Poll of polls

Kan Ap+Sp holde NRK super?

Publisert 15. august 2021. Sist endret 15. august 2021.

1) Målingene i år har vist flertall for sum Ap+Sp+SV. NRK super den 13. august var intet unntak med 48,6 pst og 91 mandater.

2) Om disse tre partiene kan holde dette flertallet, er et hovedspørsmål i valgkampen. Sum Ap+Sp er kjernen i det som så langt har vært et rødgrønt flertall.

3) I lys av de tre fylkesmålingene som er publisert etter NRK super, spør vi derfor om sum Ap+Sp kan holde nivået fra supermålingene. Disse tre er Hedmark (Respons/VG) og Østfold (Sentio/Amedia) og Hordaland (Respons/BT). Vi forutsetter at valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, korrigert for at noen kommuner er flyttet mellom fylkene:

4) Partienes oppslutning i sum Hedmark, Østfold og Hordaland iht disse tre fylkesmålingene (oppslutningen i summen av disse fylkene i NRK super):

a. Ap 25,7 (27,3)

b. H 21,3 (22,1)

c. Frp 9,8 (9,7)

d. SV 8,3 (6,5)

e. Sp 14,4 (16,3)

f. KrF 3,1 (2,9)

g. V 3,1 (2,7)

h. MDG 4,2 (3,9)

i. R 5,9 (3,9)

j. Andre 4,2 (4,5)

k. Ap+Sp: 40,1 (43,7)

l. Ap+Sp+SV: 48,4 (50,2)

m. MDG+R: 10,1 (7,9)

n. Frp+H+KrF+V: 37,3 (37,4)

o. Ap+Sp+SV+MDG+R: 58,5 (58,1)

p. Takk til Jon Aabye for beregningen.

5) Vi ser her et nytt eksempel på at velgerstrømmen i stigende grad går til venstre for Arbeiderpartiet:

a. Sum Ap+Sp er minus 3,6 mot super i sum disse tre fylkene.

b. Sum MDG+Rødt er pluss 2,2 mot super i sum disse tre fylkene.

c. SV er i vekst, og henter pluss 1,8 mot super som var lavere for SV enn snittet for Lysbakkens parti i august.

d. FNs klimarapport ble lagt frem mandag 9. august. Eneste publiserte måling som så langt (tidlig 15. august) er tatt opp i sin helhet etter denne er Respons/BT i Hordaland.

e. Vi hevder ikke at fylkesmålingene som ble publisert 13. og 14. august (Hedmark, Østfold og Hordaland) er «riktigere» enn super. Vi konstaterer bare at det er nyanser mellom super i summen av tre fylkene og summen de tre nevnte.

f. Skulle sum Ap+Sp være i kjøling, må SV kompensere for å holde margin ned til 85 mandater.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap