Poll of polls

Fylkesmålingene: Rødt er doblet

Publisert 3. juli 2021. Sist endret 3. juli 2021.

1) Valgresultatet hvis (i) valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i stv 2017, og (ii) sist publiserte måling i hver krets blir resultatet – med to desimaler av hensyn til nerdene:

Ap 24,60

H 21,95

Frp 10,57

SV 7,76

Sp 16,78

KrF 3,58

V 2,75

MDG 3,85

R 4,82

2) De 19 valgkrets-målingene som er grunnlaget for beregningen er publisert 15. juni – 2. juli.

3) Rødt er doblet mot 2017 – 2,41 vs 4,82. Det ser vi igjen i det beregnete stemmetallet som er 141.171 (mot 70.523 i 2017).

4) Landstendens iht målinger i 13 valgkretser etter NRK super 15. juni 2021:

Ap 24,99

H 21,24

Frp 10,93

SV 7,74

Sp 16,72

KrF 3,60

V 2,93

MDG 3,99 (!)

R 4,74

5) I de 13 kretsene med målinger etter NRK super, fikk MDG 68.827 stemmer i 2017. Målingene ville gitt 84.738.

6) MDG fikk 94.788 stremmer i 2017. Samme relative fremgang i alle 19 valgkretser som i de 13 med ferskeste målinger, ville gitt nasjonalt stemmetall 116.701. Sperregrensen i 2017 gikk på 117.074.

7) MDG fikk 3,24 i 2017. Sperregrensen på 4,0 krever en relativ fremgang på 23,5 pst. Valgkretser med f.t. landstendens for MDG over 4 pst er:

Møre og Romsdal

Østfold

Aust-Agder

Vest-Agder

Hordaland

Nordland

Troms

Oslo

8) De øvrige valgkretsene har f.t. målinger som gir MDG en landstendens under 4.

9) Rødt fikk 2,41 i 2017. Sperregrensen på 4,0 krever en relativ fremgang på 66 pst. Valgkretser som f.t. har en landstendens for Rødt på under 4 pst er Østfold og Oslo.

10) De øvrige 17 valgkretsene har f.t. målinger med landstendens over 4 for Rødt.

11) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R