Poll of polls

Blir Moxnes historisk?

Publisert 29. juni 2021. Sist endret 29. juni 2021.

1) Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i juni 2021. Rødt ble vinneren med snitt 5,22 pst.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mai 24,0 22,6 10,3 8,0 16,5 3,8 3,3 4,1 4,3 3,0
Snitt juni 24,5 21,6 10,2 7,8 17,5 3,3 2,9 4,1 5,2 3,0
Endring 0,5 -1,0 -0,1 -0,2 1,0 -0,6 -0,5 0,0 0,9 -0,1
Sterkeste 27,0 23,0 10,9 8,8 18,7 3,7 4,1 5,0 6,5 3,7
Svakeste 23,5 18,2 9,4 6,1 15,0 2,7 2,3 2,8 4,2 2,3
Sprik 3,5 4,8 1,5 2,7 3,7 1,0 1,8 2,2 2,3 1,4

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mai og i juni.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 3,6 -6,1 1,2 0,4 -0,9 -1,1 0,0 2,4 1,9 -1,4 1/6-2021
Norstat / NRK / Aftenp 1,4 0,1 -0,6 -1,5 -0,5 -1,2 0,0 0,2 1,5 0,6 2/6-2021
Norfakta / Nat. / KK -0,9 -1,6 0,9 0,1 2,8 -1,0 -1,0 0,2 1,4 -0,8 5/6-2021
Opinion / DA / FF / ANB -1,3 0,8 1,6 -3,2 2,4 -0,4 -1,0 -0,3 0,3 1,1 9/6-2021
Norstat / NRK -0,4 1,8 -0,5 0,5 0,7 0,6 -0,4 -0,5 -1,7 0,2 14/6-2021
Respons / BT / VG 2,1 -0,6 -0,3 0,2 -0,1 -0,8 -0,8 -0,5 0,6 0,2 15/6-2021
Sentio / NA / Amedia -1,4 -0,2 -1,9 -0,3 4,1 -0,5 -0,6 -0,1 0,2 0,7 16/6-2021
Norstat / VL -0,1 -1,6 -0,3 0,9 1,3 -0,9 -0,1 0,2 0,9 -0,5 23/6-2021
Norstat / DN 2,5 -1,7 -1,5 1,0 -1,2 0,6 -0,7 -1,1 1,0 0,9 25/6-2021
Snitt disse målingene 0,6 -1,0 -0,2 -0,2 1,0 -0,5 -0,5 0,1 0,7 0,1

2) Blir Bjørnar Moxnes histrorisk mandag 13. september 2021 kl. 2100? Da får vi resultatet av et trolig rekordhøyt antall forhåndsstemmer.

3) Kan vi allerede kl. 21 valgnatten konstatere at Moxnes blir den første lederen i et parti til venstre for SV som kommer over sperregrensen, blir det et historisk øyeblikk for Moxnes og hans partifeller.

4) Det var fylkesmålinger i alle 19 valgkretser perioden 15–24 juni. Basert på den sist publiserte i hver krets i denne perioden, ville Rødt fått 4,69 pst – så fremt alle kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017. Stemmetallet ville blitt 137.097 – som gir margin til sperregrensen på rundt 20.000.

5) For Rødt blir det intens neglebiting frem mot valgdagen.

6) Hovedspørsmålene blir om (i) Rødt makter å videreføre et positivt bytteforhold mot konkurrentene på venstre flanke, (ii) om Rødt fortsatt henter solid blant velgere som ikke stemte i 2017, og (iii) om Rødt makter å omsette eventuelle sterke målinger i sluttfasen til et valg som gjør Moxnes historisk.

7) At det trolig blir et rekordhøyt forhåndsstemmer, kan vippe valget i favør av Rødt +4 pst. Rødt hadde for snart fire år siden 3,0 pst av forhåndsstemmene og 2,1 pst av stemmene valgdagen.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Juni 2021 45 93 95 81 83 9 7 38 56 58 58 42 60 40
Mai 2021 44 91 94 80 82 8 7 40 58 61 60 45 63 42
April 2021 42 91 94 80 82 7 8 41 58 61 60 46 63 43
Mars 2021 41 91 93 79 81 8 3 45 63 65 65 49 67 47
Februar 2021 41 91 94 80 82 1 8 48 64 67 66 53 69 50
Januar 2021 40 91 94 80 82 7 7 43 59 62 61 48 64 45
Desember 2020 40 91 94 81 83 7 7 40 59 62 61 45 64 42
November 2020 41 88 91 79 82 7 7 40 61 64 64 46 67 43
Oktober 2020 41 86 89 77 79 8 7 41 63 66 65 46 68 43
September 2020 42 82 85 71 73 7 8 44 67 70 69 49 72 46
August 2020 46 85 88 76 78 7 9 44 63 66 65 49 68 46
Juli 2020 45 81 84 71 73 9 9 46 65 68 67 51 70 48
Juni 2020 45 84 87 75 77 8 9 43 63 66 65 48 68 45
Mai 2020 48 86 88 76 78 1 9 50 69 71 71 54 73 52
April 2020 47 87 90 77 79 1 8 47 68 71 70 52 73 49
Mars 2020 46 92 95 82 84 7 9 34 56 59 58 39 61 36
Februar 2020 44 85 88 76 79 8 10 34 60 63 63 40 66 37
Januar 2020 45 89 92 79 81 8 9 36 58 61 60 41 63 38
Desember 2019 42 90 93 80 82 9 10 36 55 58 57 41 60 38
November 2019 41 90 93 80 82 9 11 37 54 57 56 42 59 39
Oktober 2019 42 90 93 80 82 8 12 37 54 57 56 42 59 39
September 2019 42 88 91 78 80 7 12 37 57 60 59 42 62 39
August 2019 44 88 91 79 81 9 10 39 57 60 59 44 62 41
Juli 2019 47 91 94 80 83 9 9 39 54 57 57 45 60 42
Juni 2019 48 90 92 80 82 10 9 38 56 58 58 42 60 40
Mai 2019 48 89 92 80 82 9 7 38 59 62 61 43 64 40
April 2019 47 93 96 82 84 8 3 41 60 63 62 46 65 43
Mars 2019 49 88 90 77 78 9 7 42 62 64 63 45 65 43
Februar 2019 51 89 92 78 79 10 3 42 63 66 64 46 67 43
Januar 2019 52 87 90 77 80 7 2 44 67 70 70 50 73 47
Desember 2018 52 86 89 76 79 7 2 45 68 71 71 51 74 48
November 2018 55 89 92 80 83 1 1 48 72 75 75 54 78 51
Oktober 2018 51 84 92 79 82 1 1 47 72 80 75 58 83 50
September 2018 49 81 84 72 75 8 1 48 73 76 76 54 79 51
August 2018 48 81 88 76 79 8 1 46 69 76 72 56 79 49
Juli 2018 45 77 86 72 74 1 3 49 77 86 79 60 88 51
Juni 2018 44 74 81 69 76 8 2 49 71 78 78 63 85 56
Mai 2018 46 78 85 72 79 1 1 48 75 82 82 62 89 55
April 2018 44 76 83 70 73 8 1 46 74 81 77 56 84 49
Mars 2018 44 76 83 71 79 1 1 49 76 83 84 64 91 57
Februar 2018 44 76 83 70 78 1 2 51 75 82 83 66 90 59
Januar 2018 43 76 83 70 77 1 1 52 77 84 84 66 91 59
Desember 2017 47 79 86 73 80 1 2 47 73 80 80 61 87 54
November 2017 48 80 83 70 78 1 1 49 76 79 84 60 87 57
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger