Poll of polls

Battleground: 100.000 fra Frp+H til Sp

Publisert 4. juli 2021. Sist endret 4. juli 2021.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for juni, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i åtte landsmålinger publisert fra 2. juni. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som i hovedsak også skal krediteres observasjonene.

2) Senterprtiet hentet i juni netto 100.000 velgere fra Fremskrittspartiet (48.000) og Høyre (52.000). Disse 100.000 har betydning i flere relasjoner:

(i) Skal Vedum forbli et parti på størrelse med målingene første halvår, må han beholde disse velgerne.

(ii) Skal Senterpartiet forbli stort også etter valget og frem mot lokalvalget 2023 og stortingsvalget 2025, bør partiet i hovedsak beholde dette sekssifrete antall velgere som stemte Frp og Høyre i 2017.

(iii) Skal Støre (eller Vedum?) bli leder for en flertallsregjering, kan det bli avgjørende om Sp makter å holde på overgangene fra Frp+H.

(iv) Senterpartiet hentet i juni samlet 115.000 fra borgerlig side. Arbeiderpartiet hentet 26.000. Arbeiderpartiets henting er opp i juni, men skulle Vedums evne til å hente borgerlige velgere bli svekket, har Støre og Ap så langt ikke vist evne til å kompensere i det omfang som Sp henter borgerlige velgere.

3) Hovedbildet på barometertallene i juni er at Sp er mest opp og Frp mest ned. For Listhaugs del henger dette tett sammen med åtte prosentpoeng lavere lojalitet. Vedum henter i juni 10.000 flere velgere fra Høyre og 17 000 fra Frp, sammenlignet med samlematrisen for mai.

4) Sp har lavere lojalitet i juni enn i mai, og den laveste på disse samlematrisene siden mai 2020.

5) Støre henter 13.000 velgere netto fra Solberg eller rundt et halvt prosentpoeng. Dette er det høyeste nivået siden februar 2020, altså før den første korona-nedstengingen. Aps samlete henting fra borgerlig side på +26.000 velgere er den høyeste siden mars 2020. Dette kan antyde at korona-effekter kan spille en mindre rolle i valgkampen.

6) Fremskrittspartiets velgere fra 2017 går i juni i større grad til Sp (17.000 flere enn i mai) og Andre (12.000 flere enn i mai).

7) Rødt er partiet som øker lojaliteten mest sammenlignet med mai, med +8,8 prosentpoeng. Dette sammen med økt henting fra Ap og SV (hhv. +7.000 og +6.000 velgere) bidrar til veksten for Moxnes.

8) Velgerovergangene mellom blokkene har økt med 46.000 i rødgrønn favør, til 176.000 velgere netto. Det er det høyeste på samlematrisene hittil i 2021.

9) «Valgdeltakelsen» er 75,1 pst i juni mot 76,2 i mai.

10) Senterpartiets andel av overgangene mellom blokkene er 64,6 pst, og ser ut til å ha stabilisert seg (66 pst i mai og 65 i april).

11) Gjerdesittere brutto (netto i parentes). I nettotallene er det korrigert for henting av velgere som ikke stemte i 2017:

(i) Borgerlige: -279 000 (-153.000).

(ii) Opposisjonen: -214 000 (+46.000).

(ii) Denne klare fordelen for opposisjonen hva gjelder aktivisering av hjemmesittere vil være spennende å følge i august, gitt at denne gruppen ofte er troløs.

(iii) Gitt samlematrisen i juni, går borgerlig side kun fram med ett prosentpoeng dersom velgerne som ikke stemte sist holdes utenfor (fra 37,4 pst til 38,4).

12) Vi minner om de særlige feilkildene ved målingenes bakgrunnstall.

Snitt av åtte målinger i juni der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 24,5
H 21,7
Frp 9,8
Sp 17,8
SV 7,5
KrF 3,2
V 2,8
MDG 4,2
R 5,1

Lojalitet mot stv 2017

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 63,9 4,1 1,9 4,9 6,5 4,6 7,2 5,8 4,4 3,3 10,9
H 2,2 63,1 7,7 0,8 1,1 3,3 8,6 2,0 0,4 3,0 8,6
Frp 0,5 2,8 48,0 0,5 0,0 1,8 1,4 0,4 0,3 8,4 3,8
Sp 7,2 7,4 11,0 75,0 3,2 7,8 4,4 2,7 3,0 16,9 9,5
SV 4,3 0,7 0,8 1,9 63,6 0,5 4,4 8,7 7,8 0,1 4,3
KrF 0,2 0,8 0,9 0,2 0,4 59,7 0,3 1,1 0,0 0,0 0,5
V 0,5 1,5 0,2 0,0 0,3 0,1 33,0 1,5 0,8 0,1 2,2
MDG 1,8 0,6 0,2 0,5 3,6 0,6 6,1 54,5 1,2 2,3 3,5
R 2,7 0,5 1,7 2,5 9,3 1,9 2,7 4,7 72,1 2,6 2,9
Andre 0,4 0,7 8,5 1,0 0,3 2,2 2,4 0,8 0,9 50,4 1,8
Gjerdesittere 16,4 18,2 19,3 12,8 11,8 17,5 29,6 17,9 8,9 13,0 52,2

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -13 000 -4 000 43 000 23 000 -4 000 -5 000 9 000 18 000 2 000
H 13 000 -14 000 52 000 4 000 1 000 0 2 000 3 000 3 000
Frp 4 000 14 000 48 000 3 000 2 000 -1 000 0 7 000 33 000
Sp -43 000 -52 000 -48 000 0 -9 000 -6 000 -1 000 5 000 -6 000
SV -23 000 -4 000 -3 000 0 0 -5 000 -2 000 11 000 0
KrF 4 000 -1 000 -2 000 9 000 0 0 0 2 000 3 000
V 5 000 0 1 000 6 000 5 000 0 6 000 3 000 3 000
MDG -9 000 -2 000 0 1 000 2 000 0 -6 000 4 000 -1 000
R -18 000 -3 000 -7 000 -5 000 -11 000 -2 000 -3 000 -4 000 -1 000
Andre -2 000 -3 000 -33 000 6 000 0 -3 000 -3 000 1 000 1 000
Gjerdesittere -131 000 -133 000 -86 000 -39 000 -21 000 -22 000 -38 000 -17 000 -6 000 -7 000
Stemte ikke sist 92 000 72 000 32 000 79 000 36 000 4 000 18 000 29 000 24 000 15 000
Total -108 000 -125 000 -164 000 200 000 41 000 -33 000 -49 000 23 000 72 000 44 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -74 000
Fra Frp -62 000
Fra KrF -15 000
Fra V -25 000
SUM -176 000
Til Ap 26 000
Til Sp 115 000
Til SV 12 000
Til MDG 8 000
Til R 15 000
SUM 176 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook