Poll of polls

Trøndelag: Ap øker Sp- og SV-lekkasjen

Publisert 5. august 2021. Sist endret 5. august 2021.

De første fylkesmålingene i innspurten av valgkampen – Sør- og Nord-Trøndelag – Sentio for Trønder-Avisa – publisert 4. august 2021.

Tusen takk til redaktør Sivert Rossing for innsyn i bakgrunnstallene. Vi gratulerer også Sivert Rossing som ny sjefredaktør i Trønder-Avisa.

Vi viser til Trønder-Avisas dekning av målingene:

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

All ære til Sentio for et ryddig og oversiktlig oppsett av bakgrunnsmaterialet med sammenligning med forrige måling og valget 2017.

1) Hovedtall Sør-Trøndelag:

a. Høyre er mest ned mot forrige måling fra samme kilde i april; -4,3.

b. SV mest opp mot april meed +3,5.

c. Ap mest ned mot stv 2017 med -7,0.

d. Sp mest opp mot stv 2017 med +9,0.

e. Høyre har sistemandatet iht målingen. Rødt er nærmest til å vinne dette.

2) Hovedtall Nord-Trøndelag:

a. Ap er mest opp mot forrige måling fra samme kilde i april med +4,4.

b. SV er mest ned mot forrige måling fra samme kilde i april; -4,3.

c. Sp er mest opp mot stv 2017 med +9,6.

d. Frp er mest ned mot stv 2017 med -4,6.

e. Arbeiderpartiet har sistemandatet i målingen. Høyre er nærmest til å vinne dette.

3) Lojalitet i sum Sør- og Nord-Trøndelag mot stv 2017, vektet etter valgkretsenes antall stemmer i 2017 (parentes lojalitet sum Sør- og Nord-Trøndelag i forrige måling som var Sentio for Frp i juni 2021):

a. Ap: 60 (66)

b. H: 56 (59)

c. Frp: 47 (62)

d. Sp: 80 (76)

e. SV: 66 (65)

f. KrF: 56 (56)

g. V: 41 (41)

h. MDG: 53 (49)

i. R: 65 (79)

4) Overganger mellom de større partiene i sum Sør- og Nord-Trøndelag mot stv 2017, vektet etter valgkretsenes antall stemmer i 2017 (sum Sør- og Nord-Trøndelag i forrige måling som var Sentio for Frp i juni 2021):

a. Ap til Sp: 9.000 (2.000)

b. H til Sp: 4.000 (5.000)

c. Frp til Sp: 3.000 (2.000)

d. H til Ap: 2.000 (2.000)

e. Ap til SV: 4.000 (3.000)

f. Forholdet mellom Ap+Sp+SV har vært et tema i riksmediene de siste dagene. Støres lekkasje til sum Sp+SV i Trøndelag er 13.000 mot 5.000 ultimo juni.

g. Overgangstallene må sees i lys av at sum Sør- og Nord-Trøndelag leverte 262.362 godkjente stemmer i 2017 (korrigert for Halsa og Rindal fra MoR til ST).

5) Lojaliteten i Trøndelag er gjennomgående lav, men mobiliseringen av velgere som ikke stemte i 2017 er iht Sentio høy. «Valgdeltakelsen» for de to kretsene samlet er 81 pst. Bakgrunnstalllene tyder derfor på at mange velgere kan være i bevegelse.

6) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene pkt 3–6.

7) Sum Sør- og Nord-Trøndelag iht målingen (2017):

a. Ap 26,7 (33,2)

b. H 14,2 (18,9)

c. Frp 7,5 (11,6)

d. SV 9,6 (6,9)

e. Sp 24,1 (15,0)

f. KrF 2,3 (2,7)

g. V 3,0 (3,5)

h. MDG 3,7 (3,2)

i. R 6,0 (2,5)

j. Andre 2,9 (2,4)

k. Rødt imponerer i Trøndelag.

l. MDG burde ha et stronghold rundt NTNU-miljøet i Trondheim, men synes ennå ikke å ha slått igjennom i Trøndelag når velgerne spørres om stortingsvalg.

m. Takk til Jon Aabye for beregningen.

8) Sum Ap og Høyre har i denne undersøkelsen 40,8 i Sør-Trøndelag. Det er historisk lavt. I 2017 var det 53,5. Sterkeste stortingsvalg for sum Ap+H i Sør-Trøndelag er 1985 med 70,2. Det svakeste er 2001 med 46,7.

Trøndelag 2009 – aug 2021

Sum Sør- og Nord-Trøndelag, forutsatt samme antall stemmer I kretsene som i 2017

T-A aug % Frp jun % NRK jun % T-A april % S-2017 % S-2009 % Landstend.aug
Ap 70026 26,7 74926 28,6 69022 26,3 66849 25,5 87045 33,2 98860 41,7 22,02
H 37171 14,2 42005 16,0 43495 16,6 45777 17,4 49580 18,9 29222 12,3 18,77
Frp 19700 7,5 23559 9,0 16564 6,3 16965 6,5 30496 11,6 44805 18,9 9,81
SV 25290 9,6 23200 8,8 22224 8,5 20694 7,9 18007 6,9 17595 7,4 8,45
Sp 63359 24,1 55954 21,3 66265 25,3 64077 24,4 39333 15,0 23728 10,0 16,62
KrF 6024 2,3 5772 2,2 6536 2,5 6492 2,5 7152 2,7 9192 3,9 3,54
V 7894 3,0 5422 2,1 5663 2,2 3772 1,4 9164 3,5 8036 3,4 3,76
MDG 9623 3,7 9164 3,5 10663 4,1 12565 4,8 8515 3,2 963 0,4 3,66
R 15755 6,0 15647 6,0 11883 4,5 15440 5,9 6656 2,5 2518 1,1 5,70
A 7520 2,9 6713 2,6 10047 3,8 9731 3,7 6414 2,4 2129 0,9
SUM 262362 262362 262362 262362 262362 237048
Sto/T-A Sto/Frp NRK/Norst Sto/T-A
Ap+Sp+SV+MDG+R 70,2 68,2 68,6 68,5 60,8 60,6
Frp+H+V+KrF 27,0 29,3 27,5 27,8 36,7 38,5
Ap+Sp+SV 60,5 58,7 60,0 57,8 55,0 59,1
Ap+SV 36,3 37,4 34,8 33,4 40,0 49,1
Ap+Sp 50,8 49,9 51,6 49,9 48,2 51,7
H+Frp 21,7 25,0 22,9 23,9 30,5 31,2
H+V+KrF 19,5 20,3 21,2 21,4 25,1 19,6
SV+MDG+R 19,3 18,3 17,1 18,6 12,6 8,9
MDG+R 9,7 9,5 8,6 10,7 5,8 1,5
V+KrF 5,3 4,3 4,6 3,9 6,2 7,3

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 31/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Frp 25/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 24/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 16/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 15/21 3 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2
Norstat / Adressa / NRK 6/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 48/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 38/20 2 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 37/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nid./T-A 14/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 10/20 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 8/20 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 14/18 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 36/17 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 35/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 25/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 10/17 5 6 6 6 6 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/16 5 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/13 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 6 4
Sentio / LO 35/13 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 33/13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
Respons / Adressa 25/13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 10/13 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Norstat / NRK 16/21 Norstat / NRK 24/21 Sentio / Frp 25/21 Sentio / T-A 31/21
Ap 38,7 38,7 29,8 28,0 25,9 28,5 25,7
Høyre 25,5 29,3 16,5 18,5 19,2 17,7 15,1
Frp 1,0 3,0 8,6 8,3 7,1 9,3 7,8
SV 4,5 6,3 9,1 8,7 8,5 9,6 11,3
Sp 10,7 8,1 15,1 18,6 20,8 16,2 20,1
KrF 7,9 7,4 2,2 2,4 2,2 2,2 2,5
Venstre 5,1 5,0 4,4 2,2 2,1 2,3 3,3
MDG 0,0 0,0 4,8 5,5 5,2 4,6 4,6
Rødt 1,1 1,0 5,6 5,5 4,5 7,1 6,5
Andre 5,4 1,1 3,9 2,3 4,4 2,4 3,2
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 60,8 59,7 61,4 63,6
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 31,4 30,6 31,5 28,7
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 23,2 25,1 20,7 25,9
| Last ned

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 31/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Frp 25/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 24/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 16/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Nid./T-A 15/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 6/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 48/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 38/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 37/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Nid./T-A 14/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 10/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 8/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 49/19 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 14/18 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 36/17 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 36/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/17 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 32/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa / NRK 25/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/17 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Norstat / NRK 16/21 Norstat / NRK 24/21 Sentio / Frp 25/21 Sentio / T-A 31/21
Ap 40,1 42,7 33,6 27,1 27,3 28,7 29,1
Høyre 12,5 17,8 10,6 11,4 10,2 11,9 11,9
Frp 0,5 2,0 8,0 8,3 4,4 8,2 6,8
SV 3,0 4,5 5,7 5,8 8,4 7,0 5,6
Sp 21,0 0,0 28,8 33,9 36,1 33,8 34,0
KrF 6,4 0,0 2,3 2,2 3,2 2,2 1,8
Venstre 10,0 8,5 2,0 1,0 2,3 1,5 2,3
MDG 0,0 0,0 1,9 2,3 1,3 0,8 1,4
Rødt 0,1 0,6 4,0 3,5 4,6 3,2 4,8
Andre 6,4 24,0 3,2 4,5 2,1 2,8 2,4
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 70,3 76,4 72,7 73,5
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 22,9 20,1 23,8 22,8
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 37,1 41,6 37,5 38,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner