Poll of polls

Lojale Rødt-velgere i nord

Publisert 2. juli 2021. Sist endret 2. juli 2021.

InFact for Amedia Nordland, Troms og Finnmark – juni og mars 2021.

Hjertelig takk til Nordlys for innsyn i bakgrunnstall i alle tre fylkene.

1) Gabriel Steinsbekk har utarbeidet en samlematrise for Nord-Norge iht InFact i både juni og mars 2021. Tusen takk !

2) Lojalitet mot stv 2017 i landsdelen iht InFact i juni (mars i parentes) – avrundet til nærmeste hele prosentpoeng:

Ap 70 (60)

Frp 58 (56)

H 52 (53)

KrF 48 (45)

V 20 (30)

SV 61 (57)

Sp 71 (73)

R 74 (75)

MDG 56 (56)

3) Rødt har i landsdelen vokst fra 2,5 pp i stv 2017 til rundt 6 iht InFact i juni. En av årsakene er at Moxnes har lojale velgere.

4) Rødts lojalitet er også sterk i samlematrisen for juni med 72 (Sp har der høyest lojalitet med 75). Vi skal legge ut samlematrisen i løpet av få dager.

5) Rødts solide lojalitet kan settes i kontrast til en av partiets sterkeste konkurrenter – MDG. Bastholms parti har ifølge InFact lojalitet 56 i vår nordligste landsdel. I samlematrisen for juni er MDGs lojalitet 55, som er det laveste vi har notert for MDG så lenge vi har hatt samlematriser (fra november 2019).

6) Skal MDG over sperren, kan Bastholms evne til å holde på sine 2017-velgere bli avgjørende i en eventuell jevn kamp for å oppnå fire prosent.

InFact for Amedia – juni og mars 2021

Sum Nordland + Troms + Finnmark

Ap juni Ap mars H juni H mars Frp juni Frp mars Sp juni Sp mars SV juni SV mars KrF juni KrF mars V juni V mars MDG juni MDG mars R juni R mars Andre juni Andre mars
Ap -3 000 0 0 0 3 500 6 500 1 000 1 500 -500 500 0 500 500 500 1 500 1 500 500 0
H 3 000 0 0 500 6 500 6 500 500 1 000 -500 500 0 -1 000 0 500 500 500 1 000 500
Frp 0 0 0 -500 5 000 4 000 0 0 0 0 500 0 0 500 1 000 500 3 000 2 500
Sp -3 500 -6 500 -6 500 -6 500 -5 000 -4 000 0 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 500 0 2 500 1 000 1 000 0
SV -1 000 -1 500 -500 -1 000 0 0 0 1 500 0 0 -500 0 500 500 1 500 2 000 500 0
KrF 500 -500 500 -500 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 0 -500 0 1 000 -500 0 1 000 1 000 500 0 0 0 500 500 500 0 500 500
MDG -500 -500 0 -500 0 -500 -500 0 -500 -500 0 0 -500 -500 0 500 0 0
R -1 500 -1 500 -500 -500 -1 000 -500 -2 500 -1 000 -1 500 -2 000 0 0 -500 0 0 -500 0 0
Andre -500 0 -1 000 -500 -3 000 -2 500 -1 000 0 -500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0
Gjerdesittere -5 000 -9 000 -6 500 -9 000 -4 500 -6 500 -3 000 -6 000 -2 000 -2 500 -1 000 -1 500 -1 000 -1 500 -1 000 -1 000 -500 -500 -1 500 -1 500
Stemte ikke sist 13 000 11 500 5 500 3 000 2 500 4 500 8 500 10 000 4 500 5 000 1 000 0 1 500 0 3 500 3 000 3 500 3 000 4 500 4 500
SUM 4 500 -9 000 -12 000 -15 000 -11 500 -9 000 18 500 23 500 2 000 1 000 -2 000 -1 500 -2 000 -4 000 4 500 4 000 10 500 8 500 9 500 6 500
Stemmer 2017 69 515 51 587 45 849 44 636 22 113 6 499 7 828 6 358 6 589 4 207

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R