Poll of polls

Oslo-koalisjon nasjonalt?

Publisert 9. august 2021. Sist endret 9. august 2021.

De to første nasjonale målingene i august: Norfakta for Nationen og Klassekampen. Kantar for TV2. Publisert 7. og 9. august 2021.

Vi viser til:

TV2s reportasje.

TV2s kommentar.

1) Snittet av disse to målingene (parentes landstendens iht de fire første fylkesmålingene i august – Sør- og Nord-Trøndelag, Buskerud, Møre og Romsdal):

a. Ap 23,60 (22,91)

b. H 19,50 (19,51)

c. Frp 10,10 (10,60)

d. SV 8,60 (8,27)

e. Sp 16,1 (16,30)

f. KrF 3,30 (3,58)

g. V 3,85 (3,51)

h. MDG 4,50 (4,87)

i. R 6,40 (6,80)

j. Det er sammenfall mellom lands- og fylkesmålingene så langt i august.

k. Partier i pluss mot 2017 er SV+Sp+MDG+R.

2) Snittet av de to første landsmålingene i august på blokknivå (parentes snitt juli fra disse to kildene)

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 59,20 (59,25)

b. Frp+H+KrF+V: 36,75 (37,25)

c. Ap+Sp+SV: 48,30 (49,15)

d. Ap+SV: 32,20 (31,15)

e. Ap+Sp: 39,70 (41,10)

f. SV+MDG+R: 19,50 (18,15)

g. Sum Ap+Sp har innledet august noe svakere enn juli.

h. Rødt bidrar med sin suksess til å løfte venstresiden.

3) Mandater iht TV2 (2017):

a. Ap 44 (49)

b. H 33 (45)

c. Sp 32 (19)

d. Frp 17 (27)

e. SV 16 (11)

f. R 14 (1)

g. MDG 8 (1)

h. KrF 3 (8)

i. V 2 (8)

j. Sum SV+R er i ryggen på Senterpartiet.

k. Sum SV+R+MDG er større enn Senterpartiet. Så vil de nærmeste ukene vise om SV+MDG+R kan forsvare en vekst fra 11,6 pst i 2017 til 20,6 pst iht TV2 ved inngangen til valgkampen.

4) Støre foretrekker regjering med Ap+Sp+SV. Vedum foretrekker Ap+Sp. Målingene fra ultimo juni til primo august antyder at et flertall ikke lenger kan utelukkes for en tredje kombinasjon av partier; Oslo-løsningen med Ap+SV+MDG med en avtale/forståelse med Rødt.

a. Ap+SV+MDG: 68 mandater (TV2)

b. Ap+SV+MDG+R: 82 mandater (TV2)

c. Skulle vi få målinger med flertall for Ap+SV+MDG+R, blir det spennende om det vil skape et forsterket engasjement på venstresiden for å bringe Oslo-løsningen frem i lyset.

5) Fra TV2s bakgrunnstall, iht kanalens valgekspert Terje Sørensen:

a. Arbeiderpartiet lekker over ni pst av egne 2017-velgere til sum SV+Rødt. Det er rundt ett prosentpoeng mer enn i samlematrisen i juli.

b. Høyre lekker tolv pst av egne 2017-velgere til Senterpartiet, og er nå Vedums hovedleverandør. Lekkasjen fra H til Sp blir da nesten 100.000 iht TV2, som svarer til over tre prosent av det sannsynlige elektoratet på tre millioner velgere.

c. Snittet for Høyres lekkasje til Senterpartiet hittil i august er ti pst av 2017-velgerne. I samlematrisen i juli var det over syv pst.

d. Skal Ap og Høyre vokse fra nivåene primo august, må Støre og Solberg begrense sin største lekkasje, som er til SV+Rødt (fra Ap) og til Sp (fra H).

e. Merk at en pst av 2017-velgere til Ap og H er hhv. 8.000 og 7.300 velgere. En promille av det samlete elektoratet i 2021 vil trolig svare til 3.000 velgere.

Johan Giertsen

Del på Facebook