Poll of polls

Rødt-mandat i Buskerud?

Publisert 5. august 2021. Sist endret 5. august 2021.

Fakta om målingen
Sentio for DT.
OEEV
Ap24,7-6,2-3,7
H21,60,6-0,4
Frp11,4-1,1-0,8
SV6,01,10,4
Sp18,01,01,9
KrF2,10,0-0,2
V3,51,2-0,1
MDG4,31,31,3
R6,12,32,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling – Buskerud – Sentio for Drammens Tidende – publisert 5. august 2021.

Tusen takk til redaktør Hege Breen Bakken for innsyn i bakgrunnstall.

1) Hovedtall:

a. Rødt er mest opp fra forrige måling fra samme kilde i juni (+2,3).

b. Arbeiderpartiet er mest ned fra forrige måling fra samme kilde i juni (-6,2).

c. Fremskrittspartiet er mest ned mot stv 2017 (-5,8).

d. Senterpartiet er mest opp mot 2017 i prosentpoeng (+6,6).

e. Rødt øker fra 1,7 i 2017 til 6,1 i denne målingen (!)

2) Mandatene i målingen vinnes av Ap og H og Sp (2) og Frp (1). Sp har sistemandatet, med klar margin til Ap som med sitt tredje mandat er første utfordrer.

3) Lojalitet mot stv 2017 (lojalitet Sentio for DT i juni):

a. Ap: 65 (64)

b. Frp: 58 (55)

c. H: 65 (60)

d. KrF: 40 (64)

e. R: 75 (69)

f. Sp: 74 (77)

g. SV: 33 (48)

h. V: 38 (37)

i. MDG: 19 (71)

j. Høyres lojalitet på 65 antyder regionvise forskjeller for statsministerens parti. I målingene i Trøndelag primo august var lojaliteten 56.

4) Netto overganger (Sentio for DT i juni):

a. Ap til Sp: 1.600 (1.000)

b. Ap til R: 2.100 (500)

c. Ap til SV: 1.700 (1.400)

d. H til Ap: 700 (1.200)

e. Frp til H: 2.200 (2.000)

f. SV til R: 1.200 (300)

g. MDG til R: 500 (0)

h. Buskerud leverte 142.567 stemmer i 2017, korrigert for kommune-endringer.

5) Blant årsakene til Arbeiderpartiets minus på seks prosentpoeng fra primo juni til august er at Støres parti henter 2.000 færre hjemmesittere.

6) Rødt er marginalt foran SV i denne undersøkelsen; 6,08 vs 6,01.

7) Skulle Rødt slå SV i valget i Buskerud og komme over sperregrensen nasjonalt, er Rødt for fullt med i kampen om utjevningsmandatet i Buskerud.

8) På vår mandatfordeling iht fylkesmålingene, er Rødt f.t. inne med utjevningsmandatet i Buskerud.

9) Målingen inneholder utslag som er så spesielle at undersøkelsen må leses særlig kritisk:

a. SV har en lojalitet på 33, som er markert lavere enn det vi ellers vet om Lysbakkens parti. Både SV selv og partiets konkurrenter gjør klokt i å anta at SVs lojalitet på neste måling i Buskerud kan bli vesentlig høyere.

b. MDG har lojalitet på 19 (!) i Buskerud primo august, ned fra 71 i juni, men har likevel et høyere barometertall (+1,7), som skyldes positiv utveksling mot andre partier. En slik kombinasjon av drastisk fall i lojalitet og høyere barometertall er spesiell.

Buskerud fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 6 5 5 1 3 3 3 1 3 1
S2009 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2013 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / DT 31/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 24/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / DT 23/21 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 16/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / DT 11/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Høyre 5/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / DT 37/20 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Sentio / DT 8/20 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / NRK 36/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 36/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Høyre 36/17 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 33/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Høyre 32/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 25/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 18/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / Ap 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 32/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 27/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 16/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT 1/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Norstat / NRK 16/21 Sentio / DT 23/21 Norstat / NRK 24/21 Sentio / DT 31/21
Ap 43,0 43,7 28,4 29,1 30,9 28,3 24,7
Høyre 31,2 32,3 22,0 23,1 21,0 25,1 21,6
Frp 1,4 4,7 12,2 11,0 12,5 9,2 11,4
SV 3,3 3,9 5,6 6,0 4,9 5,7 6,0
Sp 8,2 0,0 16,1 18,2 17,0 20,1 18,0
KrF 6,4 5,5 2,3 2,3 2,1 2,6 2,1
Venstre 2,9 0,0 3,6 1,8 2,3 1,4 3,5
MDG 0,0 0,0 3,0 3,2 3,0 2,5 4,3
Rødt 0,2 0,4 3,5 2,5 3,8 3,1 6,1
Andre 3,4 9,5 3,2 2,8 2,5 2,1 2,4
R+SV+Ap+Sp 54,7 48,0 53,6 55,8 56,6 57,2 54,8
Frp+H+KrF+V 41,9 42,5 40,2 38,2 37,9 38,3 38,6
Sp+KrF+V 17,5 5,5 22,1 22,3 21,4 24,1 23,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner