Poll of polls

Venstresiden opp i nord – Sp kjøler ned

Publisert 30. juni 2021. Sist endret 30. juni 2021.

InFact for Amedia i Nordland, Troms og Finnmark – publisert 29. juni 2021.

1) Tabellen angir summen i de tre nordligste fylkene, så fremt fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017.

2) Partier i pluss mot forrige måling fra InFact i nord (mars):

Arbeiderpartiet +3,2

SV +0,2

V +0,1

R +0,8

3) Partier i pluss mot NRK super i juni:

Arbeiderpartiet +2,3

SV +0,2

V +0,1

MDG +1,6

R +1,5

4) Arbeiderpartiet er nær sitt 2017-nivå i nord.

5) Forrige landsmåling (Norstat/DN) ga årsbeste for både Ap og sum Ap+SV+MDG+R.

6) Veksten for både Ap og sum Ap+SV+MDG+R – venstresiden uten Senterpartiet – ser vi igjen i nord.

7) InFact/Amedia i nord ultimo juni sammenlignet med NRK super i juni (NRK opptatt i hovesak primo juni):

(i) Senterpartiet er ned 2,9.

(ii) Sum Ap+SV+MDG+R er opp 5,5.

8) Merk feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

9) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.

Målinger Nord-Norge

9,1 pst av stemmene i 2017. NRK = NRK super.

jun.21 % NRK juni % NRK april % mar.21 % S-2017 % Landstend jun
Ap 67768 25,6 61697 23,3 52761 19,9 59349 22,4 69515 26,2 26,68
H 37073 14,0 42227 15,9 42466 16,0 38838 14,6 51587 19,5 17,99
Frp 34243 12,9 35344 13,3 35456 13,4 37187 14,0 45849 17,3 11,34
SV 22431 8,5 22113 8,3 24490 9,2 22032 8,3 22113 8,3 6,11
Sp 59552 22,5 67334 25,4 71024 26,8 67539 25,5 44636 16,8 13,77
KrF 3992 1,5 5926 2,2 5169 1,9 4551 1,7 6499 2,5 2,58
V 4626 1,7 4281 1,6 4431 1,7 4246 1,6 7828 3,0 2,58
MDG 8962 3,4 4846 1,8 6012 2,3 9344 3,5 6358 2,4 4,57
R 15995 6,0 11921 4,5 13107 4,9 13687 5,2 6589 2,5 5,85
A 10539 4,0 9492 3,6 10265 3,9 8408 3,2 4207 1,6
Sum 265181 265181 265181 265181 265181
Ap+Sp+SV+MDG+R 65,9 63,3 63,1 64,8 56,3
Ap+SV+MDG+R 43,4 37,9 36,3 39,4 39,4
H+Frp+V+KrF 30,1 33,1 33,0 32,0 42,1
Ap+Sp+SV 56,5 57,0 55,9 56,2 51,4
Ap+SV 34,0 31,6 29,1 30,7 34,6
Ap+Sp 48,0 48,7 46,7 47,8 43,0
H+Frp 26,9 29,3 29,4 28,7 36,7
H+V+KrF 17,2 19,8 19,6 18,0 24,9
SV+MDG+R 17,9 14,7 16,4 17,0 13,2
MDG+R 9,4 6,3 7,2 8,7 4,9
V+KrF 3,2 3,8 3,6 3,3 5,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner