noen av disse har delvis sammenfallende opptakstidspunkt med super, noen er tatt opp etter super.

4) Landstendens med vår beregningsmåte iht disse seks fylkene:

a. Ap 25,9

b. H 21,4

c. Frp 10,0

d. SV 8,4

e. Sp 14,0

f. KrF 3,2

g. V 3,6

h. MDG 4,2

i. R 6,6

j. Denne beregningen reiser problemer for MDG, fordi Akershus veier tungt, og der var opptaket 4–9 august. FNs klimarapport kom 9. august. Akershus er den eldste av disse seks fylkesmålingene.

k. Beregningen reiser også problemer for Rødt, fordi Oslo ikke er blant de seks målte fylkene. Rødts relative fremgang vil der klart være mindre enn den nasjonale. Fordi Rødt var så lav som 2,4 pp i 2017, er partiet generelt vanskeligere å måle fordi «vektingstallet» (= 2017-resultatet) er lavt.

5) Tas Akershus ut av denne beregningen, blir landstendensen slik:

a. Ap 25,1

b. H 20,6

c. Frp 9,7

d. SV 8,1

e. Sp 13,8

f. KrF 3,1

g. V 3,8 – august er så langt Venstres hyggeligste måned i 2021, og også for Venstre er det antydninger til at partiet kan være sprekere etter FNs klimarapport enn før.

h. MDG 4,7 – antyder at MDG er sterkere i målinger etter klimarapporten enn før, jf landstendens 4,2 hvis Akershus tas med.

i. R 7,1 – må leses med varsomhet som nevnt, jf. også at Rødt spriker på nasjonale målinger.

6) Nedkjølingen av Senterpartiet som fylkesmålingene antyder, har vi så langt bare sett i en landsmåling (Kantar for TV2 den 15. august).

7) De ferskeste fylkesmålingene antyder at Arbeiderpartiet kan være noe sprekere enn snittet av de to ferskeste landsmålingene på 22,5. Motsatt for Senterpartiet der snittet av disse er 15,4.

8) Så vil vi aldri hevde at målinger er «riktige» eller «uriktige». Studier av målinger må uansett suppleres med et skjønn. Fasiten kommer valgnatten. Men blant årsakene til at Lars Øy og undertegnede startet opp pollofpolls i 2010, var at vi ville gi et bredere grunnlag for å vurdere partienes stilling enn bare nasjonale undersøkelser.

9) Tusen takk til Jon Aabye som manuelt beregner nasjonale og regionale tendenser mv. i lys av fylkesmålinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no