Poll of polls

Hvilke partier er i pluss mot juni?

Publisert 7. august 2021. Sist endret 7. august 2021.

Stortinget – Møre og Romsdal – Respons for Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten, Tidens Krav – publisert 6. august 2021.

Stortinget – nasjonalt – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 7. august 2021.

1) Snittet av de to ferskeste landsmålingene; Norstat for DN og Norfakta for Nat og KK (snitt forrige måling i juni fra disse to kildene):

a. Ap 25,3 (25,4)

b. H 20,2 (20,7)

c. Frp 11,3 (9,9)

d. Sp 15,4 (16,0)

e. SV 8,3 (8,8)

f. KrF 2,9 (3,3)

g. V 4,1 (3,3)

h. MDG 4,3 (4,1)

i. R 5,4 (5,5)

j. Partier i pluss mot juni er Frp og Venstre og MDG. Frp er mest opp.

k. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen.

2) Oppslutning i summen av de fire fylkesmålingene primo august; Sør- og Nord-Trøndelag (Sentio/T-A), Buskerud (Sentio/DT), Møre og Romsdal (Respons for RB/SMP/TK). Sammenlignet i parentes med summen av disse fire fylkene iht forrige måling fra samme byrå (Sentio/Frp i Trøndelag ultimo juni, Sentio/DT i Buskerud primo juni og Respons for RB/SMP/TK ultimo mai):

a. Ap 24,2 (26,8)

b. H 17,2 (18,2)

c. Frp 11,1 (11,6)

d. SV 7,7 (7,0)

e. Sp 21,3 (20,2)

f. KrF 3,1 (3,2)

g. V 2,8 (2,2)

h. MDG 4,2 (3,3)

i. R 5,4 (4,5)

j. Partier i pluss mot juni og ultimo mai er Sp, Venstre, MDG, Rødt.

k. Partier i pluss mot juni og ultimo mai på både snittet av de to ferskeste landsmålingene og denne fylkesmålings-beregningen er Venstre og MDG.

l. Takk til Jon Aabye for tabellen.

3) Landsmålingene får størst oppmerksomhet i riksmediene, men etter å ha vært målingsnerd i 20 år er min erfaring at summen av fylkesmålingene på dette stadiet i valgkampen og til valgdagen ofte gir en vel så treffsikker retning på velgernes vandringer. I 2017 var dette utpreget. Da ble mange av landsmålingene – for å bruke et sportsuttrykk – utkonkurrert av summen av fylkesmålingene.

4) Svakheten med dagens fylkesmålings-beregning er at den kun dekker 19 pst av stemmene i 2017. Beregningen av landstendens, se til høyre i tabellen, vil ha tilsvarende usikkerhet.

Sum Trøndelag + Buskerud + Møre og Romsdal

19% av stemmene i stv 2017. Stio/Rsp aug: Stio/T-A+Stio/DT+Rsp/RB/SMP/TK. Stio/Rsp juni: Stio/Frp+Stio/DT+Rsp/RB/SMP/TK.

Stio/Rsp aug % Stio/Rsp juni % S-2017 % Landstend.aug
Ap 133036 24,2 147794 26,8 158958 28,9 22,91
H 94742 17,2 100322 18,2 121618 22,1 19,51
Frp 61129 11,1 63791 11,6 87630 15,9 10,60
SV 42285 7,7 38772 7,0 30787 5,6 8,27
Sp 117253 21,3 111187 20,2 74226 13,5 16,30
KrF 16877 3,1 17789 3,2 19776 3,6 3,58
V 15358 2,8 12194 2,2 19123 3,5 3,51
MDG 23029 4,2 18389 3,3 15322 2,8 4,87
R 29545 5,4 24849 4,5 10476 1,9 6,80
A 17203 3,1 15370 2,8 12541 2,3
SUM 550457 550457 550457
Ap+Sp+SV+MDG+R 62,7 61,9 52,6
Frp+H+V+KrF 34,2 35,3 45,1
Ap+Sp+SV 53,2 54,1 48,0
Ap+SV 31,9 33,9 34,5
Ap+Sp 45,5 47,0 42,4
H+Frp 28,3 29,8 38,0
H+V+KrF 23,1 23,7 29,2
SV+MDG+R 17,2 14,9 10,3
MDG+R 9,6 7,9 4,7
V+KrF 5,9 5,4 7,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp